Tomteverdiene halveres med ny Forus-plan
Forus har i mange år vært Norges viktigste næringsområde, og nye planer fører til enorme rekkefølgetiltak og tap av tomteverdier.

Tomteverdiene halveres med ny Forus-plan

Verdiene på tomtene til det interkommunale selskapet Forus Næringspark AS, halveres som følge av forslaget til ny arealplan for Forus.
21.oktober 2019 Av Ståle Frafjord

Det viser nye beregninger som konkluderer med at selskapet må nedskrive sine verdier på tomter med nær 340 millioner kroner.  Årsaken er økte rekkefølgekostnader og redusert utnyttelse om forslaget til IKDP Forus vedtas.

Styret i selskapet, som består av politikere fra Stavanger, Sandnes og Sola, ble orientert om de dramatiske tallene på styremøtet i slutten av august, viser saksfremlegget til styremøtet.

Det kraftige verdifallet er beregnet som en konsekvens av det omstridte forslaget til IKDP Forus (interkommunal delplan for Forus). Der foreslår man en rekke tiltak på Forus, tiltak som blant annet vil medføre at eiendomsbesittere i området kan belastes med store summer i rekkefølgetiltak og endringer i tomteutnyttelse når planer om grøntområder, kanaler og andre forslag skal realiseres.

 

Verktøy

Forus Næringspark eies av de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, og er et tomteselskap som selger og tilrettelegger for tomter og utbygging av næringslokaler på Forus.

Selskapet har siden 1968 vært et sentralt verktøy i eierkommunenes arbeid for å utvikle Forus-området til å bli den viktigste næringsparkene i Norge. Konsernet Forus Næringspark AS består i dag av fem datterselskap og ett tilknyttet selskap, og eier blant annet Greater Stavanger og Forus Utvikling, og er også deleier i Ipark Eeiendom.

 

Revisjon

Det var i forbindelse med den årlige revisjonen av selskapet at det i mars i år ble avholdt et møte mellom Forus Næringspark AS og revisjonsselskapet KPMG.  På dette møtet ble det også diskutert hvilke konsekvenser den fremlagte planen for IKDP Forus vil ha for selskapet tomteverdier, og dermed også regnskapet.

Forus Næringspark ble derfor oppfordret til å innhente en nøytral og ekstern aktør til å foreta en slik vurdering, og også i hvilken grad dette kan ha konsekvenser for de andre selskapene i konsernet.

 

Halvering

I og med at selskapet Multum Næringsmegling i september 2007 hadde vurdert verdien på tomtene i Forus Næringspark og datterselskaper, ble oppdraget gitt til dem. De ble bedt om både å foreta en vurdering av tomteverdien basert på høringsforslaget fra våren 2019 til ny IKDP Forus, men også kostnadsberegninger fra Asplan Viak der kostnadene med nødvendig grunnerverv ikke var tatt med.  En vurdering av grunnervervskostnadene til rekkefølgetiltakene som berører Næringsparkens eiendommer hadde Næringsparken selv tatt en beregning av,

Da den nye verdivurderingen forelå nå i høst, var konklusjonen at tomtene representerte en verdi på 338 millioner kroner, under halvparten av den verdien som var satt to år tidligere og som samlet var på 668 millioner kroner.

 

Rekkefølgekrav

Verdinedgangen ble forklart både med økte rekkefølgekostnader på 230 millioner kroner og et tilsvarende stort beløp i form av redusert utnyttelse av eksisterende tomter på nær 59 000 m2.

Denne halveringen av selskapets verdier fant administrasjonen i selskapet så alvorlig at saken i samråd med styreleder ble lagt frem for styret i slutten av august.

Styret i Forus Næringspark har frem til nå bestått av Bjørg Tysdal Moe (styreleder), Annelin Tangen, Kristen Høyer Mathiassen, Jan Sigve Tjelta, Kari Nessa Nordtun, Kirsten Lose, Pål Morten Borgli, Siv-Len Strandskog og Kenny Lettore. Eierkommunene oppnevner selv sine respektive styrerepresentanter, og Stavanger har i egenskap av å være den største kommunen, også innehatt styrevervet.

 

Femti år

Forus Næringspark har vært områdeutvikler på Forus de siste 50 åren.

I følge sakspapirene foran styremøtet der saken ble behandlet, har  ”kostnaden med fellesarealer til f.eks. veg og friområder blitt tatt inn gjennom tomteprisen ved videresalg av næringstomter. Dersom etterfølgende planer har regulert inn f.eks. friområde over salgbare arealer er disse innløst til markedspris. Dersom arealet ikke er salgbart har Næringsparken ikke krevd vederlag”, heter det i styrepapirene.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner