- Områdeplan er fornuftig
Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun

- Områdeplan er fornuftig

Ordfører i nye Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (AP), fremmet for to år siden selv forslaget om å fjerne kravet om områdeplan for Paradis. Hun mener det både var og er fornuftig.
04.desember 2019 Av Ståle Frafjord

Nessa Nordtun sitt forslag den gang var at detaljregulering var tilstrekkelig, da kommunen til enhver tid kan vurdere behovet for områdeplan i henhold til gjeldende lovverk. 

– Vi trengte ikke et ekstra ledd for å ha et ekstra ledd. Men jeg sa samtidig at plan og bygningsloven fanger opp de tilfellene der det er aktuelt. Vi skjøv på en problemstilling for ikke å ha et automatisk krav.  
Paradis representerer et stort utbyggingsområde, større enn de planene som nå foreligger. 

Les også: Operasjon Paradis

– I Paradis er det plass til flere programmer enn det som omfattes av AkerBP. Dette er et ubebygd område med større handlingsrom. I en områderegulering kan man også ta det overordnede i forhold til fordeling bolig, arbeidsplasser og offentlig infrastruktur, og det gjør også at hele området kan slippe detaljregulering. Det er mulig å føre parallelle prosesser, og jeg ser ikke vekk fra at en områdeplan også kan få ned konfliktnivået og polariseringen. 

 

Paradis TV

I valgkampen snakket ingen politikere om krav om områdeplan. Det kravet kom som en overraskelse for mange etter valget.. 

– Jeg ble spurt om det i forbindelse med et intervju med Paradis TV og Byutvikling Stavanger. Jeg var ikke avvisende da, og jeg mener også at jeg har gitt slike signaler overfor utbygger. 

– Hvor lang tid vil arbeidet med en områdeplan ta? 

– Den vil i alle fall ta mer enn ett år, men kan sees i sammenheng med en detaljregulering. Forslaget kommer i forbindelse med budsjettet, og arbeidet kan starte på nyåret. 

– Ville du fremsatt et krav om områdeplan og ikke andre hadde gjort det? 

– Det utelukker jeg ikke. 

 Les også: - Vi skilte  oss  ut fra de andre

Forutsigbarhet 

– Opplever du at det er utbyggerne som har lagt premissene for byutviklingen i Stavanger de siste 10-20 årene? 

– Jeg mener at det er noe rett i den påstanden. Ikke i høy grad, men i for stor grad og at det er blitt stilt for lite krav. Det handler både om miljø, fortetting og byens egenart. 

Nessa Nordtun er opptatt av at samspillet mellom utbyggere, kommune og innbyggere må fungerer godt. 

– Vi trenger arbeidsplasser og boliger, spesielt i sentrum. Da er vi prisgitt at utbyggere tar initiativ for å utvikle sine områder for å oppnå målet om boliger til alle, arbeidsplasser og vekst. Kommunen må legge forholdene til rette for slike initiativ, men samtidig ikke miste synet for at utviklingen skal skje på byens premisser i form av miljøkrav, estetikk og identitet. 

Les også: - Vi ville skape noe nytt

Ligger fast 

Sentrumsplanen ligger fast, sier Nessa Nordtun. Det er rammene i den som blir viktige fremover. 

– Stavangerplattformen er helt klar på at sentrumsplanen ligger fast. Den er forpliktende, både når det gjelder utnyttelsesgrad, høyder, parkeringsplasser – alt. Men det kan være andre behov som melder seg underveis i et byggeprosjekt som gjør at det er gode grunner til å fravike. Da må man lytte til de argumentene som kommer, men for meg er terskelen høy. Forutsigbarhet er viktig, men ikke for enhver pris. 

 

Myrhol

– Argumenter om manglende innbyggerinvolvering i en plan som ikke er lagt frem, kan en ikke kan vektlegge særlig mye. Når det eventuelt kommer en plan, vil den bli behandlet etter gjeldende lover og regler, sier Frode Myrhol I FNB. 

Myhol er leder for utvalget for by- og samfunnsutvikling i den nye kommunen, og var før valget i heftig debatt med Rødt om Paradisutbyggingen. Selv har han også tidligere stemt mot administrasjonens ønske om å utarbeide områdeplaner for utbyggingsområdene i sentrum. I dag er FNB og Myrhol for. 

– FNB er en del av et politisk flertall i Stavanger, i samtalene rundt vår felles politiske plattform ble vi enige om at vi ønsket en områdeplan for Paradis.  

Han mener en områdeplan vil gjøre at Stavanger kommune kan ta et større helhetlig eierskap til utviklingen av området.  

Hva har endret seg siden? 
 Ingenting har endret seg, forutsetningen for det vedtaket var at det ikke var behov for at dette lå inne som en del av sentrumsplanen for de større utbyggingsområdene, siden kommunen uansett alltid kan vurdere behovet for en områdeplan iht. gjeldende lovverk. 

 

Uenig 

Til VGs valgomat før valget var Myrhol helt uenig i påstanden om at utbyggingsplanene til Røkke og Aker BP i Paradis er for massive og bør nedskalere, og sa at  «Paradis er svært velegnet for denne typen utbygging. Det mener han fortsatt. 

– Ja, utnyttelsen i de utkastene jeg har sett har ikke vært for massive. Jeg har likevel aldri vært spesielt fornøyd med vinnerutkastet av arkitektkonkurransen. 
Myrhol sier detaljene rundt hvordan flertallspartiene har blitt enige om plattformen er et internt anliggende mellom AP, FNB, MDG, Rødt, SV og SP. 
– Som i alle ulike samarbeidskonstellasjoner har de ulike partiene hatt ulike prioriteringer i forhandlingene.
 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner