Gode innspill til Røe Isaksen

Gode innspill til Røe Isaksen

En rekke bedrifter i regionen møtte i dag næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Rosenkildehuset. Målet var å sette ulike problemstillinger på dagsorden, utfordringer næringsministeren tar med seg tilbake til regjeringen i arbeidet som pågår med ny strategi for små og mellomstore bedrifter.
27.juni 2019 Av Ståle Frafjord

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, presenterte i forkant av møtet et oversiktsbilde av næringslivet i regionen, og utviklingen de senere årene. Pilene peker oppover, men utfordringene er ulike fra bransje til bransje. På møtet med næringsministeren, var en rekke bransjer representert fra hele regionen og de fleste av dem brukte anledningen til å presentere ulike problemstillinger knyttet til både sin bransje spesielt og næringslivet generelt.

 

Innspill

Blant temaene som ble tatt opp var planverk, momsproblematikk, investorordninger, arbeidskriminalitet, bærekraft og anbudsordninger.

Det er næringsministeren og departementet som selv hadde tatt initiativ til møtet med bedriftene fra regionen. Hele regjeringen og representanter for de fire regjeringspartiene er denne uken på reise rundt omkring i landet for å besøke små og mellomstore bedrifter for å lære og for å få innspill.

– Vi har som ambisjon at vi i løpet av ukene skal møte 1000 små og mellomstore bedrifter i løpet av 100 timer. Formålet er å få små og store innspill før vi i høst kommer med en strategi for små og mellomstore bedrifter som nettopp bygger på disse innspillene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Løfte frem

Innspillene var det også mange av på Rosenkildehuset torsdag formiddag, men det vil også være mulig i etterkant å komme med innspill til dette arbeidet på regjeringens innspillside på nettet.

Røe Isaksen la i sin innledning vekt på to hovedgrunner for dette arbeidet.

– For det første ønsker vi å løfte frem små og mellomstore bedrifter som ryggraden i norsk privat næringsliv. Disse bedriftene har en del ting som er felles ut over at de er små og mellomstore. Blant annet at det ofte er bedrifter som er tett på folk. De er oftere enn store bedrifter familieeid og mange av dem har enten drevet i generasjoner eller er rene oppstartsbedrifter med vekstpotensialet.

Røe Isaksen pekte på at disse bedriftene i mange tilfeller er viktigere jo lenger ut fra de store byene man kommer.

Grunnmuren

– Når man snakker om distriktspolitikk som en samlekategori, er det å ha arbeidsplasser og næringsliv selve grunnmuren for alt det andre. En annen side er at mye av det potensialet vi har i Norge ligger i små og mellomstore bedrifter som skal bli større. Vi er et eksportland, og rundt halvparten av det vi eksporterer kommer nettopp fra små og mellomstore bedrifter. Her er potensialet stort. Den siste tingen vi er opptatt av er at små og mellomstore bedrifter blir rammet hardere når vi politikere gjør dumme ting – blant annet knyttet til regelverk og byråkrati.

De fleste bedriftene som var representert på møtet med næringsministeren, tok også ordet under møtet på Rosenkildehuset. En av dem var hotelldirektør ved Grand Hotel i Egersund, Geir Sølve Hebnes Sleveland, som var opptatt av både tilsynsproblematikk, konkurransen fra airbnb og moms knyttet til hotell og reiselivsnæring.

Torill Renaa fra Renaa Restauranter

Lokomotiv

– Kapasiteten i form av airbnb-senger i Egersund er nå større enn for hotell. Som lokal aktør er vi et lokomotiv innenfor reiseliv i Egersund, har 60-70 ansatte i løpet av året og bidrar med sponsormidler til arrangementer og festivaler. Vi bidrar i forhold til en rekke lokale og regionale aktører, Airbnb bidrar ikke med en krone. Uten de store lokomotivene vil destinasjonene forsvinne.

Sleveland tok også for seg planene om å øke momsen innenfor næringen fra 23 til 25 prosent.

– Momsen har i løpet av de siste årene økt totalt med 50 prosent. Det går rett på bunnlinjen, og innenfor reiseliv kan vi ikke løse dette bare ved å legge på prisen. Vi konkurrerer med Europa, der momsen i dag er på 9 prosent.  Skal momsen øke ytterligere, vil det bety kroken på døren for veldig mange.

Lauritz Løvø fra Malm & Orstad leder en bedrift med 99 ansatte, og er en av bedriftene som fikk merke nedturen da oljeprisene sank som en stein for noen år siden. Malm & Orstad er et mekanisk industriselskap, og Løvø benyttet anledningen til å lufte en rekke problemstillinger for næringen. En av de tingene han er opptatt av er å legge forholdene til rette for leveranser til aquanæring og alternativ energi – deriblant utbygging av bølgekraftverk

 

Bølgekraftverk

– Jeg forstår ikke hvorfor regjeringen ikke kan legge mer til rette for nytenkning knyttet til bølgekraftverk. I forhold til vindkraftverk er kjedene vel etablert, innenfor bølgekraftverk er teknologien ikke utviklet på samme måte. Vi har noen aktører i Norge som er på gang, og dette er et marked hvor små og mellomstore bedrifter har muligheter. Vi må ha ordninger og konkurranser der denne teknologien kan utvikles. Potensialet er stort, ikke minst i eksportmarkedet.

Blant de bedriftene som var representert på møtet av Næringsforeningens medlemsbedrifter var Figgjo AS, Roboticinnovation, Ålgård Landbrukssenter, Tvedt Eiendom, Øvstebøgruppen, Boost Al, Ryfylkokken, Agri-e, Blueplanet, Ålgård Holding, Jæren Kabelnett, Byggmesterforbundet, Monetor, Bate, Byggmester Sørensen, Roda Maskin, Future Home, LinkVenture, Smed T. Kristiansen og Renaa Restuaranter.

 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner