Dalane

Dalane

Ressursgruppen for Dalane ble formelt startet januar 2010. Gruppen gir næringspolitiske innspill og deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Omfatter om lag 100 medlemsbedrifter fra Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal helt sør i Rogaland. Ressursgruppen representerer distriktet både geografisk og bransjemessig. Kommunikasjon via dobbeltspor og E39, havn og utbygging av næringsområder er prioriterte områder.

Medlemmer:

Audun Pedersen, Aker Solutions (leder)
Geir Sølve Hebnes Sleveland, Grand Hotel 
Solveig Ræg Olsen, Rekefjord Stone AS 
Gudrun Ellingsen, Rogaland fylkeskommune
Frank Emil Moen, Energy Innovation
Øyvind Espeland, Espeland Forskaling
Sveinung Tollefsen, Marine Technologies
Kari Kindervåg, AKS
Per Mæle, DNB
Cathrine Godal Brunvoll, B&G
Frank Toks, Titania AS
Tom Rune Sleveland, Vartdal Plast
Fra administrasjonen: Aud Torunn Tronerud
Kontaktinformasjon:
Tlf: 454 11 212

Tlf: 908 48 243

U37 Dalane

37 Dalane er en underavdeling av ressursgruppen Dalane og ressursgruppen U37.  U37 Dalane skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns-og næringslivs interesserte personer under 37år i Dalane-regionen.  U37 skal gjennom sine aktiviteter bidra til å skape nye muligheter for unge og være en døråpner til regionens næringsliv. Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet.

Medlemmer: 

Arvid Salvesen Røyneberg, Dalane Energisalg AS (leder)
Henning Løvbrekke, Henlo Media AS
Elisabeth Hetland, AKS AS
Ida Birkeland Grova, Bertelsen & Garpestad AS
Johnny Nicolai Olsen, DNB Eiendom AS
Juste Druskiniene, Egersund Næring & Havn KS
Karen Vanglo Tønnessen, Pelagia AS
Lene Johansen, Aker Solutions AS
Line Aarsland Moen, Navico AS
Nikolai Ljøkjel, Grand Hotell AS
Frode Kommode Tingbø, Frode Tingbø AS

Kontaktinformasjon:

Arvid Salvesen Røyneberg, Dalane Energisalg AS 
Tlf: 475 15 151

Henning Løvbrekke, Henlo Media AS
Tlf: 995 69 075

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner