50/50

Næringsforeningens ressursgruppe 50/50 ble etablert i januar 2016. Gruppen jobber for å øke andelen kvinner i styrer og ledelse i regionens virksomheter. Målet er å få 50 prosent kvinnelige foredragsholdere på Næringsforeningens aktiviteter og høyere andel kvinner på de arenaer beslutninger tas.

Ressursgruppen vil inspirere til styrket bunnlinje for selskaper som jobber med å balansere kjønnsfordelingen i leder- og styreverv. Vi vil inspirere til at flere kvinner griper muligheter knyttet til lederskap, styreverv og gründerskap. Det handler ikke om likestilling i seg selv, men om å utnytte talentmassen fullt ut og forstå markedet næringslivet opererer i. 

Ressursgruppen vil blant annet:

•    Arrangere nettverkstreff for kompetansepåfyll, nettverksbygging

•    Arrangere aktiviteter som fremmer lederkompetansen

•    Synliggjøre medlemmer for næringslivet i regionen 

•    Iverksette tiltak for nettverksbygging, erfaringsutveksling og forretningsutvikling

Medlemmer:
Hanne N. Berentzen, Ostehuset (leder)
Ingveig Tveranger, Nye SUS
Kristine Moe Sirnes, Innovation Lab
Gry Berit Lundal, DNB
Daniel Rennemo, PwC
Mats Henriksen, Montaag
Åge Westbø, Westknight
Annie Haver, UiS

Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:
Hanne N. Berentzen
Tlf: 900 23 423

Trude R. Hembre
Tlf: 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner