Rennesøy

De blågrønne øyane

Ressursgruppen for De blågrønne øyane ble etablert i 2020, etter at ressursgruppene Rennesøy og Finnøy slo seg sammen. Vi jobber for verdiskapning på øyene, og viktige saker er den blågrønne næringen, infrastruktur og attraktiv tettstedsutvikling. 

Ressursgruppen har særskilt fokus på å jobbe for kommunikasjon og dialog mellom næringsliv og det offentlige i kommunen, for å tilrettelegge for næringsliv på Rennesøy og Finnøy. Andre viktige saker er infrastruktur, samferdsel, bo- og næringsareal, livskvalitet, teknologiutvikling, reiseliv og samt landbruksnæringen og den blå næringen.

Vår fremtid er spesielt avhengig av en sunn og produktiv utnyttelse av naturressurser, nye muligheter innen teknologiutvikling og trygge arbeidsplasser.  De blågrønne øyane representerer en stor del av matklyngens viktige arbeidsplasser. Dette er næringer med høy verdiskaping og store vekstmuligheter. Å regulere landbruksnæringen med den blå næringen er et spørsmål om muligheter. 

Vi tilrettelegger også for nettverksbygging; Utvikle møteplasser for næringslivet på tvers av bransjer, øy og land, og arrangerer derfor medlemsmøter to ganger i året. 

Ressursgruppen for De blågrønne øyane oppstod da ressursgruppene Rennesøy og Finnøy slo seg sammen i 2020, etter at vi ble en del av Stavanger kommune. Ressursgruppen Rennesøy ble etablert våren 2013, etter at Rennesøy Næringsforum gikk inn i Næringsforeningen. Finnøy Næringsforening meldte seg kollektivt inn i Næringsforeningen i 2017 og ble samtidig etablert som en egen ressursgruppe. Fra og med 2020, står vi sterkere sammen.

 

Medlemmer:

Joar Gangenes, Rennesøy Marina (leder)
Eva Bringeland, Pro Plan (nestleder)
Cato Østerhus, Østerhus / Utstein Kloster Hotell
Tor Kristian Gyland, Green Mountain
Kjetil Ørnes, Grieg Seafood
Geir Landsnes, Landsnes Bygg
Egil Torgersen, Rennesøy Trafikk
Egil Halsne, Miljø Bygg
Kathrine Flesjå, Finnøy Betong
Jon Arne Vadla, Rogaland Bondelag
Tom Egill Tobiassen, Ryklame
Helen Birkeland, Happy Hikers

Fra administrasjonen: Hanne Hernes


Kontaktinformasjon:

Joar Gangenes
Tlf: 962 25 544

Eva Bringeland
Tlf: 938 14 123

Hanne Hernes
Tlf: 919 16 749

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner