Tar ansvaret for utdanning av sine ansatte
Dag Halvorsen, Kåre Ravndal og Stig Hølland er stolte over det bedriften har fått til, speiselt at de som en så stor aktør fortsatt har lokalt og aktivt eierskap. Foto: Lars Idar Waage

Tar ansvaret for utdanning av sine ansatte

Sig. Halvorsen har gått fra å være et rørfirma til å bli et stort konsern med over 800 ansatte over hele sørvestlandet. Nøkkelen til fremtidig vekst mender de ligger i å utdanne folkene sine selv, og de starter med lærlingene.
22.november 2019 Av Lars Idar Waage

Sig. Halvorsen AS
Etablert: 1946
Daglig leder: Kåre Ravndal
Forretningsområde: VVS og elektro
Lokalisering: Sandnes (hovedkontor)
Omsetning: 947 MNOK (2018)
Internett: sig-halvorsen.no
Inne i et trangt litte rom I tredje etasje på Herbarium i Stavanger jobber lærlingen Harald Jerstad. Han monterer en ventil som skal slippe ut luft, men ikke vann, fra snøsmelteanlegget på bygget. Det siste drøye året han vært lærling hos Sig. Halvorsen, og i løpet av våren 2021 vil han forhåpentligvis ta fagbrev som rørlegger.

– Jeg trives kjempegodt som lærling hos Sig. Halvorsen, og etter å ha jobbet 20 år som tømmermann har jeg erfaring med både å være lærling selv og jobbe med andre lærlinger, sier han.

I konsernet er det mellom 130 og 150 lærlinger innen de ulike fagene rør, elektro og ventilasjon. Å hente inn så mange lærlinger er en bevisst strategi som foreløpig har gitt gode resultater. Innen ti år er ikke personalsjef Stig Hølland sikker på om han kan skaffe nok kvalifiserte arbeidere utenom de han tar ansvar for og nærmest utdanner selv.

– Jeg tror det faktisk kan være vår største utfordring om ti år og vi er nødt til å jobbe knallhardt for å få det til, sier Hølland.

 

Karriere

Han  mener det er viktig som en lokal aktør, som brenner for lokalsamfunnet, å gi ungdommer som vokser opp her, muligheter. Ikke bare gjennom lærlingeordninger, men også videreutdanning og videre karriere i konsernet.

– Dermed må vi utdanne folk til det vi lever av og for at de ansatte skal bli værende i industrien.Mellom 80 og 90 prosent av lærlingene blir værende i konsernet etter endt læretid, forklarer han.

Bedriften har fått mye oppmerksomhet på grunn av sitt engasjement innen lærlingeordningen. I 2012 ble de kåret til fylkets beste opplæringsbedrift og de har hatt flere ledende politikere på besøk for å vise frem hvordan de gjør og tenker.

– Jonas Gahr Støre har vært her to ganger og vi har hatt Erna Solberg også på besøk. Det er jo en del politikk i dette, sier Dag Halvorsen.

 

Utvikling

Han er arbeidende styreformann og har vært med “alltid” som han sier og sett hvordan selskapet har utviklet seg i takt med samfunnet gjennom årene. For bransjen har hatt en rivende utvikling de siste 25 årene. Ulike energikrav, som effektivisering og godt innemiljø har påvirket utviklingen og bransjen. Dessuten er det lite som tyder på at utviklingen vil bremse opp.

– På denne måten kan man si at vår virksomhet er delaktig i det grønne skiftet. Finne gode, energibesparende løsninger til både nye og gamle prosjekter, mener Dag Halvorsen.

Innen rør testes også ny teknologi og nye løsninger ut. Sammen med BATE renoverer de rørsystemene på Borettslaget Solhøgda i Stavanger. De srpøyter nytt belegg på innsiden av de gamle rørene for å fornye dem.

– Et eksempel på løsninger som vi ikke har gjort mye av, men som er effektivt fordi du slipper å skifte ut store deler av rørene ved å fornye dem, sier han.

 

Oppkjøp

Da rørleggeren Sigurd Halvorsen startet opp i Sandnes i 1946 så han kanskje ikke for seg at selskapet skulle bli regionens ledende innen tekniske byggfag. I starten var det privatmarkedet som var viktigst, men han fikk etterhvert et godt grep om bedriftsmarkedet. I 1985 begynte selskapet å kjøpe opp andre selskaper for å vokse. Røravdelingen til Erland Maskin på Bryne var først ut, så ble både Klepp Rør, Perrongen Rør, Storesund Rør og Finn og Albert Egeland kjøpt opp frem til 2008. I tillegg kom oppstart av egen avdeling i Ryfylke.

– Rundt årtusenskiftet skjedde det en stor omstruktrurering i byggebransjen. Flere regionale bedrifter ble kjøpt opp av store nasjonale eller internasjonale aktører. Vi kunne også solgt oss, men det passet ikke oss og den profilen vi har, derfor valgte vi denne løsningen som vi i ettertid er veldig fornøyde med, sier konsernsjef Kåre Ravndal som selv har vært i konsernet siden 1986

 


Harald Jerstad er én av nærmere 150 lærlinger som jobber i Sig. Halvorsen-konsernet. De har en bevisst strategi for å utdanne og beholde folkene sine, og starter allerede med lærlingene.

 

Milliardomsetning

For eksempel ble Block Berge ble kjøpt opp av Veidekke og AS Betong av Kruse Smith. For Sig. Halvorsen sto valget mellom å bli større og overleve, eller å bli kjøpt opp. De valgte å satse, bli større og gikk sammen med andre lokale firma og opprettet Norsk Rørallianse.

– Skal du sammenligne selskaper som matcher oss i størrelse, så snakker du om eiere som sitter i Stockholm og Helsinki. Mens vi har et lokalt og aktivt eierskap, og det er vi stolte av, sier Dag Halvorsen.

I dag ligger hovedkontoret på  Vibemyr i Sandnes. Et helt vanlig kontorbygg, som ikke skiller seg særlig ut i mengden, huser konsernet som i år passerer én milliard kroner i omsetning. Totalt vil den ende mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner.

– For oss har det ikke vært et bevisst mål å passere millarden, det viktigste er å utvikle konsernet og rigge oss for fremtiden, men det er første gang vi kommer over én millard, sier konsernsjef Ravndal.

– Samtidig er det utvilsomt en milepæl som vi skal være stolte over, skyter Dag Halvorsen inn.

 

Digitalisering

Inne i bygget jobber det rundt 40 ansatte og resten jobber ute på alle de ulike prosjektene firmaet er involvert i. Fra Sunnhordaland i nord til Aust-Agder strekker nedslagsfeltet seg, der de 800 ansatte er spredd utover og utfører arbeid innen de ulike tekniske byggfagene. Konsernet bruker store ressurser for å digitalisere kommunikasjonen med de som jobber utenfor kontoret, og ser på det som en nødvendig effektivisering og modernisering som kommer både konsernet, de ansatte og ikke minst kundene til gode.

– Systemer som gjør at vi får timene direkte fra de ansatte, tegninger, skisser og annen kommunikasjon som vi før måtte sende fysisk, bidrar til at vi jobber mer effektivt, sier Ravndal.

Som følge av den digitale utviklingen har de også forbedret nettbutikken. I 2019 må man kommunisere med sine kunder, både privat og næringsliv, digitalt.

– Kundene etterspør for eksempel en nettbutikk, og da må vi snu oss rundt og tilby løsninger som kundene setter pris på. Det handler også om at vi ikke må bli så topptunge i organisasjonen at vi ikke kan snu oss rundt på kort tid, og tilpasse oss markedet, sier personalsjef Hølland.

 

Faste ansatte

Inne på Herbarium har lærlingen Jerstad festet ventilen og skal ned i andre etasje for å fylle glykol på anlegget. Han både håper og tror han fortsetter i bedriften etter endt læretid. Helt i tråd med bedriftens ønsker og mål.

– Mange hos oss har begynt som håndverkere, men jobber i dag som tekniske spesialister eller ledere. De går gjerne hele løpet hos oss, fra ung og uerfaren til en erfaren ansatt med stort ansvar og kompetansje, sier Ravndal.

Derfor leter ledelsen ofte etter talentene internt når mellomledere og ledere skal ansettes. I bransjen er det nærmest et kontinuerlig behov for rekruttering..

– Vi vet jo hvem som vil noe mer og dette er vi bevisste på, sier styreformannen.

Han er likevel klokkeklar på én ting - de vil helst ha faste ansatte.

– Sig. Halvorsens mål er at alle, eller så mange som mulig, skal være fast ansatte. Vi må som andre også leie inn noen for å ta toppene, men prøver å unngå så godt vi bare kan, sier Dag Halvorsen.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner