Har inngått avtale om samarbeid

Tre av landets største nettselskap, BKK Nett AS, Lyse Elnett AS og Skagerak Nett AS, har undertegnet en intensjonsavtale om tettere samarbeid. Målet er å legge enda bedre til rette for elektrifisering av samfunnet, og samtidig redusere kostnader og holde nettleien nede.
20.januar 2021 Lyse Elnett
De tre nettdirektørene Øivind Askvik i Skagerak Nett, Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett og Ketil Tømmernes i BKK Nett

BKK Nett (Vestland), Lyse Elnett (Sør-Rogaland) og Skagerak Nett (Vestfold og Telemark) har til sammen over 600.000 nettkunder. Selskapene mener den beste løsningen for å nå målene er gjennom en allianse. Det neste halve året skal samarbeidet utredes nærmere og konkretiseres.

 

Sterkere sammen

Det grønne skiftet og digital utvikling medfører store endringer i kraftsystemene og stiller nye krav til aktørene. Nettselskapene i Norge står overfor et digitaliseringsløft og betydelige nettinvesteringer de neste ti årene. Skagerak Nett, Lyse Elnett og BKK Nett har tro på at disse utfordringene kan løses bedre, og til lavere kostnader sammen enn hver for seg.

– Et samarbeid mellom de tre selskapene kan bidra til at vi lykkes enda bedre med elektrifiseringen, som er helt avgjørende for å nå de nasjonale og internasjonale klimamålene. Strømnettet er grunnmuren for elektrifiseringen, og dette grønne skiftet vil kreve mye av oss, sier Ketil Tømmernes, administrerende direktør i BKK Nett.

 

Store nettinvesteringer

I intensjonsavtalen pekes det på tre områder hvor selskapene mener det er gevinster å hente på et formalisert samarbeid. De tre områdene er innkjøp, IT og kundetjenester.

– Gjennom et tettere samarbeid ønsker selskapene å bli mer datadrevet og øke tilfredshet hos sine kunder samtidig som kostnadene holdes nede. Vi er opptatt av trygge og gode kompetansearbeidsplasser lokalt, og at hvert selskap skal være en pådriver for det grønne skiftet i eget nettområde, sier konserndirektør Øivind Askvik i Skagerak Nett AS.

De tre selskapene holder til langs kysten og leverer strøm til viktige knutepunkt for transport.

– Vi opplever stor pågang fra kunder som ønsker mer strøm. Dette gir sammen med et aldrende strømnett behov for større investeringer i strømnettet. Et samarbeid på innkjøp gir oss større volum, og det kan bidra til lavere kostnader, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett AS. Samarbeidet skal bidra til å styrke organisasjonene. En uttalt målsetning med samarbeidet er å holde kostnadene nede til glede både for eiere og kunder. God og effektiv nettdrift vil over tid føre til lavere nettleie enn man ellers ville hatt.

Andre liknende nyheter

Stavangerselskap på børs

Stemningen var høy da Nasdaq-bjellen var rigget og klar til å sende Resqunit på børs fredag morgen - direkte fra FOMO.

Byggestart for ny kraftlinje

Mandag 22. november gikk startskuddet for byggingen av Lnetts nye 132 kV-linje fra Dalen ved Jørpeland i Strand kommune, via Veland til Hjelmeland kom…

Nyetablert rekrutteringsbyrå

Smarte Hoder AS er et nyetablert rekrutteringsbyrå i Sandnes som er eksperter på rekruttering og bemanning av ledere og fagspesialister!

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner