Vidsynt bursdagsbarn
Visindi i Stavanger er fem ansatte. Fra venstre Siv Tone Hilde-Larsen, Monica Hammervold, Dag Vevatne, Bjørn Helle og Sander Brimsøe Thomassen. Foto: Lars Idar Waage

Vidsynt bursdagsbarn

Vísindi Stavanger startet opp midt under finanskrisen, men feiret ti solide år med lederrekruttering nå i september.
25.oktober 2019 Av Lars Idar Waage

De fem ansatte i selskapet har all grunn til å være stolte. Vísindi er nemlig størst innen leder- og styrerekruttering i Norge. Selskapet ble opprinnelig startet i Oslo i 2004, og feirer derfor 15-års jubileum samtidig med det lokale 10-års jubileet.

– Selskapet ble startet av personer som var mine kolleger i den gamle jobben min. De var veldig tydelige på at de skulle lage et selskap som var tuftet på solide og tydelige verdier, forklarer Dag Vevatne som er partner og leder for Visindi Stavanger.

Han er en “founding partner” som det heter på utenlandsk, og var med og startet Visindi i Stavanger for ti år siden sammen med to andre. Èn av de andre er fortsatt med. Navnet Visindi kommer fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap. Siden det egentlig skrives Vísindi skal det uttales på en litt annen måte enn vi nordmenn er vant til.

– Strengt tatt er det vel bare folk på Island og Færøyene som kan uttale det helt etter boka. Da vi startet opp var det en som trodde vi het Vifindi, som egentlig er litt sant, sier Vevatne og smiler.

Han vil trekke frem det han mener er det viktigste grunnlaget for suksess: At de ansatte har et sterkt forhold til de fire verdiene i selskapet som er vidsynt, etterrettelig, raus og verdiskapende. I tillegg skal Visindi drive med lederutvelgelse basert på kartlegging av kandidater og det som heter målrettet søk.

– Dette skal gjennomsyre organisasjonen, på måten vi håndterer kunder, kandidater og oss kolleger imellom, forklarer han.

 

Kriser

Selskapet har også vært klare på at de prinært rekrutterer ledere på ulike nivåer. Det vil si kandidater til ledergrupper og styrer i bedrifter landet rundt. I rekrutteringsbransjen er det mange konkurrenter, men få som kun jobber med denne type lederrekruttering.

– Vi startet midt i finanskrisen og har vært opptatt av å holde oss til denne strategien. Det har vi lykkes med. Og selv om finanskrisen og nedturen i olje- og gassindustrien har vært utfordrende, har vi ikke merket det veldig godt, sier Vevatne.

For Visindi Stavangers del er 2016 det året med lavest omsetning. Antall rekrutteringer lå på 42, mens de vanligvis ligger mellom 55 og 60, altså litt over én rekruttering per uke i gjennomsnitt. Allerede i 2017 kom tidenes beste resultat for selskapet.

– Samtidig med nedturen i olje- og gassektoren, fikk vi oppdraget med oppbygging av Nye Veier i Kristiansand, så det hjalp på, påpeker lederen.

For selv om det kan være mangel på ledige jobber i markedet, vil det som regel være behov for ledere. Noen pensjoneres, noen flytter på seg, noen må slutte av andre årsaker, men som regel må lederne erstattes,

– Kloke ledere trengs uansett, og det opprettes jo nye lederstillinger også, forklarer Vevatne.

 

Mandat

For å finne de rette kandidatene til både ledergrupper og styrer, bruker Visindi god tid på forarbeidet. Hver stilling får sin profil, eller mandat, som beskriver kompetansen man må inneha, arbeidsstil, personlige egenskaper og noen ganger hva som er suksesshistoriene. Dette mandatet er førende gjennom hele prosessen, og brukes ved avrapportering til slutt.

– Mange oppdragsgivere er ute etter en person som kan absolutt alt, men vi har erfaring nok til å vite at da må man ansette to eller flere. Derfor utfordrer vi kunden i større grad enn før til å definere hva som er de viktigste kriteriene for å lykkes i jobben. Vi skal være både leverandør og en partner for kunden, sier han.

I ansettelsesprosessen av en leder betyr det en grundig kartlegging av bedriftens behov. Forankring i bedriftens styre, samtaler med ansatterepresentanter og gjerne kunder av kunden, blir gjennomført for å best finne ut hvilken kandidat som kan passe inn i stillingen.

– Disse nyansene gjør at vi kan skille kandidatene fra hverandre, og ikke minst finne den beste basert på de behovene og forventningene bedriften har, sier han.

Bedriftsstyrer har blitt flinkere til å bruke ekstern kompetanse for å gjøre riktige ledervalg, men Vevatne mener styresammensetningen i norske bedrifter fortsatt ikke er god nok og at styrerekruttering henger etter sammenlignet med lederrekruttering.

– Mange ser at de ikke kunne gjort denne jobben like godt og treffsikkert som eksperter. Samtidig burde bedriftseiere være flinkere til å rekruttere til sine styrer. Altfor mange ser ikke utover sin egen omgangskrets, mener han.

 

Mangfold

Innen styrerekruttering er Fiskeri- og næringsdepartementet en stor kunde. Med Visindi-kontorer i både Trondheim, Bergen og Stavanger utenom Oslo, har de en god oversikt over gode styrekandidater over hele landet, med ulik bakgrunn og kompetanse.

– For få styrer har en rett sammensetning av kompetanse for å kunne ta ut det maksimale potensialet i bedriften, mener Vevatne.

Han tror derfor at å bruke tjenestene som blant annet hans selskap tilbyr, vil gjøre bedrifter mer konkurransedyktige og bedre rustet mot konkurrentene både nasjonalt og internasjonalt.

– Et bedriftsstyre er som bedriften. Man trenger ulike perspektiver og kompetanse. Det er ikke nok i dag at du er en venn og ellers hyggelig og grei, påpeker partneren.

Andelen kvinnelige i ledergrupper har vært en viktig diskusjon over flere år. Mange bedrifter har mål om en viss kvinneandel i ledende stillinger eller styrer og bruker dette bevisst inn i rekrutteringsprosessen. Vevatne får oftere og oftere krav om å ha lik fordeling mellom kjønn på oversikten over kartlagte kandidater.

– Derfor er vi stolte over at andelen kvinner som fikk lederstillinger via Visindi var på 44 prosent i 2018. Når vi har en dialog med styret, er vi opptatt av å formidle at de bør tenke mangfold, sier han.

 

Lederegenskaper

Nysnø klimainvesteringer er et eksempel der det var et ønske om lik fordeling mellom kvinner og menn, og der Siri Kalvig fikk jobben som administrerende direktør. I fjor fikk også bedriften oppdraget med rekrutteringen til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjeneste. Innen det offentlige er det vanligvis  kommuner som står for de fleste oppdragene. På kundelisten finnes blant annet Petoro, ulike IKSer som brannvesenet og IVAR, Greater Stavanger, Turistforeningen og Sandnes Sparebank.

– I det private næringsliv er det en jevn fordeling mellom bransjer, sier Vevatne.

Ansettelse av en administrerende direktør er kanskje den viktigste oppgaven til et styre og kan være avgjørende for hvordan bedriften presterer fremover. Vevatne tror derfor flere får bistand i rekrutteringsarbeidet. Hos Visindi har dessuten alle rådgiverne erfaring fra lederstillinger.

– De fleste i et styre har ikke gjort en slik ansettelse før, noe som betyr at vi må være partneren som sørger for at den riktige blir ansatt. Her ligger det vi mener en vesentlig faktor for vår suksess: Hvem er den riktige? Vår jobb er å finne vedkommende, sier han,

– Hva kjennetegner en god leder?

– Min erfaring etter å ha intervjuet folk i 27 år, er at de viktigste egenskapene er å være tydelig, god å både kommunisere og formidle og ikke minst lede slik at du får de ansatte til å følge etter, sier han og avslutter:

– Så må du like folk!

 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner