Stort potensiale for klimaskog i Rogaland

I takt med FNs klimapanel sine jevnlige klimarapporter øker erkjennelsen av at reduksjon av utslipp alene ikke vil være nok for å nå de klimamålene vi har satt oss. Karbonfangst fra luft (CCS) er løsningen, enten teknologisk eller naturbasert. Mens hele verden satser på treplanting, seiler Rogaland opp som en hotspot for klimaskog.
22.juni 2022 Trefadder AS
Nordic Edge-delegasjonen får noen siste instruksjoner fra fagansvarlig i Trefadder, Rasmus Stokkeland

– Vi kan kutte, kutte og kutte helt inn til beinet om vi vil, men et eller annet sted i næringskjeden vil det uansett være et restutslipp som må kompenseres for. Det kommer vi ikke utenom om vi mener alvor med de klimamålene som gjelder nå. Ved å ta i bruk egnet areal i Norge kan vi binde millioner av tonn CO2, sier Tormod W. Losnedal i selskapet Trefadder.

I Rogaland viser et konservativt anslag at det er mulig å etablere klimaskog på to hundre tusen dekar landareal, noe som tilsvarer tjue millioner tonn fanget CO2. Rogaland er også basen for Trefadder, Norges foreløpig eneste kommersielle tilbyder av CO2-kvoter fra norsk klimaskog. Med kontorer i Haugesund og Stavanger har de rigget seg for vekst i regionen.

– Trefaddder-modellen er enkel, men ikke nødvendigvis lett å kopiere. Grunneiere med et areal som møter et langt sett med kriterier får finansiert klimaskogplanting, mens vi forvalter CO2-fangsten og sørger for sertifisering. Treplanting hever verdien på et ellers tilnærmet verdiløst areal. Samtidig forplikter grunneier seg til en skogpleieavtale og en tinglyst heftelse på grunnen, som sikrer skogen uavhengig av oss, kunden og grunneier. Det som gjør Norge attraktivt som en leverandør av klimaskogkvoter, er at vi har et stabilt politisk system med respekt for juridiske avtaler og gode rutiner for å kartlegge rødlistede arter og kulturminner, forklarer Losnedal.

En av bedriftene som har fått øynene opp for CO2 kvoter fra klimaskog for å kompensere for utslipp er Nordic Edge. Denne uken var de selv i et av Trefadders plantefelt for å starte sin egen klimaskog kalt Nordic Hedge, finansiert gjennom et spleiselag av bedrifter og besøkende på Nordic Edge Expo.

– Vår jobb er å sørge for aktivitet og verdiskaping, og med aktivitet vil det alltid være utslipp. Klimaskog er en god måte for oss å kompensere for deler av det utslippet. Skogen skal bli større år for år og bli en naturlig del av expoen. Dessuten ser vi at stadig flere blir opptatt av disse problemstillingene, så fokus på dette gir oss et fortrinn når vi skal ut å rekruttere nye medarbeidere til høsten, sier Terje Eide, daglig leder i Nordic Edge.

Andre liknende nyheter

Ambio øker satsingen på logistikk

Ambio Logistics heter det nye selskapet som skal tilby prosjektledelse innen logistikkoperasjoner og rådgivning i forbindelse med digitalisering av lo…

Altibox bransjevinner i Norsk Kundebarometer

Altibox er bredbånds- og tv-leverandøren med høyest kundetilfredshet i Norge.

Veritakst inngår nytt samarbeid

Veritakst i Stavanger har inngått et samarbeid med Vestfold og Telemark Prosjektutvikling (VTP) for å styrke kompetansen på energimerking, rådgivning…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner