Riktig medisin

Riktig medisin

I en årrekke har aktive støttespillere sloss for en egen medisinutdanning i Stavanger. Like lenge har andre aktører – utenfor regionen – sloss mot.
17.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Næring: Helse
Arbeidsplasser: Om lag 300
Konkrete prosjekter: Medisinutdanning
Forutsetning: Politiske beslutninger
En ringvirkningsanalyse utført av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Greater Stavanger, viser potensialet ved opprettelsen av et medisinstudium i Stavanger i et samarbeid mellom UiS og SUS.
– Studien viser at selv med konservative estimater, så vil det skape om lag 300 arbeidsplasser, sier mulighetsutvikler Felix Laate i Greater Stavanger.
Analysen tar for seg både de direkte og indirekte virkningene av medisinutdanning i Stavanger, men også en vurdering av annen type virksomhet som kan tenke seg å etablere seg i regionen i kjølvannet. I dag tilbyr både Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, og Norges teknisk-natur- vitenskapelige universitet i Trondheim såkalt gradsgivende medisinutdanning i Norge, men svært mange norske studenter har valgt å studere medisin i utlandet.

 

Kraftig økning

Det såkalte Grimstadutvalget ble i 2018 – på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet – bedt om å utrede muligheten for å øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier. Grimstadutvalget konkluderte året etter med å anbefale en kraftig økning
av antall studieplasser i Norge, og forslo også en plan for hvordan dette kunne gjøres. For Stavangers del innebar det en treårig klinisk masterutdanning i medisin, det vil si de siste tre årene av et normalt utdanningsløp, og da spesielt rettet mot norske medisinstudenter i utlandet. I følge rapporten så man for seg at graden gjennomføres ved UiS, i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus (SUS)
og primærhelsetjenesten for integrert undervisning, praksisplasser og veiledning. Det kan i så fall innebære 70 studieplasser per trinn, og totalt 210 studieplasser per år allerede fra 2024.

 

Uenighet

I sin høringsuttalelse til departementet sent i fjor høst, skrev daværende administrerende direktør Helse Stavanger HF, Ingrid Cathrine Bryne: «SUS har bygget kompetanse over 20 år og klar for å gå fra praksisarena til hovedansvaret for en større del av utdanningen av leger.» I mellomtiden har Bryne blitt administrerende direktør i Helse Vest som i et ekstraordinært styremøte i februar avga en annen innstilling. Den baserer seg på et ønske fra Universitetet i Bergen som ikke vil ha et femte medisinsk fakultet, og i stedet vil at Stavanger Universitetssjukehus (SUS) styrkes som campus for medisinutdanningen på Vestlandet.

Saken venter fortsatt på politiske behandling.

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner