50/50

Næringsforeningens ressursgruppe 50/50 ble etablert i januar 2016. Gruppen jobber for å øke andelen kvinner i styrer og ledelse i regionens virksomheter. Målet er å få 50 prosent kvinnelige foredragsholdere på Næringsforeningens aktiviteter og høyere andel kvinner på de arenaer beslutninger tas.

Ressursgruppen vil inspirere til styrket bunnlinje for selskaper som jobber med å balansere kjønnsfordelingen i leder- og styreverv. Vi vil inspirere til at flere kvinner griper muligheter knyttet til lederskap, styreverv og gründerskap. Det handler ikke om likestilling i seg selv, men om å utnytte talentmassen fullt ut og forstå markedet næringslivet opererer i. 

Ressursgruppen vil blant annet:

•    Arrangere nettverkstreff for kompetansepåfyll, nettverksbygging

•    Arrangere aktiviteter som fremmer lederkompetansen

•    Synliggjøre medlemmer for næringslivet i regionen 

•    Iverksette tiltak for nettverksbygging, erfaringsutveksling og forretningsutvikling

Medlemmer:
Mats Henriksen, Elleve (leder)
Ingveig Tveranger, Nye SUS
Kristine Moe Sirnes, Innovation Lab
Gry Berit Lundal, DNB
Daniel Rennemo, PwC
Åge Westbø, Westknight
Chanda Sinha, Laerdal Medical
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:
Tlf: 90769110

Trude R. Hembre
Tlf: 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner