Desert Control går på børs

Stavanger-selskapet Desert Control vil hente 150 til 200 millioner for videre satsing, og er klar til kommersiell utrulling av LNC, en flytende leire som kan gjør sand om til matjord.
25.mars 2021 Desert Control

Desert Control er klare for å vokse. Etter at selskapet har fått validert teknologien er de nå klare for å skalere opp med kostnadseffektiv volumproduksjon av produktet LNC (Liquid Natural Clay).

Mer enn 70 prosent av alt tilgjengelig ferskvann brukes allerede i landbruk og matproduksjon. Når matjord forringes og forfaller, øker vannbehovet fordi vannet renner gjennom utmagret jord som en sil. Befolkningsveksten gjør samtidig at vi må dyrke mer mat de neste 40 årene enn det har blitt produsert de siste 500 årene; noe som legger enda mer press på knappe ressurser som vann.

Det er problemet Desert Control skal løse. De har laget en flytende leire som gjør at forfalt toppjord, sandholdig jord og ørkensand får tilbake evnen til å holde på vann og næringsstoffer. Gjennom validering utført av en uavhengig forskningsorganisasjon er det dokumentert 47 prosent reduksjon av vannforbruket med optimale vekstforhold.

I 2019 hentet selskapet 42 millioner kroner til utvikling av teknologi for industriell volumproduksjon av LNC og uttesting i større skala enn tidligere. Nå er denne fasen over, og notering på Euronext Growth nærmer seg.

Teknologien baserer seg på mekanisk fremstilt flytende leire som tilsettes utmagret sandjord som derved holder på vann og næringsstoffer. Dette gjør det mulig å dyrke på områder som før lå brakk. Nå har de fått bekreftet at prosessen lar seg gjennomføre i større skala og er klare til å ta sats.

– Arctic Securities og Sparebank 1 SR-Bank Markets har mottatt betydelig ankeretterspørsel og interesse fra investorer somtilsier at transaksjonen allerede er dekket i nedre del av transaksjons-størrelsen. Bokbyggingen starter onsdag 24. mars klokken 09:00 og går frem til kl. 16.30 fredag 26. mars. Minstetegning i emisjonen er EUR 100,000. Kapitalinnhentingen skal finansiere selskapets vekstplan med kommersiell utrulling i De Forente Arabiske Emirater og deretter det vestlige USA, forteller administrerende direktør Ole Kristian Sivertsen.

Selve noteringen forventes i midten av april.

Gedigent markedspotensial

Ole Kristian Sivertsen i Desert Control er trygg på at selskapet har et marked for produktet sitt.

– 20 prosent av jordens landområder er allerede lagt brakk av tørke, overutnyttelse og ørkenspredning. 12 millioner hektar produktiv matjord forfaller hvert år til ørken, viser tall fra FN. Det betyr at arealer tilsvarende 2.000 fotballbaner i timen blir til sand. Flytende leire kan stoppe og reversere denne utviklingen og markedet er enormt, sier han.

Allerede i 2021 planlegger man å skalere opp med flere produksjonsenheter i De Forente Arabiske Emirater, og i 2022 blir det oppstart for kommersiell operasjon i USA.

– Vi har to forretningsområder; det ene er innen grønne landskap, og det andre er jordbruk. Grønne landskap betyr for eksempel grønne urbane områder som parker og idrettsanlegg. Spesielt i Emiratene er dette noe som er svært vannkrevende. Med vår løsning reduserer man vannbehovet kraftig. Det finnes stor betalingsvilje for å få dette til. En park på 50 hektar kan koste over 1 millioner dollar i året å vanne. I California har vannmangelen økt voldsomt de siste årene, så vi har tro på det markedet også. Innen jordbruk har selskapet dokumentert at den flytende leiren gir betydelig reduksjon i forbruk av vann og gjødsel samtidig som avlingene øker. I årene fremover må landbruket produsere mer med mindre ressurser, noe som gjør dette til et stort markedspotensial for selskapet.

I første omgang vil Desert Control selge løsningen til bønder og landeiere i disse markedene. På sikt ser man for seg en rekke tjenester som også kan legges på toppen. Kjernen i forretningsmodellen vil være behandling av landområder med flytende leire til en pris per kvadratmeter.

Har fått global oppmerksomhet


Da selskapet skulle gjennomføre validering med feltforsøk sammen med den uavhengige forskningsinstitusjonen ICBA, der man skulle dyrke vannmeloner, zucchini og korn i ørkenen i Emiratene under Covid-19 pandemien, var målet å holde det hele stille. Slik gikk det ikke. Da noen oppdaget at ørkenen begynte å bli grønn, begynte telefonen å ringe hos selskapet i Stavanger. I løpet av kort tid var det dekning hos både BBC og CNN.

– I tillegg til den store medieinteressen har også pandemien gjort at interessen i De Forente Arabiske Emiratene har økt voldsomt. Der har man lenge tenkt at matsikkerheten har vært sikret gjennom å ha nok penger til import. Når pandemien traff så man at det må satses betydelig mer på dyrking av egne matvarer. Landet har 38.000 bondegårder – 60 prosent er privateide gårder med en størrelse fra en til ti hektar. Det passer oss bra i denne fasen og markedet vokser sterkt, sier Sivertsen.

Selskapet opplever stor etterspørsel og har allerede startet pilotprosjekter med kunder i Abu Dhabi og Dubai området. FN viser også interesse for flytende leire til initiativer som kan stoppe ørkenspredning og gjenopprette dyrkbare landområder for Sahel regionen sør for Sahara.

Desert Control har også mottatt en rekke priser for sin bærekraftsinnovasjon. Både Katerva-stiftelsen og Mastercards innovasjonsprogram «Lighthouse Massive» har premiert selskapet. EXPO 2020 Live har utnevnt selskapet som global innovatør for klimateknologi og sosial innvirkning, og World Economic Forum som del av Top-100 start-ups. Ole Kristian Sivertsen ser lyst på fremtiden. Selskapet fikk nylig også en tildeling på 11,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Pengene går til et innovasjonsprosjekt med en ramme på 26 millioner kroner.

- I første omgang skal vi etablere solid leveransekapasitet i De Forente Arabiske Emirater og USA for å bygge positiv kontantstrøm som styrker videre vekst, sier Sivertsen.

Andre liknende nyheter

Tampnet overtar BP-fiber i Mexicogolfen

Tampnet overtar BPs 1200 kilometer lange fibernettverk i Mexicogolfen. Transaksjonen som ble sluttført med BP tirsdag 30. mars, var en betydelig milep…

Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen 2020?

Fylkeskommunens Reiselivspris deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. 7. april er fri…

Lanserte «Bærekraftstrategi 2023»

Sammen med årsrapporten lanserte TietoEVRY i dag ny Bærekraftstrategi 2023 – en rapport som formidler selskapets ambisjoner for bærekraft og relaterte…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner