Oppturen fortsetter 
Fra presentasjonen av Økonomisk rapport under KAKÅnomics på Rosenkildehuset. 

Oppturen fortsetter 

Bedriftene i Stavanger-regionen økte omsetningen og driftsresultatet til henholdsvis 1346  og 374 milliarder i 2018. En av sju kroner av norske bedrifters omsetning, og én av tre kroner i ditto driftsresultat – genereres av virksomheter fra regionen, viser årets utgave av Økonomisk rapport.
04.november 2019 Av Ståle Frafjord

I tillegg viser rapporten at gjennomsnittlig verdiskaping per innbygger er nesten 1,6 millioner kroner i storbyområdet Stavanger. Oslo har under halvparten, cirka 750.000 kroner, Bergen 413.000 kroner og Trondheim 336.000 kroner. 

 

Næringsforeningens Økonomiske rapport for 2018 følger med som eget bilag i dette nummeret av Rosenkilden. Det er andre året på rad rapporten utgis og denne gang har Næringsforeningen samarbeidet med flere aktører for å få frem de mest nøyaktige tallene. 

– Det er vi veldig glad for. Universitetet i Stavanger har vært med å utarbeide rapporten, og vi har fått hjelp fra Asplan Viak med å fordele tallene rundt i Norge basert på hvor selskapene har sine ansatte. Det gjør at tallene blir enda mer korrekt når vi sammenlikner verdiskapingen mellom storbyene, sier kommunikasjonssjef i Næringsforeningen, Egil Hollund.  

 

Oppturen 

Rapporten viser at næringslivet i vår region fortsatte oppturen i 2018. Tallene peker oppover samlet, og også for de fleste bransjer. Samtidig er ikke alt rosenrødt. Hotell, restaurant og reiseliv sliter ennå med negative tall og innen detaljhandelen faller marginene.  

Næringslivet i Stavanger har også lavere marginer enn de andre storbyene, dersom vi tar ut oljeselskapene, sier Hollund. 

Næringsforeningen lager Økonomisk rapport fordi den gir et regnskap for regionen og setter utviklingen inn i et perspektiv. Den gir et godt bilde av hvor regionen står, også sammenlignet med de andre storbyene.  

Vi ser også veldig tydelig strukturene, og hvilke bransjer som går godt og hvilke som ikke gjør det – og ikke minst den enorme betydningen olje- og gass har for vår region, sier Hollund. 

 

Konjunkturer 

Svakheten med alle regnskap er først og fremst at de viser hvordan det har vært, ikke hvordan det går akkurat nå, og enda mindre hvordan det vil gå i framtiden.  

Derfor presenterer vi også vårt konjunkturbarometer, som gir oss en indikasjon på utviklingen i 2019 og 2020. Når det er sagt, historien er alltid viktig når du skal forstå nåtiden og forberede deg på framtiden, sier Hollund. 

Den ferske konjunkturrapporten kan du også lese om i denne utgaven av Rosenkilden. 

 

Unik verdiskapning 

Ragnar Tveterås, professor i Innovasjonsforskning ved Handelshøgskolen UiS, sier at Økonomisk rapport viser at regionen har et fenomenalt næringsliv, dominert av en oljesektor som leverer enorme resultater etter å ha rasjonalisert og kuttet kostnader de siste årene 

Oljesektoren gir oss en unik verdiskaping per innbygger, og så er det nesten heldigvis slik at ikke all denne verdiskapingen går inn i vår egen regionale økonomi. Lønnsomheten er i betydelig grad bygget på petroleumsressurser som er en eiendom for hele det norske folket, sier Tveterås. 

 

Riktig bilde? 

– Gir rapporten et godt og riktig bilde av verdiskapningen i regionen sammenliknet med landet forøvrig? 

–  Den gir et skjevt bilde i den forstand at de ekstraordinært produktive og lønnsomme oljeselskapene trekker voldsomt opp for vår region. Derfor er det nyttig som en pedagogisk eksersis å vise hvordan økonomien er uten oljeselskaper. Og for Oslo sin del er det nyttig å vise de økonomiske resultatene uten finanssektoren, sier Tveterås. 

– Er det noe med metodikken som kan problematiseres her, eller er dette en god måte å beregne den økonomiske ståa på? 

– I det store og hele er det en nyttig måte å vise den økonomiske situasjonen. Så sier tallene i rapporten mindre om underliggende faktorer som vil påvirke vår evne til å omstille oss de nærmeste årene, sier Tveterås. 

KÅKÅnomics 

Økonomisk rapport ble i år lagt frem, diskutert og analysert på et møte i forbindelse med økonomifestivalen KÅKÅnomics. 

Rapporten ble presentert av professor Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen UiS, og Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen – sammen med Hollund. 
Presentasjonen ble etterfulgt av en debatt både om resultatet av undersøkelsen som er gjort, og også om de økonomiske utsiktene i regionen. Deltakerne i debatten var Eirin Sund, distriktssekretær i LO i Rogaland  og Tore Guldbrandsøy, leder av Rystad Energy sitt Stavanger-kontor. 

Ikke bærekraftig 
Kvaløy viser til at det økonomiske aktivitetsnivået har tatt seg opp etter konjunkturbunnen for petroleumssektoren som ble nådd i 2016.  

– Fremdeles er vi ikke tilbake på det aktivitetsnivået i privat sektor som var like før oljeprisen stupte. Men det nivået var ikke bærekraftig på lang sikt, fordi kostnader var oppblåste og regionen var i ferd med å prise seg ut i konkurransen med andre regioner i inn- og utland.Økonomisk rapport indikererdelvisat bedriftenei regionen har blitt mer konkurransedyktigeetter 2014, og nå har vi funnet en sunnere balanse. Samtidig har regionen fundamentale omstillingsutfordringer fram mot 2030, sier Kvaløy. 

 

Ingen overdose 
Samtidig viser Økonomisk rapport tydelig hvor eksponert regionen er motoljånår det gjelderblant annetlønnsomhetsmarginer og verdiskaping.  

– Både gjennomsnittlig driftsmargin og verdiskaping per ansatt reduseres til en fjerdedel av sitt opprinnelige nivå når vi tar ut oljeselskapene. Heldigvis, kan vi vel nesten si, så har ikke vi fått en økonomisk overdose av at de enorme overskuddene i oljeselskapene går inn i regionaløkonomien. De forsvinner i stor grad ut gjennom skatter og utbytter til stat og eiere i andre deler av landet og verden, sier Kvaløy. 

 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner