Mye kraft i en liten container
Integrate Renewables og Thomas Flinskau kombinerer ulike former for fornybar energiproduksjon med energilagrings- og styringssystemer til både privat- og bedriftsmarkedet. Foto: Lars Idar Waage

Mye kraft i en liten container

Oppe på taket står solcellepanelene. Selv om det er overskyet og surt denne dagen, produserer de 2,4 kilowatt i timen.
26.februar 2021 Av Lars Idar Waage

Integrate Renewables AS
Etablert: 2014
Daglig leder: Thomas Flinskau
Antall ansatte: 9
Omsetning: 8 MNOK
Internett: irenewables.no
På nabobyggene er det tusenvis av kvadratmeter ledig. Integrate Renewables vil få flere til å ta i bruk fornybar energi, og både lagre og styre denne optimalt.

Siden 2014 har de blitt en av de ledende systemintegratorene i Norge, der de kombinerer ulike former for fornybar energiproduksjon med energilagrings- og styringssystemer til både privat- og bedriftsmarkedet. De er også med i tidligfasen på utvikling og optimalisering av næringsbygg og næringsområder med tanke på energisystemer.

– For oss handler det om å tenke litt videre, ikke bare om å levere det beste solcelleanlegget, det er like mye bygget som skal ta i mot energien og optimalisere anlegget mot effekttopper og bruk av batterier, forklarer Thomas Flinskau, gründer og daglig leder.

Dersom de klarer å kombinere energiforbruk, og uttak, samt lagring ikke bare i én bygning, men mellom bygninger, så begynner det å bli enda mer interessant. Dette vil være med på å støtte
opp om strømnettet som nå blr mer og mer stresset, spesielt i overgangen til en utslippsfri transportsektor.

– Vi jobber jo mer med systemer og ser at det er en fordel med bredden og ta i bruk både ny teknologi, men også ny teknologi på nye måter. Det skaper en større bredde og dermed et større fundament for oss som bedrift, sier den daglige lederen.

 

 

Stor konkurranse i lite marked

Mange tror solkraft ikke produserer nok i Norge, og at soldagene er for få. Men selv med overskyet vær og storm på vei, produserer solcellene på taket litt strøm. Faktisk er forholdene i Norge langt bedre enn mange tror, ifølge Flinskau.

– Resultatene viser at vi har de samme forholdene for energiproduksjon her i Rogaland som i Nord-Tyskland fordi modulene fungerer bedre i kaldere miljø. Selv om vi ikke har like mye sol, så har vi heller ikke like mye varme, og det er bra for energiproduksjonen, forklarer han.

I Norge har energiproduksjonen fra solcelleanlegg doblet seg hvert år mellom 2016 og 2020. Likevel ligger vi langt bak mange andre land.

– For å sette det litt i perspektiv så planlegges det nå en solpark i Sverige som alene er større enn all den installerte effekten vi har i Norge, sier Flinskau.

Her til lands er også konkurransen stor, der stort sett alle elektroinstallatører kan montere et solcelleanlegg. Med et så lite marked tilgjengelig, gjelder det å tilby kundene andre løsninger og produkter.

– Derfor har vi også utviklet oss til en systemintegrator
som bruker ulike systemer og vi har bygget en egenutviklet softwareplattform. Nå har vi også ferdigstilt prototypen av det vi kaller IRene Kraftcontainer, et produkt vi har stor tro på.

 

Kraftcontaineren

IRene kraftcontainer ser ut som en helt vanlig container på utsiden. En ti fot stor, hvit container som står på parkeringsplassen utenfor NMI og Eldrift på Bryne. På innsiden er den derimot helt unik og vil kunne gjøre overgangen til fossilfrie byggeplasser mye enklere for maskinentreprenørene. I tillegg er den skalerbar, og kan tilpasse alle typer behov og utfordringer.

– Med flere og større elektriske anleggsmaskiner kommer også ladeangsten inn i denne bransjen. Containeren er optimalisert for å gi mer effekt der du trenger det, når du trenger det og dermed kunne lade disse maskinene når det trengs, med høy effekt.

Alt av utstyr er plassert innenfor containerrammen, så ingenting stikker ut. Dermed er den veldig sikker med tanke på skader. Inni containeren er det plassert en hovedsentral som er forberedt til målersløyfe og tilkobling av hovedtilførselskabel. Den har også batterier som mellomlagrer energi som kan utnyttes av laderen.

– Selve laderen er viktig her, en DC-DC lader som Eldrift har utviklet. Denne gir 30 prosent mindre effekttap på hurtiglading sammenlignet med de tradisjonelle systemene, forklarer han.

Systemet er også skalerbart slik at det kan gi større effekt, eventuelt kan man koble flere containere opp dersom ønskelig. Integrate Renewables tilbyr også solcelleanlegg som midlertidig kan settes opp på brakkerigger, og dermed tilføre byggeplassen egenprodusert og gratis strøm.

– En spesiell bidireksjonell vekselretter gjør dette mulig. Byggestrøm er også veldig dyr strøm, så her er det kort tilbakebetalingstid på anlegget, i tillegg til miljøgevinsten.

 

Ligger bak

I dag gjøres de siste finjusteringene på IRene kraftcontaineren. Sigbjørn Ullestad og kollegene i Eldrift programmerer laderen slik at den fungerer optimalt. For Flinskau og Integrate Renewables har det vært et poeng å ha en prototype å vise til når kundene vil se hvordan den fungerer i praksis.

– Mange presenterer fine og flotte Powerpoint-presentasjoner over hva de potensielt kan lage. Vi vil ligge et skritt foran og har bygget denne slik at kundene kan se den i bruk. Det tok oss en måneds tid, men har gitt oss et betydelig fortrinn. Det ligger nemlig svært mye læring og muligheter for optimalisering når man går
fra tegnebrettet til praksis og fysiske konstruksjoner, forklarer han. Kundene kan være alt fra utleiefirma til maskinentreprenører og oppdragsgivere som for eksempel kommuner og det er allerede stor interesse for IRene Kraftcontaineren, men med lang leveringstidpå elektriske anleggsmaskiner, for eksempel er det 15 måneders leveringstid på en 15-tonners elektrisk gravemaskin, og fortsatt sitter mange på gjerdet og venter.

– På Østlandet har de kommet en del lenger enn her i Rogaland. Der er det mye vanligere med strenge krav og belønning til de som kan levere fossilfrie anleggsplasser. Utad virker vår region til å være langt fremme i elektrifiseringen og energiløsninger, men vi ligger langt bak Østlandet, mener han.

 

Stille krav

Han trekker frem Stavanger kommunes klimaplan som sier at kommunen skal redusere utslipp med 80 prosent innen 2030. I vår region mener mange det ikke er mulig med dagens teknologi, mens i andre deler av landet mener man til og med at Oslo kan nå målet om 100 prosent, selv med dagens teknologi.

– Myndighetene må stille større krav. På Østlandet bygges
det for eksempel langt flere solcelleanlegg på offentlige nybygg, fordi det er et krav. Hvis vi skal nå målene her hos oss, må vi stille tilsvarende krav, sier Flinskau og fortsetter:

– Her kunne mange også vært i forkant og være klar til omstillingen når den kommer, for det er bare et tidsspørsmål. En omstilling er alltid vanskeligere når den ikke er frivillig, og da har det offentlige mulighet til å påvirke med sin innkjøpermakt.

Selskapets største markedsområde og de største og og mest innovative installasjonene, har vært utenfor Rogaland. Unntakene var Rennesøy Sykehjem og Sola Airport Arena, i forhold til innovasjon og utvikling. Den daglige lederen tror likevel vi alle må være mer konsekvente når vi velger morgendagens energiløsninger, spesielt om vi skal befeste posisjonen som Energihovedstad.

– Vi må rett og slett gå foran i valgene, og når Bergen bestiller 80 elektriske busser så bestiller Rogaland fylkeskommune dieselbusser, sier han litt oppgitt og utdyper:

– Samtidig gjøres det mye bra og vi skal ikke svartmale. Elnett21 løfter en hel bransje og det er bra at Rogaland har et så godt og innovativt prosjekt som involverer så mange.

Selv ser han også en stor endring i markedet internasjonalt. Banker og finansinstitusjoner stiller ikke bare krav til økonomi, men også knyttet til utslipp og bærekraft.

– Du trenger ikke være best i klassen, men du må ha en plan for hvordan du skal bli bedre, sier han.

Andre liknende nyheter

Er bedriftene klare for 5G?

I disse dager rigger de tre mobilnetteierne i Norge seg for utbygging av 5G. Men er bedriftene klare?

Hva kan vi lære av Gjert?

Utfordringene står i kø! Et av de store spørsmålene er hvordan Næringsforeningens medlemsbedrifter skal skaffe seg nok arbeidskraft med rett kompetans…

EU ber Norge utvinne mer  olje- og gass

EU oppfordrer Norge til fortsatt leting og investeringer for å bringe olje og gass til det europeiske markedet. – Det kan bety mye for Stavanger-regio…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner