Nasjonal konferanse om havbruk til havs
Smart Fish Farm er et offshore havbruksanlegg som nå utvikles av SalMar.

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og verdensledende bedrifter innen offshore-, maritim- og havbruksteknologi. Vekstambisjonene for næringen er betydelige og for å lykkes med ny vekst, er næringen avhengig av å ha tilgang til nye attraktive arealer for bærekraftig produksjon, teknologiutvikling og nye arbeidsplasser.  17. og 18. november arrangeres det en stor nasjonal konferanse om havbruk til havs i Stavanger.
29.juni 2020 Av Lars Idar Waage

Den 17. og 18. november 2020 samles ledende representanter fra oppdrettsbransjen, teknologibedrifter, myndigheter og forskningsmiljø i Stavanger til den første nasjonale konferansen om havbruk til havs.  

Konferanseprogrammet vil ha et klart fokus på mulighetene og hvordan bedrifter, akademia og myndigheter sammen kan legge forholdene til rette for et nytt norsk industrieventyr. Blant temaene som belyses er bla. hvilke ambisjoner vi bør ha innen havbruk til havs, hvilket vekstpotensial havbruk til havs representerer, nødvendige rammevilkår for utvikling og driftfiskehelseaspekter ved offshore oppdrett, framtidige fôr- og leveranse utfordringer, hvordan sikre kompetanseoverføring mellom havnæringene, nødvendig infrastruktur til havs og ikke minst, hvordan sikre sameksistens mellom havnæringene. 

 

LES MER ELLER MELD DEG PÅ HER

 

På konferansen legger professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI og Ragnar Tveterås fra UiS frem en ny rapport som synliggjør vekstpotensialet innen havbruk til havs. 

Rapporten vil tegne et konkret veikart for de tiltak som må gjennomføres av offentlige og private aktører i ulike faser. Tiltakene er i form av reguleringer og støtteordninger, investeringer i innovasjonsprosjekter i ulike faser, og investeringer i fullskala anlegg og fartøy i hele verdikjeden. Veikartet vil si noe om rekkefølgen av tiltakene og gi en kronologisk skisse av gjennomføring av tiltak for at man skal utløse ulike typer investeringer i årene 2020-2030. 

 

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, styreleder Atle Eide i SalMar, konsernsjef Knut Nesse i AKVA Group, gründer Inge Berg i Nordlaks, administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI, Geir Pollestad, leder for stortingets næringskomité, og Henrik Hannus fra Aker Solutions er noen av dem som deltar med kunnskap på konferansen.  

– På konferansen møtes aktører fra havbruksnæringen, industri, politikere og forskere, alle med et ønske om at vi sammen får til et teknologiløft for havbruksnasjonen Norge, sier klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.  

Stål Heggelund fra Norsk Industri ser konferansen som en mulighet til å forene krefter for en nasjonal satsing på havbruk til havs.  

– Vi må ikke tape muligheten for å utvikle en ny, stor næring i Norge. Norge er allerede i førersetet både om vi ser på oljenæringen og den maritime næringen. Det vil utvilsomt skje en utvikling av teknologi for havbruk i eksponerte lokaliteter, og her gjelder det om å være på ballen. Vi vil at norsk teknologi skal bli den internasjonale standarden. Det handler om å bygge kompetanse og sikre arbeidsplasser, sier Stål Heggelund i Norsk Industri..  

 

Konferansen arrangeres av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri i samarbeid med Næringsforeningen, Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger og Blue Planet.  

 
LES MER ELLER MELD DEG PÅ HER

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner