Nysatsing for et av regionens eldste selskaper

Det stadig økende fokus på miljø og med det også virksomheters miljøpåvirkning, har ledet til at selskapet Henriksen Oljetransport AS har valgt å investere mye i kompetanse, maskiner, anlegg og utstyr.
08.mars 2023 Henriksen Oljetransport AS
Tømming av tanker fra båt; ett typisk oppdrag for Henriksen Oljetransport.

– Behovet for å ha en partner som ivaretar og støtter regionens næringsliv til å ivareta miljøfarlig avfall på en god måte er voksende og vi opplever for tiden en vekst i vårt marked, sier selskapets daglige leder, Anders Erik Hansen.

Selskapets kunder er blant annet verft, verksteder, vaskehaller, oljeservicebedrifter, helseforetak, laboratorier, skip og oljeinstallasjoner og andre som vil sikre at blant annet kjemikalier, olje og forurenset vann blir samlet inn behandlet og/eller sluttdeponert på en sikker, trygg og bærekraftig måte.

– Vi ser det som vår oppgave å bistå alle kunder med rådgivning og støtte, samt løsninger som bidrar til at bedriftenes påvirkning til det ytre miljø blir så lite som overhodet mulig», sier Hansene.

Henriksen Oljetransport AS fyller 45 år i 2023. Selskapet er en del av regionens beredskapsorganisasjonen og blir benyttet ved spill, forurensingsscener og ved behov for rask og effektiv oppsamling og/eller flytting av kjemikalier. Bilparken består av spesialkjøretøy og tankbiler selskapet operert i ett av Norges mest moderne i mottaks-, tank- og lageranlegg. Årlig håndterer selskapet over seks millioner enheter farlig avfall – og har sterk fokus på kundeopplevelsen. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO9001 og ISO14001.

Andre liknende nyheter

Validé spisser seg på helse

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etable…

Vitec Plania vant anbud for levering av nytt eiendomssystem

Forusselskapet Vitec Plania har inngått kontrakt med Hovedorganisasjonen KA for levering av nytt eiendomssystem. Systemet skal sikre forvaltning, drif…

Zaptec med rekordresultat i tredje kvartal

Elbilladerselskapet leverer en inntekstvekst på 86 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022, og passerer i tillegg én milliard…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner