Tilbyr likviditetslån

Tilbyr likviditetslån

For mange næringslivskunder har renteutviklingen ikke vært som for boliglånskunder fordi mange har lån knyttet opp til NIBOR-renter. Men nå tilbyr SR-Bank andre typer finansiering i en tung tid.
24.mars 2020 Av Lars Idar Waage

Norske myndigheter har kommet med ulike tiltakspakker for næringslivet. Forrige fredag la regjeringen fram en stortingsproposisjon om å gjenopprette Statens obligasjonsfond og etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter, som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen. Nå følger blant annet SR-Bank etter med umiddelbare tiltak for å kunne ta i mot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

 

– Vi har jobbet gjennom helgen for å tilrettelegge for at vi har nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne tilby regjeringens foreslåtte likviditetslån til levedyktige små og mellomstore bedrifter, som opplever en akutt likviditetssvikt. Vi står allerede i dag klar til å kunne ta imot lånesøknader og tilby finansiering straks nødvendig forskrift er godkjent. Ordningen er et viktig tiltak for å sikre at den del av næringslivet som omfattes av ordningen kommer seg gjennom en krevende periode og at arbeidsplasser sikres, sier Arne Austreid, administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank.

 

Blant villkårene til likviditetslånet står det blant annet at lånet ikke skal overstige to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av omsetningen i 2019. Det skal heller ikke overstige 50 millioner kroner. Maksimal nedbetalingstid er tre år og bedriften forplikter seg tik å ikke utbetale utbytte i nedbetalingstiden.

– Vi skal til enhver tid holde oss oppdatert på hvordan våre kunder håndterer denne krisen og hvilke ulike tiltak myndighetene legger frem. Vi har gjennom over 180 år lært oss å håndtere oppturer og nedturer, det skal vi gjøre også nå. Vi er her for kundene våre – også nå når det blåser, sier Arne Austreid.

 

Norges Bank har satt ned styringsrenten med totalt 1,25 prosentpoeng de siste ukene, noe som har ført til at de fleste bankene har satt ned boliglånsrentene. For bedriftsmarkedet er det imidlertid ikke de samme bevegelsene, da mange av næringslivskundene har lån som er knyttet opp til de såkalte NIBOR-rentene. Disse styres i større grad av rentene i de utenlandske pengemarkedene og følger ikke nødvendigvis det samme mønsteret som boliglånsrentene.

– Våre næringslivskunder har lån direkte knyttet til NIBOR-rentene, da primært tre måneders NIBOR. Det betyr at de tiltak som Norges Bank gjør og som påvirker NIBOR-rentene kommer selskapene direkte til gode uten noen forsinkelse. Til eksempel så har tre måneders NIBOR, i perioden 13. mars til 20. mars, falt med 58 basispunkter og som da har slått direkte ut på våre kunders rentekostnader, sier Lars Kristiansen, regiondirektør Sør-Vest i Danske Bank.

Rosenkilden har spurt flere banker om rentene til næringslivsmarkedet, og fått følgende svar:

 

DNB: 

Besluttet mandag å sette ned renten på lån og kassekreditt for bedriftskunder med inntil 0,5 prosentpoeng, på samme måte som for boliglånskundene.

Dette kommer i tillegg til et kutt på 0,35 prosentpoeng som ble kommunisert for halvannen uke siden.

For eksisterende kunder gjelder den nye renten fra 13. april. For nye kunder gjelder det umiddelbart.

 

Sparebanken 1 SR-Bank:

Satte ned renten på alle lån og kreditter til bedriftskunder,  som ikke var knyttet opp til NIBOR, med 0,35 prosent i forrige uke. Justeringene av eksisterende lån vil tre i kraft fra og med 28. mars. I tillegg kommer tiltaket med likviditetslån.

 

Handelsbanken:

Vi har per nå ikke kommunisert noe ut i markedet om endringer i rentevilkår for bedrifter.  Pengemarkedet er svært urolig og preges av svingninger og uforutsigbarhet. Det er derfor krevende å sette riktige priser fremover. Vi følger imidlertid situasjonen tett og har nær dialog med bedriftskundene våre. Gitt situasjonen kan det selvsagt komme endringer i tiden som kommer.

 

Nordea:

Dette er til vurdering akkurat nå.

 

Danske Bank:

Som Norges tredje største bank og en betydelig aktør i finansbransjen har vi et stort samfunnsansvar, og derfor ser vi det som selvsagt å bidra til den nasjonale dugnaden som myndighetene har invitert til. Vi har vi løpende dialog med alle våre kunder med hensyn til den vanskelige situasjonen mange bedrifter befinner seg i. Her er det viktig at vi sammen finner balanserte løsninger, slik at vi både kunde og bank er sikre på at disse er gode også på lang sikt.

Når det gjelder ditt spørsmål om endringer på renter til næringslivskunder så har Danske Bank imidlertid ikke endret rentene til næringslivskundene i regionen. Det skyldes at våre næringslivskunder har lån direkte knyttet til NIBOR-rentene, da primært 3 måneders NIBOR. Det betyr at de tiltak som Norges Bank gjør og som påvirker NIBOR-rentene kommer selskapene direkte til gode uten noen forsinkelse. Til eksempel så har 3 måneders NIBOR, i perioden 13. mars til 20. mars, falt med 58 basispunkter og som da har slått direkte ut på våre kunders rentekostnader.

 

 

 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner