Randaberg

Den grønne landsbyen

Næringsforeningens ressursgruppe Den grønne landsbyen startet opp våren 2002. Gruppen jobber for verdiskapning i Randaberg, og med å sette Randaberg på kartet. Målet er utvikling, vekst, arbeidsplasser og bedre samferdsel i og rundt kommunen.

Viktige saker og strategiske områder:

  • Samferdsel; Rogfast, Transportkorridor Vest, Håland – Finnestad og fire felt på strekningen Smiene-Harestad.
  • Dialog mot offentlige myndigheter; Dialog med planavdeling, oppfølging av lokalpartienes sine planer på eksisterende og nytt næringsliv, som bla.a Mekjarvika Nord, samt utviklingspotensialet i landbruket i kommunen.
  • Profilering; Profilere Randaberg kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet.
  • Nettverksbygging; Utvikle møteplasser for næringslivet i kommunen og på tvers av bransjer og kommunegrense. Tungenesmøtet arrangeres årlig, samt andre arrangementer.

 

Medlemmer:

Bent Bergersen, Sport 1 Randaberg (leder)
Svein Sørnes, Landsbyforeningen
Ove Simonsen, Randaberg Industrier
Geir Øvrebø, Norsea
Ben Tore Tunge, Byggefirma Tunge
Geir Olav Måland, Sparebank 1 SR-Bank
Kjetil Nilsen, Bondelaget
Anne Berit Berge Ims, Randaberg kommune
Stian Tunge, Tunge Maskin

Fra administrasjonen: Hanne Hernes

 

Kontaktinformasjon:

Bent Bergersen
Tlf: 924 47 789

Tlf: 919 16 749

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner