Kan gi 30.000 nye jobber
Tusenvis av arbeidsplasser kan skapes i regionen innenfor ulike næringer om forholdene legges til rette for det. Tegning: Ståle Ådland

Kan gi 30.000 nye jobber

Dersom forutsetningene legges til rette, kan 30 000 nye arbeidsplasser skapes i regionen de nærmeste årene. Det viser en gjennomgang Rosenkilden har foretatt.
09.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Nye prosjekter og nye arbeidsplasser vil være avgjørende for en region som er sterkt rammet både av koronakrisen og et sterkt fall i oljeprisen. Flere forutsetninger må på plass. Det handler dels om økonomi, men også i høy grad om politiske beslutninger.

– Mulighetene og kompetansen har vi. Spørsmålet nå er om vi ønsker å tilrettelegge for tusenvis av nye og helt nødvendige arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.
Han viser til at både Norge og regionen har håndtert en krise som har krevd enorme strakstiltak. Nå handler det om å få opp aktiviteten igjen, fortsette omstillingen og fokusere på nye muligheter.
– Veldig mange av disse helt konkrete nye prosjektene handler jo om beslektede næringer av olje og gass. Det er kunnskap bygd opp over mange tiår som vi drar med oss videre. Vi har den fordelen at vi alltid har holdt på med omstilling og utviklet næringer på skuldrene av eksisterende kompetanse og erfaring. Det er ikke så lett å plutselig bare bestemme seg for å bli verdensmester i en ny næring, sier Minge.

Nye muligheter: Dataanlegg kan gi store ringvirkninger

Nye muligheter: Lysner det for Rogfast?

Nye muligheter: Kan gi vind i seilene

Nye muligheter: Trenger kun tillatelser

 

Flere næringer

Rosenkilden har kartlagt konkrete planer og muligheter innenfor flere næringer. Det dreier seg om blant annet helseteknologi, havvind, dataanlegg, karbonfangst, oppdrett, utbygging og samferdsel.

Samtidig finnes det også en rekke andre prosjekter og planer som ikke er knyttet til spesielle næringer og som også kan føre til et stort antall nye arbeidsplasser, blant annet innenfor fornybar energi, droneteknologi, digitalisering, utdanning, mat og jordbruk – og som gjerne går på tvers av flere næringer.

Et eksempel som omtales i en annen artikkel i denne utgaven av Rosenkilden, er satsingen bedriften Beyonder og gründer Svein Kvernstuen gjør på batteriteknologi. Med base på Forus, satser man stort på det som kan gi flere hundre arbeidsplasser.
Et annet er at regjeringen nylig gikk ut gikk og lanserte en satsing på mineralvirksomhet i Nordsjøen.

Nye muligheter: Droner i fri flyt

 

Teknologi
Tallet på nye arbeidsplasser er dels basert på anslag og dels på konkrete prosjekt i ulike næringer.  Andre er vanskeligere å knytte til enkeltnæringer. Det skjer blant annen mye innenfor droneteknologi i regionen, men utviklingen og bruk av droner er  ikke en næring eller industri i seg selv.
– Slik teknologi er nyttig innenfor en rekke sektorer og næringer. For oss i Rogaland - som lever av havet og jorda - er det nærliggende å se på landbruk og havnæringer, men også på næringer som driver med alle typer infrastruktur og overvåkning generelt. Forutsetningen for å bygge aktivitet innenfor droneteknologi er å bygge teknologibedrifter og kompetanse sammen med de aktuelle brukermiljøene og å sørge for å ligge i forkant av teknologiutviklingen, sier daglig leder i Tau Autonomi Center, Arnfinn Nergaard.

Nye muligheter: Tar høyde for en halv milliard

Nye muligheter: Riktig medisin

Nye muligheter: – Statlig styring må til

 

Nye muligheter
Harald Minge mener det er få bedrifter som ikke tenker på diversifisering nå.
– De fleste ønsker flere bein og stå på og søker seg inn mot nye muligheter. Det er en veldig spennende situasjon. Samtidig vil det fortsatt være høy aktivitet innen olje og gass. Nå er det viktig at denne industrien får gode rammebetingelser for å overleve slik at investeringene kan opprettholdes. Det er en forutsetning for at regionen og Norge skal klare omstillingen. En leverandørindustri med brukket rygg er det verste scenarioet, sier Minge.
Spørsmålet er om det er vilje i regionen til å legge til rette for å skape tusenvis av nye tiltrengte arbeidsplasser. Det krever samarbeid og mot, mener Minge.
– Det er mange humper i veien, og ofte kommer vi inn i vanskelige lokaliseringsspørsmål. Det fleste vil ha utvikling, bare det ikke er på naboeiendommen. Når det gjelder de store prosjektene som for eksempel flytende havvind, karbonfangst og lagring og havbruk til havs, er vi avhengige av nasjonale rammebetingelser.

 

 

 

 

 

 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner