Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind
Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen. Foto: Norske Shell

Shell, BKK og Lyse går sammen om havvind

Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Det er nå 12 aktører som vil satse på havvind.
17.juni 2021 Egil Hollund

Konsernsjefene Eimund Nygaard i Lyse, Jannicke Hilland i BKK og Marianne J. Olsnes i Norske Shell går nå sammen om havvind i Nordsjøen.
– Vi etablerer et langsiktig, industrielt partnerskap med en felles ambisjon om å være sentrale i arbeidet med grønn omstilling. Med dette vil vi bidra til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftig industri i Norge. Sammen kan vi tilby det beste fra globale til lokale ressurser i et felles prosjekt, og blir en svært solid søker til disse havvind-konsesjonene, sier administrerende direktør Marianne J. Olsnes i Norske Shell. Shell har globalt vært en industriell aktør i vindkraft i over 20 år, med vindkraftprosjekter i både Europa, USA og Asia.

Solid allianse
Samarbeidsavtalen mellom de tre selskapene ble undertegnet nylig. Arbeidet med å forberede de to søknadene er godt i gang. Alliansen har store ambisjoner for prosjektet, og mener at spesielt Sørlige Nordsjø II, med sin beliggenhet på grensen til dansk sokkel, er ideelt for tilknytning til Europa. Begge feltene er krevende i forhold til utbyggingsløsninger og teknologi, men partnerskapet representerer kompetanse og kapasitet som har flyttet grensene for hva som er mulig tidligere.
– Vi ser på Norge som et interessant område både for å sikre Europa nok fornybar elektrisk kraft og for å utvikle flytende havvind-løsninger som kan bli kommersielle. Også fra et globalt perspektiv ser vi Lyse og BKK som verdifulle samarbeidspartnere med kompetanse fra vannkraft og nettløsninger, sier Hessel de Jong, som leder Shell sin havvind-virksomhet i Europa.

Store muligheter for leverandørindustrien i Norge
Myndighetene åpner opp for at Utsira Nord kan få opptil 1500 MW havvind og Sørlige Nordsjø II opptil 3000 MW. Mens Sørlig Nordsjø II utfordrer dagens grenser for bunnfast teknologi, vil Utsira Nord kreve innovative løsninger for flytende vindkraft.
– Vi har ikke bundet oss opp til en bestemt leverandør av teknologi. Våre prosjekter vil gi store muligheter for den norske leverandørindustrien. Norsk leverandørindustri er i verdensklasse med tanke på innovasjon, kvalitet og krav til sikkerhet. Markedet for havvind er sterkt voksende globalt, og vi ønsker å bidra til at norsk leverandørindustri kan skape seg konkurransefortrinn i verden, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Samspill mellom vind og vann
BKK og Lyse har inngående kjennskap til hele energisystemet med produksjon av fornybar energi, bygging av kompleks infrastruktur og god kunnskap om energihandel og kraftutveksling.
– De to fornybare energiformene vannkraft og vindkraft utfyller hverandre perfekt. Nordsjøen har en av verdens beste vindressurser. Når det blåser mye, kan vi spare vann i magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke etterspørselen etter kraft med den regulerbare vannkraften. Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen av olje- og gassnæringen og koble havvindutbyggingen i den sørlige delen av Nordsjøen til relevante markeder i Europa. Samspillet mellom havvind og vannkraft og mellom Norge og Europa vil være et fortrinn her, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

 

Fakta om aktørene

Om Shell
Shell skal bli et netto-nullutslippsselskap innen 2050 og har ambisjoner om å være en totalleverandør av fornybar energi både til privatpersoner og bedrifter i hele verden. Med det nye partnerskapet forankrer Shell sine planer om også å bli fornybar-aktør i Norge. Selskapet bygger på dyp teknologisk og kommersiell kompetanse så vel som et globalt markedsapparat. Det var Shell som fant Troll, det største gassfeltet i Norge og konstruerte giganten Troll A - som er det største menneskeheten har bygget og så flyttet til sitt bestemmelsessted. Norske Shell har hovedkontor i Stavanger og er operatør av felt på norsk sokkel og vil produsere gass i flere tiår fremover. Shell har 80 000 ansatte i mer enn 70 land og har vært i Norge i 109 år.

Om BKK
BKK er det største selskapet innen fornybar energi på Vestlandet, og en av Norges største vannkraftprodusenter. BKK eier 38 vannkraftverk, og har også ansvar for viktig infrastruktur som strømnett, fiber, fjernvarme og lading. BKK er eid av Statkraft , 17 kommuner og to kommunale kraftlag i Vestland. Selskapet har hovedkontor i Bergen og over 1300 ansatte.

Om Lyse
Lyse er landets tredje største vannkraftprodusent. Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd og leverer produkter og tjenester under merkevarene Altibox og Smartly. Lyse har erfaring med komplekse infrastrukturprosjekter, også overføringskabler til utlandet. Lyse eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Konsernet har hovedkontor i Stavanger og teller over 1300 ansatte.

 

Disse vil søke havvind-konsesjoner:

 • Shell, BKK og Lyse
 • Magnora og Technip
 • Equinor, Hydro og RWE
 • Equinor og Vårgrønn
 • Norseman Wind
 • Kvitebjørn Havvind
 • Aker Offshore Wind Statkraft
 • Seagust
 • Vårgrønn og Agder Energi
 • Deep Wind Offshore
 • Norsea og Parkwind
 • Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner