Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Ressursgruppen for bygg og anlegg ble etablert i mai 2002. Gruppen har fokus på utfordringene i byggebransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i bransjen.

Ressursgruppen møtes om lag en gang i måneden, og da drøftes saker som status i bransjen, utfordringer i markedet, utbyggingspolitikken i regionen, kommuneplaner og fylkesdelplaner. Gruppen forsøker å sette fokus på de temaene de mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.
Ressursgruppen har tatt initiativ til møter med utvalget for byutvikling både i Sandnes og i Stavanger, der ønsket har vært å kunne komme fram til gode prosesser ved utbygging – og ikke minst legge til rette for godt samarbeid mellom bransjen og utvalget/politikerne. Saker gruppen har hatt fokus på i disse møtene er blant annet:
• Forutsigbarhet i plansaker
• Innspill til kommuneplaner
• Behandlingstid plan saker
• Håndtering utbyggingsavtaler
• Konsekvenser rekkefølgekrav
• Hvor og når kan bransjen informere om sine saker når det gjelder overnevnte utvalg
Vi hører gjerne fra deg med kommentarer og synspunkter på vårt arbeid. Har du forslag og ideer til tema som du mener vi bør fokusere på, tar vi i mot dette med stor takk. 

Medlemmer:

Geir Endresen, Kruse Smith Entreprenør (leder)
Leif W. Solland, L. S. Solland 
Tore Voster, TS. Maskin 
Jostein Kalsheim, Smedvig AS 
Trygve Valen, Asplan Viak 
Rune Bertelsen, Base Gruppen
Hans Kjetil Aas, Stavanger Utvikling KF
Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør AS
Britt Irene Aase, Paxon
Johan Helgø, Haver
Gaute Thise Jacobsen, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom
Helene Olsen-Beck, K2 Bolig
Odd-Egil Djøseland, EBA Rogaland
Sigbjørn Groven, Futurehome
Heather Bergsland, Veni
Fra administrasjonen: Egil Hollund

Kontaktinformasjon:

Geir Endresen
Tlf: 934 42 960

Tlf: 992 93 700

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner