Tar alle forholdsregler
– Er alle friske, representerer det ingen fare å gå på møte så lenge smittvernanbefalingene følges,  sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Tar alle forholdsregler

Næringsforeningen tar alle forholdsregler før årets konferansehøst og samarbeider tett med helsemyndighetene. Hold deg hjemme selv om du bare har lette symptomer, er det viktigste rådet fra lokale smittevernmyndigheter.
11.august 2020 Av Ståle Frafjord

– Har man symptomer, selv svært lette symptomer, eller vært i et område der man kan ha blitt utsatt for mer smitte, bør man ikke gå på møte, hverken i Næringsforeningen eller i andre sammenhenger. Er alle friske, representerer det ingen fare å gå på møte så lenge smittvernanbefalingene følges,  sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Antallet på nye smittede har økt i Norge gjennom sommeren, også i Rogaland.  Så langt er tallet på nye smittede i Sør-Rogaland svært lavt sammenliknet med mange andre regioner, men alle forholdsregler tas for å begrense smitten til et minimum. Det innebærer at man følger smittevernregler, karanteneordninger og kan drive effektiv og rask smittesporing.

– Årsaken til at tidligere anbefalinger er blitt en forskrift, er like mye for å begrense smitten som å holde den helt vekke. Derfor er også grensen på 200 møtedeltakere satt. Det betyr ikke nødvendigvis at man kan forhindre smitte i alle settinger, men enklere å begrense videre smitte gjennom smittesporing, sier Runar Johannessen.

 

Råd og innspill
Næringsforeningen planlegger årets møtehøst etter lang tids opphold, og tar alle forhåndsregler før medlemmer og møtedeltakere på nytt kan samles på Rosenkildeloftet og andre møteplasser i hele regionen. I den anledning har foreningen også bedt om råd, innspill og kvalitetssikring fra smittevernmyndigheten om de tiltakene som vil bli iverksatt.

– Alt ble avlyst i vår og sommer, og erstattet med webinar og ny TV-kanal.  Et møte ble gjennomført da regelen om maksimalt 200 deltakere kom i juni. Når vi nå planlegger høsten med en rekke aktiviteter, er vi veldig opptatt av at vi i et tett samarbeid med helsemyndighetene gjennomfører dette på en mest mulig sikker måte slik at både bedriftene, møtedeltakerne og ansatte føler seg trygge, sier direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

 

Tiltak
På Rosenkildehuset vil det nå være kapasitet opp mot 50 deltakere, mot normalt 120.

– Alle våre møtedeltakere vil dagen før møtet finne sted, få tilsendt informasjon om møtet. Den inneholder både deltakerliste og praktisk informasjon, og et eget avsnitt om Covid-19, sier strategidirektør i Næringsforeningen, Inger Tone Ødegård.

Møtedeltakerne vi ved ankomst bli bedt om å vaske hendene med sprit og gå rett opp i møtesalen. Enmetersregelen skal praktiseres, både innenfor og utenfor møterommet. Deltakerkortene man tidligere skulle henge rundt halsen, vil bli erstattet med scanning.

– Det gjør vi for å hindre alle elementer hvor vi er avhengige av å ta på ting. Det samme gjør vi i forhold til bevertning og servering av kaffe og te. Mat vil være innpakket i porsjonspakker. Mikrofoner vil bli spritet mellom hver ny bruker, og når vi går ut av rommet etter at møtet er ferdig bruker vi flymetoden og tømmer lokalet rekke for rekke, sier Ødegård.

 

Smittesporing
Helsemyndighetene i de ulike kommunene driver smittesporing blant alle dem som en påvist smittet har vært i kontakt fra de seneste to dagene før symptomene meldte seg. Næringsforeningen vil ha en kontaktperson utad som kommunene kan forholde seg til dersom en som har fått påvist smitte skulle ha deltatt på et møte i Næringsforeningen i dagene før symptomer meldte seg. All informasjon om deltakere, det vil si navn, firma, epostadresse og telefonnummer, vil bli overlevert helsemyndighetene.

– Det betyr at våre medlemmer som skal delta på et møte, nå også må legge inn sitt telefonnummer når de melder seg på et arrangement, sier Ødegård.

 

Karantene

Dersom det skulle vise seg at en som har fått konstatert smitte har vært på et møte i noen dager i forkant, innebærer ikke det at alle møtedeltakerne skal ha karantene.

– Vi opererer med ulike typer karantene nå. I hovedsak snakker vi om husstands- eller tilsvarende karantene. Det vil si at om en bor i samme hus som den som blir syk, eller har oppholdt seg nær over tid eksempelvis i skolesammenheng eller i arbeidssituasjon, blir det regnet tilsvarende som en husstandskontakt. Da skal man i karantene i 10 dager. Alle andre – eksempelvis personer som har deltatt på et møte eller et kurs, vil være andre nærkontakter. Da kan man be om en test i sin kommune, og er første test negativ, kan man gå tilbake på skole eller jobb, men er fortsatt i karantene på fritiden. Man skal ta en ny test på dag 7. Er den negativ, er man ute av karantenen. Konsekvensene er med andre ord mindre. Men er man nærkontakt med en som har fått konstatert smitte, bør man ikke gå på møter, sier Johannessen.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner