Nye frister for årsregnskap og generalforsamling

Nye frister for årsregnskap og generalforsamling

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. Loven trer i kraft i dag.
19.juni 2020 Av Lars Idar Waage

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Loven innebærer at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2020 for de fleste regnskapspliktige. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og regnskapspliktige samvirkeforetak i 2020.

– Loven vil hjelpe næringslivet ytterligere til å håndtere utfordringer som følge av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Stortinget har fra før vedtatt en midlertidig lov som blant annet for økt bruk av digitale møter (se loven her). Det viderefører forskrifter til koronaloven og innebærer at unntakene skal gjelde frem til 31. oktober.

– Den nye loven vil gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. Loven er basert på innspill fra en rekke aktører som gir uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Loven trer i kraft i dag.

– Utsettelsen av fristene som trer i kraft i dag, kombinert med muligheten for digitale møter, vil lette bedriftenes hverdag i en vanskelig tid, sier Nybø.

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner