Rapport om unngåtte klimagassutslipp

Hvordan kan vi måle klimaeffekt? I dag lanserer Nysnø en rapport om hvordan vi kan utforme en metode for beregning av unngåtte klimagassutslipp.
08.mars 2023 Nysnø
Jean Baptiste Curien (f.v.), direktør klimateknologi, og Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø.

Investorer er i økende grad opptatte av å bidra til å redusere utslipp gjennom sine investeringer. Unngåtte CO2-utslipp vil i fremtiden ha avgjørende økonomisk betydning, og brukes til å måle selskapers resultater. Artikkel 2.1c i Paris-avtalen belyser behovet for å få verdens kapitalflyt til å samsvare med globale klimamål. For å få dette til, må vi investere i de beste klimaløsningene.

– Vi tror at det i nær fremtid vil forventes at investorer rapporterer om fremtidige unngåtte
utslipp. Etablering av en standardisert metode for klimaeffekt beregninger vil bidra til å kanalisere risikokapital i riktig retning mot bærekraftige investeringer, sier administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer, Siri Kalvig.

For at investorer skal kunne kvantifisere klimapåvirkning fra tidlige investeringer, er det behov for en felles metode for beregning av unngåtte utslipp. Det er satt i gang flere initiativer for å etablere slike rammeverk.

– Å tallfeste klimaeffekt er et viktig tema uten en enkel løsning. Slike metodeverk er tidlig i utviklingsstadiet og det er fortsatt mange spørsmål som skal besvares. Basert på innsikt og erfaring fra vår bransje, deler vi nå noen tanker om hvordan vi kan utvikle en felles metode for beregning av fremtidige unngåtte utslipp, sier direktør for klimateknologi i Nysnø, Jean-Baptiste Curien.

Siden 2021 har Nysnø vært en del av Project Frame ledet av Prime Coalition. Dette er en koalisjon av investorer dedikert til å etablere et metodologisk rammeverk for beregning av fremtidige utslipp. Koalisjonen har over 600 individuelle medlemmer og 370 organisasjoner, inkludert 120 venturekapital- og private equity-investorer som representerer 60 milliarder dollar til dedikerte klimainvesteringer og 200 milliarder dollar i forvaltningskapital.

– Når vi som investorer vurderer en investering, beregner vi en forventet økonomisk avkastning basert på fremtidig kontantstrøm og risiko. Vårt mål er å oppmuntre det globale investormiljøet til å innta en lignende tankegang for klimapåvirkning. For å oppnå dette må vi ha en standardisert metode for å måle fremtidig klimaeffekt. Dette vil gjøre oss i stand til å sammenligne og prioritere de prosjektene som gir størst fordel for miljøet, sier Curien.

Andre liknende nyheter

Sammenslåing av IT-selskaper i Innlandet

Nettverkspartner blir en del av IT- selskapet Upheads. Gjennom sammenslåingen etableres en sterk IT-partner for små og mellomstore bedrifter på Gjøvik…

Nytt studietilbud: Vindkraft og energilagring

Fagskolen Rogaland utvider studieporteføljen med vindkraft og energilagring.

Validé spisser seg på helse

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etable…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner