Populære kontorfelleskap
Smedvig har fem ulike konsepter med kontorfelleskap. Her er markedsdirektør Sjur Christian Monsen og markedskoordinator Karen E. Lærdal Skuland på Kvistn i Bjergsted, mens community manager Sofie Moen sitter og jobber. Foto: Lars Idar Waage

Populære kontorfelleskap

Flere mindre bedrifter gir økende etterspørsel etter kontorfelleskap i Stavanger. På den måten får de minste bedriftene sitte i et større miljø og med fasiliteter som nettilgang, møterom og kantine.
28.januar 2020 Av Lars Idar Waage

De siste årene har flere aktører gjort hele eller deler av bygg tilgjengelige som kontorfelleskap. Smedvig har laget fem konsepter tilpasset ulike målgrupper. Først ut var kontorfelleskapet Valter i Bjergsted, som i starten besto av aktører innen finans og formuesforvaltning. Disse lokalene sto klare i 2016, og måtte utvides for rundt ett år siden.

– I Valter har vi bare noen få ledige plasser igjen, og vi utvidet fra 750 kvadratmeter til 1250 kvadratmeter. Her har det også kommet noen advokater inn, så bredden har blitt større, forklarer Smedvigs markedssjef Sjur Christian Monsen.

 

Små bedrifter

Tanken er å samle bedrifter som ligner hverandre, slik at de best kan ha nytte av fellesfasilitetene, men også av hverandres kompetanse.

– Da er det lettere å tilby det til en homogen gruppe enn til hele markedet, påpeker han.

Siden den gang har lokalene i Bjergsted fått nok et nytt konsept. På sensommeren ble Kvistn åpnet, tilpasset et kreativt og digitalt miljø. Her er det bare åpent landskap og møterommene er såkalte prosjektrom, tilpasset kreative prosesser og arbeidsmøter.

– Den typiske leietaker på Kvistn er selskaper som driver på med noe digitalt, enten nye løsninger eller markedsføring. Kreativitet er nøkkelordet, sier Monsen.

Trenden er nemlig at det blir flere selskaper som gjerne bare består av et fåtall personer. Tidligere har andre aktører prøvd kontorfelleskap i stor skala, mens her er det skalert noe ned for lettere å kunne organisere fellesskapene, og ikke minst øke lønnsomheten.

– Mange mindre selskaper søker sammen og det har vi løst her. I tillegg har vi alliert oss med de større leietakerne som tar en såkalt miljøgartnere eller community manager rolle, og tar seg litt av leietakerne. Det har tatt noe tid, men nå begynner ting å gå av seg selv, sier markedssjefen.

 

Bruk på tvers

Med to kontorfelleskap lokalisert i samme bygg får man også synergieffekter og bruk på tvers av de ulike konseptene. Kvistn har for eksempel et fellesareal som brukes til arrangementer både på dag- og kveldstid, mens Valter har en takterasse med utsikt over Vågen i Stavanger. Leietakerne kan bruke disse to om en annen.

– For leietakerne skaper dette en møteplass på tvers av bransjene og dermed muligheter for et større nettverk og samarbeid, sier Karen E. Lærdal Skuland, markedskoordinator i Smedvig.

Nærmest rett over veien blir det gamle NAV-bygget i Sverdrupsgate rehabilitert om dagen. Om ett år skal arbeidet være ferdig og Nordic Edges innovasjonslab Innoasis skal stå ferdig. Dette blir i praksis et kontorfelleskap.

– Faktisk blir det et 4000 kvadratmeter stort kontorfelleskap, sier hun.

Bjergsted har dermed gått fra å ligge litt usentralt, til å bli et populært sted for bedrifter. Konserthuset, Finansparken og BI har bidratt til mer aktivitet i denne delen av byen.

– Eiendom som ligger så sentrumsnært er attraktivt og nå har vi bygget en organisasjon til å administrere dette, sier Monsen.

For Smedvigs del er det ikke bare i sentrum de har denne type kontorfellskap. På Åsen har de etablert Fabrikken, og i Innovasjonsparken på Ullandhaug finnes N(E)ST. I tillegg har de etablert to felleskap på Hamar og ytterligere felleskap på Lillehammer er under planlegging.

– Interessen er stor og fleksiplassene har vært populære, men alt tar litt tid å etablere. Samtidig er tilbakemeldingene fra leietakerne er også gode, sier Skuland.

 

Andre liknende nyheter

Rammebetingelser og Oslo 

Ved utgangen av august var 7.5% av arbeidsstyrken i Rogaland helt eller delvis arbeidsledig, mens 3.1% var permittert. Ledigheten har gått noe ned sid…

Kan Norge tette eksportgapet?

En ny rapport fra Menon Economics er for AS Norge mindre kjekk lesning. Uten eksport av olje og gass har vi en betydelig negativ handelsbalanse. I til…

Uttalelser skaper lokale reaksjoner 

Flere år etter at Stortinget vedtok firefelts vei på Nye E39 Ålgård-Lyngdal, anbefalte Fylkesmannen i Rogaland at det burde bygges to-tre felt for hel…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner