Vil ikke forholde seg til tallene
Påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun vil vente på de offisielle trafikktallene vegvesenet publiserer i januar før hun tar stilling til virkemidlene i bompengepakken.

Vil ikke forholde seg til tallene

Påtroppende ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, velger så langt å ikke forholde seg til tallene som viser at trafikknedgangen på Nord Jæren er langt mindre enn det som har vært kjent.
27.september 2019 Av Ståle Frafjord

– Vi må forholde oss til Statens vegvesens offisielle tellinger straks disse er klare. Det som er oppgitt nå er med uoffisielle tellepunkt og Rosenkilden har gjort en god jobb med å avdekke svakheten i tellesystemet, sier Nessa Nordtun.

Rosenkilden har i flere uker gjennomgått et omfattende datamateriale for trafikkutviklingen på Nord Jæren etter at den nye bompakken ble innført. Tallene viser blant annet at vegvesenets beregning om en trafikknedgang fra 1. halvår 2018 til første halvår 2019, ikke stemmer og baserer seg på en grov regnefeil.

Vegvesenets tall – som viste en nedgang i trafikken på 10 prosent - ble lagt frem for styringsgruppen for Bymiljøpakken 30. august, bare noen dager før ordførerne på Nord Jæren bestemte seg for å fjerne rushtidsavgiften og vurdere å både utvide times-regelen på ettermiddagen og snu flere bomstasjoner.

Bommet grovt
I går bekreftet vegvesenet at de har bommet grovt på beregningen fordi man ikke har sett at et stort antall personbiler er feilregistrert ved flere av målestasjonene, og dermed ikke er blitt en del av statistikken. Den reelle trafikknedgangen er dermed på bare drøye 3 prosent, eller mindre enn en tredjedel av det politikerne ble forelagt.
Reaksjonene blant politikere har vært kraftig, men for Nessa Nordtun betyr ikke det at de  nye tallene vil få konsekvenser for lettelsene i bompengepakken som den nye politiske alliansen i Stavanger har blitt enige om å jobbe for. I tillegg til å fjerne rushtidsavgiften, snu bommer og øke timesregelen, vil alliansen også arbeide for å fjerne bomavgiften på kveldstid i ukedagene fra 19.00–07.00, fjerne bomavgiften fra lørdag klokken 16.00 til mandag morgen klokken 07.00 og jobbe med å redusere maks bompasseringer per måned fra 75 til 60.

Ligger fast

–Nullvekstmålet ligger fast i vår politiske plattform. Om offisielle tellinger skulle vise at vi sliter med å få til dette, må vi gjøre andre grep for å oppnå nullvekstmålet.  Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal justere innholdet i den politiske plattformen. Det kan like mye være å se på andre tiltak. 

Det Nessa Nordtun legger i begrepet de offisielle tallene, er den såkalte veiindeksen som kommer en gang i året. Den er først klar i januar. Den indeksen bygger imidlertid på akkurat de samme trafikktellepunktene som vegvesenet bruker når de nå har redusert nedgangen i trafikken fra 10 prosent til 3,5 prosent etter at telletabben ble oppdaget. Rosenkilden har også brukt de samme tellepunktene som vegvesenet – bare flere – når magasinet har kommet frem til at nedgangen om man sammenlikner 1.halvår 2018 med 1. halvår 2019 er på 3,1 prosent.

 

Andre tiltak
Hvordan alliansen skal nå nullvekstmålet dersom en får gjennomslag for alle de tiltakene en skal jobbe for i bymiljlpakken, er uklart. Kari Nessa Nordun viser imidlerti til en rekke andre tiltak man vil kobbe for.
– Vi har en offensiv satsing på sykkel og ulike kollektivtilbud både i vår lokale plattform og blant partiene som styrer i fylket. Vi har også åpnet for strengere parkeringsrestriksjoner i vår plattform i Stavanger. 
 tillegg vil tiltak som blant annet flere nærbarnehager og flere arbeids- og boplasser langs kollektivaksen, naturligvis spille inn på hvorvidt vi som region vil klare å oppnå regjeringens krav om nullvekst.

 

Betydning
- Hvilken betydning har det for dere og de tiltakene dere har forpliktete dere på i plattformen om trafikknedgangen er på 10 prosent i forhold til 2-3 prosent?

- Jeg er glad for at det viser en reduksjon, selv om jeg gjerne skulle sett at tallet var 10 prosent. De kommende tiltakene som innføring av bompenger for el-bil, forbedring av kollektivtilbudet, utvidelse av hjem-jobb-hjem-ordningen, utbedring og bygging av nye sykkelveier mm, tror jeg vil bidra til en fortsatt nedgang i biltrafikken  - og gjøre at vi ennå vil ligge innenfor nullvekstmålet. Så på dette tidspunktet mener jeg det er for tidlig å konkludere - før vi ser effekten at nevnte, og andre, tiltak.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner