Signerte samarbeidsavtale i Esbjerg

Energy Transition Norway signerte en internasjonal samarbeidsavtale med sju energiklynger i Esbjerg denne uken. Samarbeidet skal sikre mer EU-midler til felles innovasjons-prosjekter som skal gjøre Nordsjøbassenget om til Europas grønne kraftstasjon.
06.oktober 2022 Energy Transition Norway
Daglig leder i Energy Transition Norway, Egil Aanestad (helt til høyre), sammen med fire av de syv klyngelederne som signerte samarbeidsavtalen i Esbjerg 5. oktober.

I mai 2022 skrev Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia under på Esbjerg-erklæringen om å bygge minimum 65 gigawatt innen 2030 og 150 gigawatt havvind i Nordsjøen innen 2050 for å sikre EUs klimanøytralitet og energisikkerhet. 5. oktober ble Norge med på laget, gjennom energiomstillingsklyngen Energy Transition Norway (tidligere Norwegian Energy Solutions), og den konkrete samarbeidsavtalen ble signert under den årlige Energy Innovation Matchmaking konferansen i Esbjerg. Energy Transition Norway signerte den nye samarbeidsavtalen med Flux50 (Belgia), Renewable Energy Hamburg (Tyskland), Northern Netherlands Off-shore Wind (Nederland), The Network for Wind Energy (Tyskland), Blauwe Cluster (Belgia), New Energy Coalition (Nederland) og Energy Cluster Denmark (Danmark).

Avtalen sier at klyngene vil jobbe for økt samarbeid mellom sine respektive medlemmer for å løse behovene for samarbeidende innovasjonsaktiviteter i Nordsjøen, og for realisere det enorme markeds- og vekstpotensialet for Nordsjøen som grønt kraftverk for Europa. Klyngene skal identifisere felles innovasjonsutfordringer, muligheter for sektorkoblinger og utforsking av felles finansieringsmuligheter i forhold å samarbeide om å gjøre Nordsjøen til et nytt, grønt kraftverk for Europa. Fokus skal også være på hvordan samarbeidet mellom klyngene kan bidra til å akselerere det grønne skiftet ved å utvikle og kommersialisere nye grønne energiløsninger, et tema den norske energiomstillingsklyngen har vært opptatt av i sommer.

– Nordsjøen har allerede vært et kraftverk med enorme ressurser av olje og gass i lang tid. Nå skal vi utnytte eksisterende kompetanse og infrastruktur til å produsere energi også fra bærekraftige ressurser, som vind, bølger og kanskje også geotermisk, sa daglig leder i Energy Transition Norway, Egil Aanestad i forbindelse med signeringen.

– Den store suksessen i olje- og gassindustrien er et resultat av tett og godt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nordsjølandene. Den komplementære kompetansen vi har utviklet i disse årene skal vi trekke veksler på når vi nå skal gjøre Nordsjøen til et grønt kraftverk. Avtalen, og de forretningsmessige mulighetene den innebærer for Energy Transition Norways medlemsbedrifter, vil være et viktig fokusområde for energiomstillingsklyngen fremover.

Andre liknende nyheter

Validé spisser seg på helse

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etable…

Vitec Plania vant anbud for levering av nytt eiendomssystem

Forusselskapet Vitec Plania har inngått kontrakt med Hovedorganisasjonen KA for levering av nytt eiendomssystem. Systemet skal sikre forvaltning, drif…

Zaptec med rekordresultat i tredje kvartal

Elbilladerselskapet leverer en inntekstvekst på 86 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022, og passerer i tillegg én milliard…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner