TietoEVRY videreutvikler ny L2S

TietoEVRY har inngått en strategisk avtale med Norsk Olje og Gass, Norog, om modernisering og videreutvikling av License2Share-løsningen. Ved å ta i bruk skyløsninger, moderne samhandslingsteknologi, og sømløs integrasjon med andre digitale arbeidsverktøy, vil den nye løsningen forenkle de daglige arbeidsprosessene for mer enn 5000 brukere i over 500 lete- og utvinningslisenser på norsk kontinentalsokkel. Ved å kombinere innovasjon og ny teknologi vil den nye løsningen også bidra til mer kunnskapsdeling, raskere og bedre beslutninger.
15.november 2021 TietoEVRY
TietoEVRY bidrar til mer kunnskapsdeling og effektivitet på norsk kontinentalsokkel gjennom utvikling av ny L2S

License2Share er et offisielt kommunikasjons- og arkiveringsverktøy for samhandling i lisensene på norsk sokkel, og ble første gang lansert i 2000 under navnet LicenseWeb. License2Share har også en egen modul for formell kommunikasjon og rapportering til norske myndigheter (Olje – og Energidepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet). License2Share er basert på en aksept og etterlevelse av policyprinsipper, og sikrer felles arbeidsprosesser på tvers av lisensene på norsk kontinentalsokkel. License2Share har et formelt arkiv med mer enn 7 millioner dokumenter, herunder beslutningsinformasjon, møtereferat, teknisk og juridisk dokumentasjon av alle kommersielle forhold på norsk kontientalsokkel.

 

«License2Share er en hjørnesten i styringen av og samhandlingen i lisensfellesskapene på norsk kontinental sokkel. Norog jobber kontinuerlig legge bedre til rette for digital samhandling på norsk sokkel, og bistår operatørene med å finne nye og bedre måter å samarbeide på. Vi ser frem til et utvidet samarbeid med TietoEVRY for å fornye og videreutvikle License2Share, slik at brukerne får mer effektive arbeidsverktøy som sikrer god samhandling, informasjonstilgang og kunnskapsdeling», sier sier Marit Bjordal i NOROG.

 

«Vi i TietoEVRY er stolt over å inngå en avtale med Norog hvor vi utvikler mordendagens løsninger for et stort antall medarbeidere som jobber på norsk kontinentalsokkel. Ved å dele informasjon i et sikkert og brukervennlig miljø, kan hele virksomhetsdomenet senke kostnadene og ta raskere og bedre beslutninger. Vi ser frem til å bidra i dette viktige arbeidet gjennom å utvikle nye innovative løsninger», sier Norgessjef Christian Pedersen i TietoEVRY.

TietoEVRY vil realisere den nye løsningen gjennom moderne skyteknologi og løsninger fra Microsoft. Avtalen med Norog løper for en periode på 5 år.

 

«Vi opplever sterk vilje til samarbeid om utvikling av fellesløsninger på tvers av bransjer og i offentlig sektor. Dette er helt nødvendig om Norge skal kunne ta et kvantesprang inn i delingsøkonomi og samtidig styrke konkurranseevnen. Andre bransjer kan lære mye av måten selskaper på norsk sokkel samarbeider på. Derfor er partnerskapet med Norog strategisk viktig, og kan være en katalysator i utvikling av gode samhandslingsløsninger for andre bransjer», sier Norgessjef Christian Pedersen i TietoEVRY.

 

Om TietoEVRY TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs.

Andre liknende nyheter

Stavangerselskap på børs

Stemningen var høy da Nasdaq-bjellen var rigget og klar til å sende Resqunit på børs fredag morgen - direkte fra FOMO.

Byggestart for ny kraftlinje

Mandag 22. november gikk startskuddet for byggingen av Lnetts nye 132 kV-linje fra Dalen ved Jørpeland i Strand kommune, via Veland til Hjelmeland kom…

Nyetablert rekrutteringsbyrå

Smarte Hoder AS er et nyetablert rekrutteringsbyrå i Sandnes som er eksperter på rekruttering og bemanning av ledere og fagspesialister!

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner