Hvem fortjener å vinne Reiselivsprisen 2020?

Fylkeskommunens Reiselivspris deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. 7. april er fristen for å nominere årets kandidater. Rogaland fylkeskommune skal for 20. gang dele ut Reiselivsprisen og ønsker hjelp til å finne de gode kandidatene.
29.mars 2021 Rogaland Fylkeskommune
Rogaland har et veldig variert tilbud i reiselivsnæringen. Nå leter vi en kandidat til å vinne Reiselivsprisen for 2020. Foto: Shutterstock

Korona ga store utfordringer Det siste året har preget hele reiselivsnæringen sterkt. Kontrastene er enorme fra rekordåret 2019, hvor alle piler for reiselivet i Rogaland pekte oppover, til «Annerledes-året 2020» som ble preget av nedstenging og restriksjoner. Mange aktører fikk en tøff hverdag når de utenlandske turistene uteble, bedriftsmøtene ble digitale, kurs- og konferanseaktiviteten ble satt på vent og restaurantene stengte. Mange har måttet jobbe knallhardt for å holde hjulene i gang, og har troen og viljen til å satse videre. Det er viktig for at Rogaland skal ha en sterk og variert reiselivsnæring også i fremtiden. Rogaland Fylkeskommune leter nå etter kandidater som har gjort en spesiell innsats for reiselivet, og som fortjener Reiselivsprisen 2020. Det er fylkesutvalget som vedtar hvem som vinner reiselivsprisen, etter innsendte forslag. Reiselivsprisen deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av Rogaland. Søknadsfrist 7. april Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til: firmapost@rogfk.no Merk e-posten din med "Reiselivsprisen 2020". Hvem kan nominere kandidater? Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag må være begrunnet. Kriterier for tildeling Reiselivsprisen skaI deles ut etter følgende hovedprinsipper: Reiselivsprisen tildeles bare på grunnlag av innsats for reiselivet i Rogaland. Reiselivsprisen tildeles bare én gang til samme person. Ved valg av vinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket, både for fylkets innbyggere og tilreisende. Krav til forslag Reiselivsprisen deles ut innenfor rammen av det fylkesplanens reiselivssatsing har ansvar for. Reiselivsprisen deles primært ut til personer som er bosatt i Rogaland, en bedrift eller organisasjon innen reiselivet. Reiselivsprisen kan i særtilfeller tildeles personer som er bosatt utenfor Rogalands grenser, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme reiselivet i Rogaland. Tildeling Fylkesutvalget avgjør hvem som skal få Reiselivsprisen. Fylkesutvalget har anledning til å velge personer, organisasjoner og reiselivsanlegg som ikke er foreslått av andre. Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut. Prisutdeling Utdeling av reiselivsprisen for 2020 vil skje under fylkestingets møte i juni. Prisen er på kroner 50.000 samt en statuett. Vinnere av Reiselivsprisen siden 1998: 2019: Rogaland Idrettskrets 2018: Flørli 4444 v/ Hessel Haker 2017: Jon Arne Helgøy, Helgøy Skyssbåt AS 2015: Magma Geopark v/ Pål Thjomøe 2014: Kjell Helle-Olsen 2012: Synnøve og Sigbjørn Vadla 2011: Lauritz W. Hansen 2010: Røvær kulturhotell 2008: Julebyen Egersund 2007: Sommerfuglparken 2006: Tor Øyvind Skeiseid og Ryfylke Livsgnist 2005: Kongeparken 2004: Karmøy Kulturopplevelser AS 2003: Byrkjedalstunet v/Randi Øvstebø 2002: Flor & Fjære v/Siri og Olav Bryn 2001: Jærgarden Kvalbein v/Wenche og Kåre Kvalbein 2000: Per Svanes 1999: Mo Laksegard v/Bjørn Moe 1998: Sogndalstrand Kulturhotell v/Eli Laupstad Omdal Det er positivt å registrere at de fleste reiselivsbedrifter/-personer som er blitt tildelt reiselivsprisen også i dag er livskraftige og av stor betydning for reiselivsnæringen i Rogaland.

Andre liknende nyheter

Tampnet overtar BP-fiber i Mexicogolfen

Tampnet overtar BPs 1200 kilometer lange fibernettverk i Mexicogolfen. Transaksjonen som ble sluttført med BP tirsdag 30. mars, var en betydelig milep…

Desert Control går på børs

Stavanger-selskapet Desert Control vil hente 150 til 200 millioner for videre satsing, og er klar til kommersiell utrulling av LNC, en flytende leire…

Lanserte «Bærekraftstrategi 2023»

Sammen med årsrapporten lanserte TietoEVRY i dag ny Bærekraftstrategi 2023 – en rapport som formidler selskapets ambisjoner for bærekraft og relaterte…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner