Nordic Edge Expo 2021 tenker nytt og ser framover!

Nordic Edge Expo 2021 tenker nytt og ser framover!

Nordic Edge Expo er en av de ledende smartbykonferansene i Europa. Den 20. september smeller startskuddet. Denne gang i en hybrid variant, og under tittelen It ́s Tomorrow!
14.september 2021 Av Frode Berge

Verden rundt stiller innbyggere, politikere, forskere og bedriftsledere de samme spørsmålene: Hvordan skal vi skape levende, bærekraftige byer og lokalsamfunn? Hvordan skal vi få fart på den grønne omstillingen? Hvordan kan vi utvikle lokaldemokratiet?

Dette er store og krevende spørsmål, men én ting er sikkert: Skal vi lykkes trenger vi engasjement fra næringslivet, fra det offentlige og fra akademia. I tillegg trenger vi møteplasser som Nordic Edge Expo. Smartbykonferansen arrangeres
nå for sjuende året på rad, og har utviklet seg til å bli en av Europas største i sitt slag. Kort og godt en konferanse og en møteplass som Stavanger-regionen har grunn til å være stolt av!

 

Hybrid møteplass

Stig Finnesand og Karine Næss Frafjord er blant dem som er både stolte og forventningsfulle. Finnesand er daglig leder for Nordic Edge AS, mens Næss Frafjord er leder og har hovedansvaret for Nordic Edge Expo. De forteller at det faglige fokuset som alltid er framoverskuende, og at det i år vil være et særlig trøkk på temaene Come Clean, Life Actually, On the Move og Spaces and Places, eller sagt på godt norsk: Energi, Innbyggerinvolvering, Mobilitet og Bygg- og byutvikling.

– Det er selvsagt krevende å gjennomføre et arrangement av denne størrelsen i en pandemitid, men i år blir det i form av en hybrid som vi har stor tro på. Vi har et spennende samarbeid med Rødne, og skal sende den digitale delen av konferansen fra et studio som vi bygger opp ombord på den helelektriske ferjen Rygerelektra som ligger i Vågen. Samtidig vil det være en rekke aktiviteter og fysiske arrangementer på Hotell Victoria, på torget i Stavanger, og i Smedvigkvartalet i Løkkeveien. I tillegg til at vi inviterer til ulike bedriftsbesøk i distriktet. Her vil vi selvsagt ta behørig hensyn til smittevernet, forteller Finnesand og Næss Frafjord.

 

Utvidet konferanse

Nordic Edge Expo er i år utvidet til fire dager fra 20. til 23. september, og en hel dag er satt av til hvert av de fire hovedtemaene. EU har de siste årene lansert initiativer som Green Deal. Dette er et massivt prosjekt som innebærer et kraftig temposkifte i arbeidet med å kutte klimautslipp, bygge ut den sirkulære økonomien og i det hele tatt føre en mer bærekraftig politikk i hele EU- og EØS-området. EU er en viktig premissleverandør for utviklingen av smarte byer. Derfor innledes hver av de fire temadagene med et foredrag fra en EU-representant, i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor.

Programmet for årets konferanse er i det hele tatt omfattende og variert. De digitale sendingene vil inneholde både foredrag, samtaler og debatter sendt direkte fra studioet ombord i Rygerelektra hver dag fra klokken 09.00 til 11.00. På programmet står alt fra klimanøytrale byer og batteriproduksjon til elektrifisering, autonome kjøretøy, urbane flyplasser og droneprosjekter samt fremtidens bygg
og uteområder. Alt med innbyggerne i sentrum. På ettermiddagene blir det parallellsesjoner som utdyper temaene.

– Nordic Edge Expo samarbeider med flere andre aktører, og det blir også strømmet en egen E-sportkonferanse, EdTech-konferanse i regi av UiS og en sentrumskonferanse på den digitale plattformen, sier Næss Frafjord.

Hun er også glad for å kunne åpne for fysiske møteplasser, og igjen kunne ønske gjester velkommen til Stavanger. Det blir daglige temalunsjer, Stavanger kommune etablerer en egen smartlandsby på torget med blant annet en fem ganger fem meter stor persondrone, Ungt Entreprenørskap skal ha kick off for 400 elever, og det blir mulighet til å være med på utflukter til bedrifter i regionen hver dag. Universitetet i Stavanger inviterer til en egen forskerkonferanse, og på kveldstid blir det Science og Cocktails på Hotell Victoria.

 

Offentlig-privat samarbeid

Et tett samarbeid mellom næringslivet og det offentlige har vært, og er, en avgjørende forutsetning for å lykkes i arbeidet med å utvikle smartere og mer bærekraftige byer. Det offentlige setter mål og mobiliserer ressurser, mens næringslivet utvikler teknologi og løsninger på områder som energieffektivisering, selvkjørende busser og ferjer, og innenfor velferdsteknologi. Utviklingen av smartbyklyngen, og Nordic Edge Expo, har vært en effektiv katalysator i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige om teknologoutvikling.

– Under årets konferanse blir det presentert et nordisk veikart for videre utvikling av smarte byer og lokalsamfunn. Dette blir presentert av Det nordiske smartbynettverket, Stavanger kommune, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Kommunenes Sentralforbund (KS). Videre skal KS lansere en ny plattform for innbyggerdialog, som skal forbedre samspillet mellom kommunen og innbyggerne. Det er inspirerende
å se at en smartbyreise som startet i Stavanger nå omfatter så mange kommuner. Til presentasjonen av den
nye kommunikasjonsplattformen har KS invitert alle landets kommuner, sier Finnesand.

 

Klynge i vekst

Smartbyklyngen Nordic Edge er i stadig vekst. Det er all grunn til å forvente at Nordic Edge Expo 2021 vil bidra til å befeste og forsterke Stavanger- regionens posisjon som en av de ledende smartbyregionene i Europa.

– Dette har vært en fantastisk reise så langt. Vi opplever at klyngen vår har blitt et referansepunkt i EU, og at interessen for det vi driver med er jevnt økende både nasjonalt og internasjonalt. Vi har allerede i år arrangert store konferanser i USA og Kina. Det har lenge vært viktig for oss å involvere andre byer i Norden, og vi jobber nå systematisk med å inkludere Baltikum, Tyskland og Storbritannia i samarbeidet. Nordic Edge Expo 2021 vil være et viktig skritt videre i dette arbeidet, avslutter Stig Finnesand.

For program, gratis påmelding og ytterligere informasjon om Nordic Edge Expo 2021, sjekk her

Andre liknende nyheter

Nye toner med Helen

Når man først planlegger et par ukers hardt tiltrengt sommerfri, fremstår kanskje ikke det å dra på bobilferie for aller første gang langs svingete, t…

Nominer kandidater til Risavikaprisen 2021

Hvem mener du fortjener å bli tildelt Risavikaprisen 2021? Nå er det tid for å nominere din kandidat.

Bør du ta sjansen på at arveavgiften ikke gjeninnføres?

Høstens valg blir delvis et skattevalg. Økte forskjeller og miljø er blant sakene som vil stå høyt på dagsorden.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner