Styrekandidatene 2019
Her er de 16 deltakerne i "Styrekandidatene" for 2019.

Styrekandidatene 2019

Prosjektet «Styrekandidatene» ble en stor suksess i 2018. Nå gjentas prosjektet med hele 16 deltakere som skal inn i ulike styrer i regionen.
11.april 2019 Av Lars Idar Waage

Konseptet, som er utviklet av Næringsforeningens ressursgruppe U37, har nær doblet seg siden i fjor. 16 kandidater har fått plass i et styre etter at nesten tre ganger så mange kandidater søkte om plass.

– Kompetansen, erfaringen og ambisjonene på søkerne er imponerende med tanke på alder, og viser at de unge i dag virkelig vil opp og frem. Vi kan ut ifra dette konstatere at Stavanger-regionen ikke trenger å bekymre seg for om vi har de rette talentene til å drive regionen fremover, sier Elianne Strøm Topstad, som er prosjektleder i Næringsforeningen.

 

Unik kompetanse

Ressursgruppen U37 er en møteplass for aktive samfunns- og næringslivspersoner under 37 år. Å finne en tydelig retning og et klart mål, har vært viktig i etableringen av gruppen.

– Innspillene fra U37-erne i regionen har vært tydelige: Styrearbeid og ledelse. Derfor har vi etablert U37 Ledernettverkene og Styrekandidatene. For Næringsforeningen er det viktig å knytte til seg flere unge. Gjennom U37 har vi en unik mulighet til å nå fram til et yngre publikum. Vi ønsker at flere unge deltar i våre aktiviteter, og ikke minst bidrar inn i våre ressursgrupper, forklarer Topstad.

En utfordring har vært å få unge i næringslivet inn i bedriftsstyrene i regionen. Mange styrer mangler eksterne medlemmer og dermed havner mange yngre utenfor, selv om de sitter med unik kompetanse.

 

Gode ambassadører

– Behovet for yngre styremedlemmer er stort og mange har behov for en helt annen og ny kompetanse enn de besitter i dag. Mange av styrene som deltok i fjor fikk seg nok en aha-opplevelse og ble overrasket over hvor mye kunnskap mange av kandidatene innehar, forklarer Christian Friestad, som er leder av ressursgruppen U37.

Prosjektets popularitet kan mye tilskrives innsatsen det første kullet gjorde i sine respektive styrer. Mange gikk inn og brukte sin kompetanse aktivt i styrearbeidet.


– Kandidatene var svært gode ambassadører for prosjektet i fjor og dette har bidratt til at det har vært mye lettere å få bedrifter til å delta i programmet. Vi regner med at det blir enda hardere konkurranse blant bedriftene om å få lov til å delta neste år, så for bedriftene som ønsker å delta gjelder det å være tidlig ute med å melde sin interesse, sier Friestad.

Fremtidsrettet

Selve styrearbeidet utgjør halvparten av prosjektet, mens faglige samlinger utgjør den andre halvparten. I år vil disse samlingene ha en litt annen tilnærming enn tidligere. Mer fokus på digitalisering og teknologi vil stå sentralt, i tillegg til kompetanseoverføring mellom kandidatene.

– Prosjektet blir en del av en større satsning. U37 har etablert undergrupper kalt International, Scale up og Tech – som alle skal arbeide mot å sette Stavanger på kartet som en internasjonalt anerkjent tech-by. Dette vil prege innholdet på de faglige samlingene. Stavanger trenger flere flinke folk innen både tech og innovasjon, og dette henger på mange måter sammen med «Styrekandidatene», påpeker Friestad.

 

Vil ha flere aktive

Et av suksesskriteriene for prosjektet er at kandidatene blir tilbudt fast styreverv i bedriften eller andre styrer. Fra fjorårets kull ble flere av kandidatene tilbudt slike verv.

– For oss viser det at det har fungert og styrene har fått opp øynene for den gode kompetansen som finnes, og at det er en vinn-vinn-situasjon for både styre og kandidat, sier Friestad.

– Er «Styrekandidatene» kommet for å bli?

– Ja, jeg tror vi trygt kan slå fast det, sier Christian Friestad.

Prosjektet er imidlertid avhengig av at målgruppen fortsetter å søke seg til prosjektet og engasjerer seg, og kanskje på andre arenaer innen Næringsforeningen enn U37.

– For de unge i næringslivet er dette en unik mulighet, og det er bare å kjenne sin besøkelsestid. Vi vil gjerne ha flere aktive, yngre medlemmer hos oss, sier Elianne Strøm Topstad.

Her er årets styrekandidater:

 
Espen Hanstad

Alder: 32 år

Tittel: Fast advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma

Hva er din bakgrunn? – Født og oppvokst i Stavanger. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor jeg ble uteksaminert som jurist i 2012. Har siden det arbeidet i Arntzen de Besche, først som advokatfullmektig og senere advokat. Jeg arbeider primært mot oljebransjen, som er et av våre hovedsatsningsområder i Stavanger. Spesielt har jeg fokus på kontrakt- og transaksjonsrådgivning, både til oljeselskaper og leverandørselskaper.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Som advokat er forståelse for de kommersielle og strategiske driverne viktig. Styrearbeid gir meg nyttig erfaring og utviklet forståelse for selskapets prioriteringer, interne prosesser og beslutninger. Programmet Styrekandidatene vil ellers være en svært god arena for kompetanse- og erfaringsutveksling.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg er analytisk, nysgjerrig og har god arbeidskapasitet. Jeg er vant med å sette meg inn i nye saker og utfordringer og håper gjennom dette å bidra med både «ungt blod» og juridisk kunnskap for å sikre selskapet et enda bedre beslutningsgrunnlag.


Thomas Husvæg

Alder: 34
Tittel: Performance Manager, AkerBP

Hva er din bakgrunn? – Jeg har en Master i Industriell Økonomi fra NTNU med snart elleve års arbeidserfaring - hovedsakelig fra olje og gass næringen men også andre industrier som finans, maritimt og offentlig virksomhet. Dette inkluderer prosjektledelse, kommersielle roller samt ledelses rådgivning.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – For å lykkes i en dynamisk hverdag fordrer det at en skaper en personlig kultur for innovasjon, hvor en kontinuerlig søker ny læring og forbedring. For meg er Styrekandidatene en mulighet til å utfordre min komfortsone, skape nye inntrykk og tankesett, og samtidig bidra konstruktivt.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – I tillegg til praktisk erfaring fra digitalisering, strategiarbeid, analyser og prosjektgjennomføring, er jeg bevisst et ansvar om å utfordre eksisterende prosesser, metoder og andre «etablerte sannheter». For meg er det minst like viktig at vi forstår hvorfor noe skal gjøres, som hva skal gjøres.

 

Linn Christensen
Alder: 31
Tittel: Ledende konsulent

Hva er din bakgrunn? – Jeg har en mastergrad i strategi og ledelse fra Universitet i Stavanger, og jobber i dag i et selskap som heter Karabin. Vi er spesialister på å analysere og forbedre hvordan virksomheter leverer sine produkter og tjenester. Her har jeg vært siden jeg ble ferdig med studiene i 2012, og stortrives.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg ønsker å få praktisk erfaring rundt hvordan styrearbeid faktisk fungerer i praksis og hvilket ansvar/myndighet et styre sitter på.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg er ikke redd for å stille de «dumme spørsmålene» som noen ganger er vanskelig å svare på - og derfor gjerne leder til gode diskusjoner. I tillegg har jeg god erfaring fra målstyrt forbedringsarbeid, noe jeg tror kan bidra positivt inn i strategidiskusjoner.


Silje Finnskog Jensen
Alder: 34 år
Tittel: Rådgiver – research & analyse, Visindi AS

Hva er din bakgrunn? – Jeg ei blid jente med lengre erfaring som konsulent fra Visindi, UiS og UpSource, og har vært aktivt styremedlem i Nettverk Stavanger. Jeg er utdannet innen personalledelse fra UiS, samt gått diverse studier innen økonomi, juss og organisasjonsfag. Jeg er en effektiv prosjektgjennomfører som i dag jobber med leder- og styrerekruttering, og er en handlekraftig nettverksbygger som er opptatt av å forstå fremtidige behov for å oppnå suksess.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg ønsker å styrke min kompetanse og praktiske erfaring i styrerommet, i tillegg til organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold. Jeg ønsker også å møte mennesker med en annen bakgrunn og erfaring enn meg, og håper vi kan dele kompetanse og erfaringer. Drømmen er å bli et kompetent styremedlem.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Gjennom min erfaring med styrerekruttering i Visindi håper jeg å bidra med bevissthet rundt styrets sammensetning, verdiskapning og strategiske rolle. Jeg håper også å kunne bidra med min struktur og orden i styrerommet. Sammen skal vi også ha et kjekt og lærerikt år.

 

Lena Mangersnes Hoff
Alder: 32
Tittel: Seniorkonsulent Webstep Stavanger

Hva er din bakgrunn? – Jeg har bachelor i markedsføring og master i strategi og ledelse. Tilfeldigheter gjorde at jeg havnet i it- og teknologibransjen etter studiene. Her fikk jeg øynene opp for UX-faget og jobber i dag med å forbedre brukeropplevelse på digitale flater ved hjelp av innsikt og analyse. I tillegg går det med en del tid til Elleve, en frivillig organisasjon jeg har vært med å starte. Vi jobber for å skape likestilling i regionen.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg ønsker å øke min kompetanse og praktiske erfaring slik at jeg kan gjøre en god jobb i styret til Elleve, samtidig som jeg forhåpentligvis styrker mulighetene for nye styreverv i fremtiden. I tillegg tror jeg en bedre forståelse av styrearbeid er nyttig å ha med seg i arbeidshverdagen.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Et ungt og nytenkende sinn. Jeg er god på strategi og en kreativ problemløser, og min erfaring med teknologi og digitale flater tror jeg kan gi stor nytteverdi for bedriftsstyret.

 

Lars Heskje
Alder: 32
Tittel: Advokatfullmektig

Hva er din bakgrunn? – Jeg bor og har stort sett alltid bodd på Bryne. Yrkesmessig bakgrunn fra det flytekniske miljøet på Sola som flymekaniker i Astec, senere Heli-One (Norway) AS. Etter noen år fortsatte jeg på skolebenken, juss ved UiS og UiB. Jeg arbeider nå som advokatfullmektig i TP advokatfirma DA ved vår avdeling på Kleppe.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Er nysgjerrig og interessert i styrearbeid, hvordan aktivitet/bevegelse/utvikling i et selskap ser ut fra styrets perspektiv og vil lære mer om hvordan aktivt lede selskapsprosesser/endringer.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Fagkunnskap, kreativitet og skråblikk.

 


Linda Aske Pedersen

Alder: 30 år
Tittel: Tech Process Manager

Hva er din bakgrunn? – Jeg har utdannelse innen markedsføringsledelse og økonomi fra Handelshøyskolen BI. Bakgrunn fra IT bransjen hvor jeg blant annet har jobbet som Prosjektleder, Service Delivery Manager, konsulent og Tech Process Manager. Mitt fokus er på det kommersielle.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – For å tilegne meg mer kompetanse om styrets roller og ansvar. Viktigheten av et bra sammensatt styre og styret som et styrende organ.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Med min varierende erfaring innen IT og som en kommersiell person, kan jeg rådgi og bidra til at gode beslutninger blir tatt.

 


Kenneth Byrkjedal

Alder: 35
Tittel: Business & Project Control Manager Asset Integrity Alliance, Aker BP

Hva er din bakgrunn? – Etter endt studie på Handelshøyskolen BI har jeg jobbet innen olje og gass industrien. Fagfeltet mitt er Supply Chain Management, der jeg har hatt ulike roller. Jeg arbeider for tiden som Business & Project Control leder innenfor en av våre (Aker BPs) strategiske allianser.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Styrearbeid er nytt for meg, så ønsker økt forståelse og kompetanse. Blir spennende og lærerikt å følge et selskap over et år, for å se hvilke strategiske prioriteringer styret tar, samt hvordan de sikrer solid og lønnsom drift.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Friske øyne og nysgjerrighet, samt utfordre etablerte normer. Vil være et aktivt styremedlem, med høyt engasjement og kapasitet, og håper og tror at min bakgrunn og erfaring vil være med å bidra til gode diskusjoner.

 

Benedicte Fjellaker Mathisen
Alder: 29
Tittel: Manager i KPMG, Financial Risk Management

Hva er din bakgrunn? – Med en mastergrad i økonomi, finans og ledelse fra University of Bristol startet jeg min yrkeskarriere som forretningsanalytiker i oljebransjen Jeg gikk deretter over til bank-og finansnæringen hvor jeg jobbet med finansiering og rådgivning innen optimalisert kapitalstruktur. I dag jobber jeg med problemstillinger innen finansiell risikostyring i KPMG.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg har alltid hatt et ønske om å delta i den strategiske dialogen. Gjennom styrearbeid har man også mulighet til å bidra til videreutvikling og vekst, noe jeg har stor interesse for og gjerne ønsker å lære mer om. Å få erfare dynamikken og samhandlingen i et styre tror jeg også er svært verdifull læring.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Med min bakgrunn håper jeg å kunne være med å bidra til at selskapet oppnår lønnsom vekst og jeg stiller gjerne de kritiske spørsmålene som må besvares for å oppnå dette. Utover faglig kompetanse stiller jeg også alltid med godt humør og en løsningsorientert innstilling.

 

Kristina Bjørnø Renberg
Alder: 28 år
Tittel: Nettkommunikatør i Bate

Hva er din bakgrunn? – Som en ambisiøs dame er den ganske så variert, men tyngden min ligger definitivt innenfor markedsføring og da spesielt analytisk og digital markedsføring. Jeg tok utdannelsen min i New York hvor jeg studerte Bachelor i PR, kommunikasjon og reklame med en Minor i Business på Long Island University. Samtidig med studiene siste året hadde jeg et internship som PR-konsulent på Manhattan hvor jeg også ble ansatt etter studiene. Dessverre dekket ikke denne jobben kostnaden med å bo i byen, så etterhvert tok jeg turen hjem igjen og nå er jeg ansatt i Bate boligbyggelag. Her har jeg ansvar for strategi for web og sosiale medier. I tillegg har jeg de to siste årene ledet innsiktsprosjektet i Bate, hvor målet er å få datadrevne beslutningsgrunnlag samtidig som vi knytter kunden tettere til oss. Utenom dette studerer jeg Big data på NTNU.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg tror definitivt erfaring med å sitte i styrerommet vil komme til nytte den dagen jeg tar på meg en lederstilling - for det er dit jeg vil. Som leder vil du nok ha god nytte av å vite hvilke diskusjoner som faktisk oppstår i styrerommet og hvordan du taktisk kan bidra å styre disse i riktig retning. I tillegg ønsker jeg selvsagt å sikre meg et styreverv etterhvert.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg mener at mangfold er helt vesentlig i et styre og vi vet at dette er et behov. Her kan jeg som ung observatør være med å utfordre tankegangen og retningen selskapet tar. Det er spesielt innenfor bedriftens strategier og selskapets bruk av ny teknologi jeg vil bruke min kompetanse til å utfordre.

 

Kjetil Sunde
Alder: 36
Tittel: IT Manager

Hva er din bakgrunn? – Jeg har en mastergrad i IT Management fra UK. For tiden jobber jeg som IT-sjef i oljeservicenæringen. Tidligere har jeg jobbet som rådgiver, konsulent og prosjektleder for forskjellige selskaper i IT bransjen. Jeg driver også mitt eget investerings- og eiendomsselskap.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg har interesse for faget. Samtidig liker jeg å lære om nye forretninger, bransjer og forretningsmodeller gjennom praktisk arbeid og bidrag. Jeg ønsker å utvikle min kompetanse slik at jeg gjør meg selv relevant for lignende roller i fremtiden.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg kan bidra inn mot strategiske teknologi- og digitaliseringssatsninger. Jeg ønsker å kunne bidra i diskusjoner rundt strategiske målsetninger for de kommende år. Bransjene vi kjenner er i endring og vi må henge i for å forbli relevante.

 

Lukas A. David
Alder: 28
Tittel: Corporate Affairs Manager, Control Cutter AS

Hva er din bakgrunn? – Jeg er en pensjonert ishockeyspiller som er oppvokst i Stavanger og spilte seks år for Stavanger Oilers. Jeg har en MsC i Prosjektledelse fra Royal Holloway University of London. Har jobbet innen olje service i forskjellige roller, blant annet innen markedsføring, kontrakt, finans og utvikling av ny teknologi, som har gitt et bredt erfaringsgrunnlag. Jeg jobber per dags dato i Control Cutter AS på Tananger.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg ønsker å utvikle kompetansen rundt driften av et selskap og få innblikk i problemstillingene som angår forretningen, samt de strategiske valgene som må tas i et styre.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg er en nysgjerrig person som liker å være «hands-on» for å kunne forstå praksisen slik at prosesser og systemer blir strømlinjeformet. Jeg ønsker å være et aktivt styremedlem og er ikke redd for å stille de «dumme» spørsmålene som ofte kan være kick-starter for gode diskusjoner.

 

Birgitte F. Sunde
Alder: 35 år
Tittel: Software Manager

Hva er din bakgrunn? – Jeg har IT teknisk utdanning, men har jobbet mest med kommersiell og organisatorisk ledelse. Jeg har 13 års erfaring med softwareløsninger i forskjellige bransjer både i Norge og internasjonalt.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg synes styrearbeid er spennende og ønsker mer erfaring innenfor dette, samtidig som jeg ønsker å styrke mitt kandidatur til nye styreverv.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg håper jeg kan bidra med min kompetanse og erfaring innen teknologi og strategiarbeid. Jeg er opptatt av prosessforbedringer og fokus på verdiskapning, og mener dette er viktigere enn fokus på teknologi i seg selv.

 


Maren Storhaug Fosse

Alder: 27
Tittel: Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS

Hva er din bakgrunn? – Jærbu og jurist, oppvokst sør for Skjævelandsbroen på Klepp. Spilte fotball i Toppserien frem til studentlivet i Bergen ble hakket kjekkere. Fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved UiB i 2016, og jobber som advokatfullmektig med hovedfokus på eiendom og entreprise i Kluge Advokatfirma.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg ønsker å lære mer om den operasjonelle driften av et selskap, og hvordan kommersielle og strategiske beslutninger tas. I min utdanning ligger det mye fokus på kartlegging av risiko, og dette gir en nødvendig ramme for beslutningsprosessene, men deretter må man evne å se gode løsninger og muligheter innenfor disse rammene. På dette punktet tror jeg at styreprogrammet vil kunne gi et enormt stort læringsutbytte, gjennom at man får følge styremedlemmer med lang erfaring innenfor næringslivet.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Med juridisk kompetanse tror jeg at man kan utøve en viktig kontrollfunksjon i et styre. Jeg arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning innen spesiell kontraktsrett, herunder fast eiendom og entrepriserett. Dette gjør at jeg kan bidra særlig med kontrollspørsmål i forbindelse med avtaleinngåelse og prosjektgjennomføring.

 

Evelyn Edland
Alder: 35år
Tittel: Sales & Marketing JV Integration Lead, Subsea 7

Hva er din bakgrunn? – Jeg har en Master of Commerce grad fra University of New South Wales. Jeg har i løpet av mine 11 år i Subsea 7 hatt flere spennende og utviklende leder roller innen forretningsutvikling, strategi, anbud, salg og integrasjonsarbeid. Senere har jeg også hatt en kommersiell lederrolle for en større feltutvikling som en del av Aker BP Subsea Alliansen. Jeg har også nylig gjennomført studiet "Styrekompetanse" fra Handelshøyskolen BI.

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Jeg ønsker å utvikle min påbegynte styrekompetanse for å selv kunne bidra med verdiskapende styrearbeid. Jeg vil bli bevisst rollen som styremedlem, og utvikle metoder for godt styrearbeid. Jeg ønsker også å bedre forstå sammenhengen mellom bedriftens styre, eiere/aksjonærer og daglig leder, samt hvordan styrets hovedoppgaver utøves i praksis.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg tror på at min erfaring og kompetanse særlig innenfor lederskap, strategi, prosjekt gjennomføring, kontrakt og samarbeidsmodeller vil være verdifullt, kombinert med personlig engasjement og nysgjerrighet


Henrik Due Tønnessen
Alder: 34
Tittel: Ass. JV Audit Manager

Hva er din bakgrunn? – Jeg har en Master i skatt fra Universidad de Navarra/IESE, MRR fra NHH og en MBA fra Audencia École de Management. Etter et par år i Deloitte jobber jeg nå for UPAX/TMF Group, et selskap spesialisert på oljeregnskap og finans på Forus. Her er ansvarlig jeg for den internasjonale satsingen innenfor tjenesteområdet JV Audit, samtidig som jeg følger kontinuerlig opp klientporteføljen og aktiviteten på norsk sokkel. 

Hvorfor ønsker du å lære mer om styrearbeid? – Det mest interessante med et styre mener jeg at det styret som legger føringene for utviklingen og strategien til et selskap, mens implementering og etterlevelse er opp til ledelsen og daglig leder. Gjennom denne muligheten til å delta på styrearbeidet ønsker jeg å få en bedre forståelse og innsikt i de strategiske drøftelsene og avgjørelsene som blir foretatt av et styret, og som legger grunnlaget for selskapets aktivitet. Et annet viktig moment er å få erfaring med og kjennskap til hvordan et styre tildeler kapital og budsjett for å møte selskapets mål og utfordringer.

Hva mener du at du kan bidra med i et bedriftsstyre? – Jeg mener at jeg kan bidra som en god sparringspartner for gode diskusjoner og konkretisering av problemstillinger og løsninger.

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Anette Sigmundstad

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad skal både til Thailand og Ryfylke i ferien. Hun angrer på at hun aldri har studert eller jobbet utenfor Norges gre…

SOMMERPRATEN: Jez Averty

Plassjef i Stavanger for Equinor, Jez Averty, skal treffe venner han ikke har sett på 15 år og dyrke sine sommertradisjoner - og han håper offshoreins…

SOMMERPRATEN: Kristin Fejerskov Kragseth

Nesten 300 milliarder kroner dro Petoro inn til det den norske stat. Sjefen sjøl, Kristin F. Kragseth, røper også at hun gjerne vil bli sjef for et ny…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner