Vil ha med næringslivet for å løfte i flokk
Årets TV-aksjon skal blant annet bidra til å løfte fram kvinner i Rwanda.

Vil ha med næringslivet for å løfte i flokk

Kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få muligheten til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Tradisjonen tro deltar næringslivet som aldri før. I fjor ble det samlet inn over 5,4 millioner kroner fra i underkant av 900 bedrifter i Rogaland.
30.september 2019 Av Egil Hollund

 

Ulikhetene i verden er enorme, og det er som oftest kvinner og barn som rammes hardest. Et bidrag fra din bedrift kan føre til en avgjørende forskjell.

– FNs bærekraftsmål nummer én er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Det betyr at den økonomiske veksten må fordeles jevnere blant land og befolkning. Det må skapes bærekraftige jobber, og gis like muligheter til alle. Det er derfor viktig at kvinner får muligheten til å bidra med egen inntekt. Likestilling er ikke bare et mål i seg selv, men en effektiv fattigdomsbekjempelse, sier fylkesaksjonsleder i Rogaland, Jorunn Braathen Eia.

– Vi ønsker at lokale bedrifter og organisasjoner skal bli med og løfte kvinner i verdens mest sårbare områder. Ingen er for små og ingen er for store. Sjekk blimed.no og se hva du kan bidra med. Årets TV-aksjon angår oss alle, sier hun.

 

Begrenser mulighetene

I utviklingsland er bare én av ti landeiere kvinner, og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Sosiale normer i mange land begrenser mulighetene kvinner og unge jenter har. Årets TV-aksjon skal gjøre noe med dette. Kvinner skal får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens mest fattige land.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afganistan, Jordan og Palestina.

 

Tre tiltak

Det er spesielt tre tiltak det vil fokuseres på:

  • Hennes penger – hennes muligheter. Unge kvinner skal få mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 400.000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare-og lånegruppe, og CARE skal gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinnene skal få tilgang til banktjenester, og skal løftes fram som entreprenører.
  • Hennes kropp – hennes valg. Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, til å si ja og nei. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. De skal ha tilgang på gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak er også å engasjere over 10.000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.
  • Hennes drømmer – hennes stemme. Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Vil du og din bedrift bidra til at kvinner i utviklingsland skal få muligheten til å skape sine egne arbeidsplasser? Engasjer deg! Sjekk blimed.no og registrer deg som bidragsyter.

Tradisjonen tro deltar næringslivet i Rogaland i TV-aksjonen. Dugnadsånden er på topp når næringslivsaktører, ordførere og gode ambassadører samles onsdag 16. oktober i Stavanger Konserthus, i Sjøfartsdirektoratet i Haugesund og på rådhuset i Egersund for å ringe rundt til sine nettverk for å samle inn penger til årets TV-aksjon.

Nærmere 150 ringere er med på næringslivsdugnaden denne dagen. Målet er at de fleste bedrifter i alle 26 kommuner i Rogaland skal bli oppringt.

 

Andre liknende nyheter

Tilbake til samfunnet – gjennom arbeid og trening

Mange mennesker som går ut av behandlingsinstitusjoner for avhengighets- problematikk sliter med å bygge opp et nytt nettverk etter behandlingen. Gjen…

Datasenter på Kalberg: – Vil være uvurderlig for regionen 

Et datasenter på Kalberg kan gi flere tusen arbeidsplasser, redusere klimautslippene og føre til nye innovative løsninger i jordbruket. Det mener dire…

Fant verdien i andre mål 

Merethe Prytz Haftorsen (48) lærte seg tidlig verdien av arbeid. Når alt kommer til alt, er kanskje akkurat den verdien den beste egenskapen en fylkes…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner