Videomøter og fremtidens digitale vinnere
Kronikk

Videomøter og fremtidens digitale vinnere

Våren 2020 kommer til å bli stående som et symbol på mye. Korona­krise, reiselivs-krise, gryende økonomisk krise, men kan den også bli stående igjen som et symbol på ‘’da norsk næringsliv forstod behovet for en digital transformasjon’’?
29.juni 2020 Av Christian Rangen - investor, serie-gründer, rådgiver

Europa har lenge hatt et problem. Vi har, på tvers av hele kontinentet, et «gammelt næringsliv». Gjennom de siste to ti-årene har Europa i stor grad støttet og tilrettelagt for å beholde det etablerte. Joda, vi forsker og fikler, men næringspolitikken gjennom Triple Helix logikken, har i stor grad gått til fordel for store, etablerte selskap (industrielle hjørnestensbedrifter). Det samme mønsteret finner vi i Norge, på Oslo Børs, hvor snittalderen på selskapene er langt høyere enn sammenlignbare tall i andre markeder. En av konsekvensene er at Europa, og Norge, har langt dårligere vekstforhold for nye selskap og i liten grad evner å skalere nye selskap raskt nok.
Europas problem blir enda større når man begynner å se mot trenden innen verdiskapning globalt. For ti år siden var flere av verdens mest verdifulle selskap (målt i børsverdi) tradisjonelle selskap innen energi, olje og gass, bank og finans. Disse er nå borte. I stor grad er nå verdens mest verdifulle selskap teknologiselskap, hvorav mange av disse er såkalte to-sidige plattform selskap. Tenk, digitale plattformer som Google, Facebook, Apple, Alibaba og Tencent. Analyser de siste årene har avdekket en urovekkende trend for Europa. Data-drevne selskap med plattform- baserte forretningsmodeller oppnår en helt annen lønnsomhet og verdiutvikling enn tradisjonelle industrikonsern.

 

Sterkere

Administrerende Direktør i Volkswagen sa det godt på en nylig investorkonferanse, hvor han uttalte «Tesla blir verdsatt som et teknologiselskap. Volkswagen blir verdsatt som en bilprodusent». Han snakket nok på vegne av mange Europeiske toppledere da. Det siste året har denne trenden utviklet seg enda sterkere. Nesten all digital verdiskapning fra plattform baserte selskap går til USA eller Kina. Selskap som Ping An og Bytedance (de som eier TikTok) har vokst med en imponerende fart og føyer seg inn i rekken over asiatiske data-drevne suksesshistorier. En tysk analyse fra TU Darmstadt viser at av alle plattform-baserte selskap, har USA 64 prosent av den samlede verdiskapningen, Asia (Kina) har 31 prosent, mens Europa kun sitter igjen med tre prosent. Det er heller ingenting som tilsier at denne trenden skal snu.

 

Interessant

Det snakkes mye om digital transformasjon, det gjør det. Men ser vi nøyere på digitalisering i dag finner vi noe interessant. I mitt arbeid som internasjonal strategi- rådgiver bistår jeg både bedrifter og offentlige myndigheter med å forstå digitalisering og deretter utvikle langsiktige planer i forhold til dette. Da deler vi digital transformasjon inn i tre kategorier;


1. Digitalisering av eksisterende kjernevirksomhet
Hvordan kan Equinor utvinne én prosent mer olje gjennom bruk av digitale løsninger på eksisterende felt, prosesser og arbeidsmetoder? Det kan bidra til økt utvinning, høyere verdi fra felt, men langsiktig verdiskapning er kanskje mindre tydelig. Generelt har norsk næringsliv vært gode til å ta i bruk ny teknologi for å forbedre dagens arbeidsprosesser.

2. Utvikling av nye tjenester gjennom digitalisering
Vipps og Bulder Bank er gode eksempler på nye løsninger fra eksisterende bedrifter. Disse løsningene er kun gjort mulig takket være nye, digitale tanker og strategier. De dekker nye kundebehov og utvikler nye vekstområder for både DNB og SPV. Også her er norsk næringsliv gode.

3. Digitale plattformer og økosystem
Det tredje området, hvor mye verdi skapes, her ligger både Norge og Europa dårlig an. Det å utvikle digitale økosystem og digitale plattformer, det å utvikle radikalt nye tjenester og forretningsmodeller med et globalt marked og eksponentielle vekstmodeller, her kommer vi dårlig ut.

I vår del av verden er Spotify det fremste eksempelet, utover dette har vi lite å stille opp med i et globalt konkurranseløp.

 

Knyttnevekamp

I januar 2020 gav forfatterne Simon Torrance og Felix Staeritz ut boken «Fightback: How to win in the digital economy with platforms, ventures and entrepreneurs». Her beskriver de hvordan Europa står i en eksistensiell kamp, hvor man må innse at det er på tide å «sloss tilbake». Europa, mener Simon og Felix, står i en global knyttneve kamp om fremtidens digitale vinnere. Mens kinesiske og amerikanske vekstbedrifter konkurrerer aggressivt om de beste hodene, kapitalmiljøene, forretningsmodellene og vekststrategien, står Europa og europeiske selskap igjen og forsker og fomler med feil type digitalisering.

Digital transformasjon blir for mange norske bedrifter den viktigste kampen de neste årene. Korona-krisen har vist at digitale teams-møter og hjemmekontor kan fungere. Det gratuleres hyppig. For å bli en digital vinner frem mot 2030 trengs det nok noe mer strategisk tenkning og digital kompetanse enn evnen til å avholde et internt videomøte. Kanskje vi får se stavanger-baserte selskap komme ut av korona-krisen med en grynende digital strategi?

Vi får håpe.

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner