Norsk ledertrøye i kappløp om CO2-lagring
Administrerende direktør Børre Jacobsen i Northern Lights sier at selskapet er i rute og på budsjett i forhold til timeplanen om å starte fangst, transport og lagring i 2024.

Norsk ledertrøye i kappløp om CO2-lagring

Northern Lights-sjefen Børre Jacobsen har det travelt. Om to år skal selskapet han leder være i gang med å pumpe CO2 tilbake til reservoarene på sokkelen. Hvis dette målet nås, snakker vi om et viktig globalt bidrag i kampen mot klimaendringene.

Carbon Capture and Storage (CCS) er den kliniske, og litt kjedelige betegnelsen på det globalt viktige klimatiltaket; fangst og lagring av CO2.
Da er det mer svung over navn som Langskip og Northern Lights. Begge er prosjekter som skal sørge for at Norge faktisk gjør storskala CCS til en realitet i nær framtid. 

Ambisiøs satsing
Klimakrisen er overhengende. Tunge internasjonale aktører som Det Internasjonale Energibyrået og FNs klimapanel, samt våre egne politikere og næringslivsledere, er enige om behovet for ambisiøse mål for kutt i klimautslipp. Det nasjonale målet er en utslippsreduksjon på 55 prosent innen 2030, mens en kommune som Stavanger har satt et kuttmål på hårete 80 prosent i den samme perioden.
Meningene kan være delte om hvilke virkemidler som må til for å nå disse målene på den mest effektive måten, men ett av tiltakene som samler bredest oppslutning er nettopp fangst og lagring av CO2. Langskip er det fremste beviset for den brede politiske enigheten om å satse på CCS. Dette er myndighetenes fullskala CO2-håndteringsprosjekt som skal demonstrere fangst av CO2 fra industrielle kilder, transport, samt sikker lagring av CO2. 
Skal CCS gjøres på en kostnadseffektiv måte, må fangsten være knyttet til store punktutslipp. I Langskip-prosjektet er det til nå identifisert to slike: Norcems sementfabrikk på Brevik i Grenland, og Hafslund Oslo Celsio (tidligere Oslo Fortum Varme) sitt avfallsanlegg på Klemetsrud i Oslo.
Som en del av Langskip-prosjektet skal CO2-en fra disse anleggene fanges, og omdannes til flytende form. Deretter skal den transporteres, mellomlagres og pumpes ned under havbunnen på sokkelen. Og det er her Børre Jacobsen og Northern Lights kommer inn.

– Northern Lights skal ha ansvaret for den delen av Langskip-prosjektet som handler om transport, mottak og permanent lagring, sier daglig leder Børre Jacobsen.

Stavanger-mannen Børre Jacobsen har tretti års erfaring fra ulike roller i Shell. Han har vært sjef for Northern Lights siden etableringen i 2021, og har dermed tatt på seg en usedvanlig spennende og viktig oppgave.

Partnerskap
– Northern Lights har et viktig oppdrag. Vi får ansvar for transport av den flytende CO2-en fra Norcem i Brevik, og fra Hafslund Oslo Celsio, med skip til mottaksanlegget i Øygarden. Derfra skal CO2-en transporteres i rør ut til en injeksjonsbrønn 100 kilometer fra land, der den skal pumpes ned 2.600 meter under havoverflaten for permanent lagring, sier Jacobsen.

Dette kan kanskje høres enkelt og tilforlatelig ut i teorien, men vil være en prosess som krever kompetanse og ingeniørkunst på høyt nivå. Derfor er det betryggende at Northern Lights er et partnerskap, bestående av de tre rutinerte operatørselskapene Equinor, Shell og TotalEnergies.

 – Første utbyggingsfase skal være fullført innen midten av 2024. Den omfatter fangst, transport og lagring av 1,5 millioner tonn CO2 i året. Vi er i rute, og på budsjett.

 Jacobsen forteller at Northern Lights er en slank organisasjon, der alle som i dag har sitt virke, er utlånt fra partnerselskapene Equinor, Shell og TotalEnergies.

– I tillegg er det slik at Equinor er engasjert som prosjektleverandør av landanlegg, rørledning og brønner, mens Shell har ansvaret for byggingen av de to skipene som skal frakte CO2-en. Disse blir bygget i Kina.  

Åpen løsning
Når Jacobsen gjør et poeng av at Langskip-prosjektet og Northern Lights sine bidrag kan deles inn i ulike faser, så nærmer vi oss et kritisk viktig poeng.

– Det er ikke noe nytt at vi deponerer CO2 under havbunnen på norsk sokkel. Det har vi gjort i lang tid på Sleipner og på Snøhvit. Dette er imidlertid lukkede løsninger som kun lagrer CO2-utslipp fra «sitt» felt. Langskip er en åpen løsning, der den virkelige gevinsten ligger i at virksomheter hvor som helst i Europa med store utslipp kan få tilgang til infrastrukturen, og deponere CO2-en. Dette betyr at vi planlegger for en fase 2, der lagringskapasiteten økes fra cirka 1,5 millioner tonn, til 5-7 millioner tonn CO2 i året, sier Northern Lights-sjefen.

Den potensielle klimaeffekten ved å lykkes kan knapt overvurderes. Det er også en kommersiell mulighet i dette.

 – Jeg vil gi honnør til det brede politiske flertallet på Stortinget, som i desember 2020 vedtok Langskip, et prosjekt med en totalramme på 25 milliarder. Denne beslutningen har gitt alle som jobber med CCS et enormt moment. Det er selvsagt økonomisk risiko involvert både for staten og for partnerselskapene, men de kommersielle mulighetene er også til stede. Behovet for håndtering av CO2 på en trygg måte er stort, og blir ikke mindre i årene som kommer. 

En illustrasjon av fartøyet som skal frakte den flytende CO2-en fra utslippspunktet, til mottaks- og mellomlagringsanlegget i Øygarden. Derfra skal den transporteres i rør, og injiseres 2.600 meter under havoverflaten.

Norge i tet
Det høye teknologiske nivået på norsk sokkel generelt, og erfaringene fra Sleipner og Snøhvit spesielt, gjør at Jacobsen anslår at Norge innen CCS, i dag har teknologiforsprang på resten av verden på rundt to år.

– Samtidig går utviklingen raskt i land som Tyskland, Nederland og Storbritannia. Nordsjøområdet er i ferd med å bli en sterk global hub innen CCS. Dette er positivt, men også nødvendig. Da vi bygde opp norsk oljeindustri la vi et langsiktig løp på 50 år. Så lang tid har vi ikke nå. På CCS-området må vi gjøre den samme jobben på 10 -15 år. Det er en stor utfordring.

Dette ser ut til å være en utfordring som Børre Jacobsen og kollegene hans i Northern Lights er høyt motivert for å ta. Nå blir de snart flere på laget. 

– Som sagt har organisasjonen vår til nå bestått av dyktige folk som har blitt utlånt fra de tre partnerselskapene. Nå har Northern Lights kommet til et stadium der vi begynner å foreta ordinære ansettelser. Vi har flere stillinger som ligger ute. Kampen er hard om de flinke folkene i denne bransjen om dagen, men det er kjekt å se at interessen for å jobbe i Northern Lights er stor. Vi får mange gode søkere, avslutter Børre Jacobsen som for øvrig gleder seg til å delta på ONS i slutten av august. 

Fakta:
Navn: Northern Lights.
Etablert: I 2021 som et partnerskap mellom Equinor, Shell og TotalEnergies.
Antall ansatte: 31, pluss ni nyansatte på vei.
Hovedkontor: Byfjordparken i Stavanger.

Andre liknende nyheter

Nordic Steel vant Jærprisen 2023

Nordic Steel stakk av med seieren når Jærprisen ble delt ut for første gang. Vinneren ble kåret på Jærmøtet torsdag 23. mars, hvor 300 deltakere samle…

Energisk AM-konferanse i Trondheim

Additiv Manufacturing, på folkemunne ofte omtalt som 3D-printing, er et teknologiområde i kraftig vekst. Nå har det blitt en etablert en nasjonal AM-k…

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner