Slik blir MULIGHETER – oppstart i januar
I januar starter MULIGHETER opp med relevant informasjon til arbeidssøkere i hele Rogaland. Noen av møtene skulle blitt avhold på Rosenkildehuset, men Inger Tone Ødegård og Næringsforeningen har planlagt de første møtene som webinarer.

Slik blir MULIGHETER – oppstart i januar

11. januar blir det offisiell, digital åpning av MULIGHETER, den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av muligheter i regionen – både hva utdanning og nye jobber angår.
04.januar 2021 Av Lars Idar Waage

Selve «møteplassen» vil bestå av en aktiv Facebook-gruppe hvor det fortløpende deles informasjon om kurs, etterutdanning, invitasjoner til jobbmesser, digitale konferanser og etterhvert møter hvor deltakerne kan møtes ansikt til ansikt.
– Denne siden går vi live med fra 4. januar, en uke før den offisielle åpningen den 11. januar, sier Øystein Dahl Andersen, som jobber med prosjektet i Næringsforeningen.

Arbeidsledigheten i Rogaland har økt kraftig i 2020. I slutten av april var nettoledigheten på hele 8,9 prosent, mens nå er den på 3,6 prosent, som fortsatt er høyt til å være vår region. Videre er 2,4 prosent delvis ledige og 0,4 prosent på tiltak. Det store målet er å vise mulighetene som allerede finnes i arbeidsmarkedet.
– Første møte vi derfor være nettopp med temaet «Hvor er de nye jobbene?» for å vise at det finnes ledige jobber i dag som gir arbeidsledige muligheter, men at det kanskje kreves oppdatering av kompetanse, forklarer Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen.

 

BESØK FACEBOOK-GRUPPEN MULIGHETER

 

Hele Rogaland

I tall betyr det at 8.965 personer er helt uten jobb per nå, og mange dyktige personer har blitt arbeidsledige eller permittert i løpet
av året. I tillegg kommer 6197 delvis ledige og 1120 på tiltak. For regionen er det viktig at de som nå står utenfor arbeidslivet får tilgang på så mye informasjon som mulig.
– NAV vet jo hvem disse er og har god oversikt, så skal vi samle disse og gi dem relevant informasjon slik at både det offentlige og det private næringsliv sammen viser og skaper muligheter for arbeidssøkere, sier hun og fortsetter:
– I dag er det også en del ledige jobber, blant annet innen IT og transport. Men flere av de ledige er kanskje ufaglærte. Da må vi hjelpe til med å få dem på skinnene igjen, gjerne i form av videreutdanning eller kurs, slik at de blir aktuelle for denne type jobber.
Prosjektet MULIGHETER er kommet i stand etter et initiativ fra Stavanger kommune, og med på prosjektet er NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune, LO Rogaland og næringsforeningene på Haugalandet og i Stavanger-regionen.
– Mange av møtene vil derfor arrangeres med lokale bidragsytere knyttet til både Nord-Rogaland og Sør-Rogaland, slik at det blir lokale tilpasninger og bedrifter, sier Ødegård.

 

Åpent for alle

På den offisielle åpningen kommer ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, fylkesordfører Marianne Chesak og NAV Rogaland ved Merethe Prytz Haftorsen og Synnøve Schei. Utover vinteren og våren vil det tilbys en rekke ulike temamøter. På grunn av koronasituasjonen vil de første møtene kun være digitale.
– Rent praktisk vil NAV sende ut tekstmelding om møtene i MULIGHETER via SMS til arbeidssøkere. Men alle møtene vil være åpne for alle, og noen møter vil være svært relevante for alle, mener strategidirektøren.
Arrangørene ønsker at deltakerne etterhvert skal komme med innspill på tematikk og bransjer som kan omtales nærmere på møter. NAV vil også komme med oppdateringer om status i arbeidsmarkedet utover i perioden.
– Det vil de også gjøre på første møte, samt en oppdatering i starten av våren. Ting endres raskt, og det kan være andre områder som er mer aktuelle senere. Men vi vil innom de fleste bransjene som er mest aktuelle, som varehandel, hotell- og restaurantbransjen, salg og service, samt IT, sier Dahl Andersen.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner