Dalane

Dalane

Ressursgruppen for Dalane ble formelt startet januar 2010. Gruppen gir næringspolitiske innspill og deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Omfatter om lag 100 medlemsbedrifter fra Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal helt sør i Rogaland. Ressursgruppen representerer distriktet både geografisk og bransjemessig. Kommunikasjon via dobbeltspor og E39, havn og utbygging av næringsområder er prioriterte områder.

Medlemmer:

Audun Pedersen, Aker Solutions (leder)
Geir Sølve Hebnes Sleveland, Grand Hotel 
Solveig Ræg Olsen, Rekefjord Stone AS 
Gudrun Ellingsen, Rogaland fylkeskommune
Frank Emil Moen, Energy Innovation
Øyvind Espeland, Espeland Forskaling
Sveinung Tollefsen, Marine Technologies
Kari Kindervåg, AKS
Per Mæle, DNB
Cathrine Godal Brunvoll, B&G
Frank Toks, Titania AS
Tom Rune Sleveland, Vartdal Plast
Fra administrasjonen: Aud Torunn Tronerud
Kontaktinformasjon:
Tlf: 454 11 212

Tlf: 908 48 243

U37 Dalane
U37 Dalane er en underavdeling av ressursgruppen Dalane og ressursgruppen U37.  U37 Dalane skal være et attraktivt knutepunkt for aktive samfunns-og næringslivs interesserte personer under 37år i Dalane-regionen.  U37 skal gjennom sine aktiviteter bidra til å skape nye muligheter for unge og være en døråpner til regionens næringsliv. Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å styrke en ny generasjon for å gå inn i lederstillinger og ta viktige verv i næringslivet.

Kontaktinformasjon:
Sindre Ege, leder 40611776
sindre.ege@azets.com

Er du under 37 år og leder? Da bør du bli med i vårt ledernettverk. 

U37 sitt ledernettverk skal være en arena hvor unge ledere kan utveksle erfaring, ta opp ulike problemstillinger og bygge samarbeid for fremtiden. Gjennom ledernettverket skal en både få muligheter til å utvide nettverket og få faglig påfyll og inspirasjon. Ledernettverket skal bestå av unge ledere fra Dalane-kommunene som møtes ved jevne mellomrom. Møteinnholdet vil variere og kan inneholde alt fra eksterne foredragsholdere til workshops. Det er viktig at det etableres en uformell tone hvor en bygger tillit og sterkere relasjoner mellom unge ledere.

Opptaket for å bli en del av første runde med ledernettverket starter nå, søknadsfristen er 7. februar. Det er få plasser – så her er det første mann til mølla!
For å søke må du være under 37 år, leder, eller er på vei inn i en lederrolle. SØK HER.

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner