Digitalisering

Ressursgruppen Digitalisering ble etablert i 2022 og er et tverrfaglig nettverk bestående av erfarne eksperter innen teknologi, digitalisering, sikkerhetsmyndigheter og akademia. Det skal være en arena for utveksling av ideer og læring, og unik kompetansedeling på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utfordringer

Gruppen har som mål å ha en god miks av industri forståelse og akademisk forankring, som er med og styrker samarbeidet innad og mellom næringsliv og akademia. Gruppen skal jobbe for at næringsliv, offentlig sektor og akademia samarbeider for å sikre god tilgang til spisskompetanse, slik at offentlig sektor og næringsliv kan utvikle innovative og bærekraftige løsninger til beste for regionen.  

Gruppen skal være ambisiøs ved samordnet arbeid for å synliggjøre miljøet for å styrke bransjen i regionen. Ressursgruppen skal som et tverrfaglig nettverk treffe ressurspersoner og grupper i flere bransjer, med fellesmøter og fellesinitiativ. Gruppen skal sikre kontinuitet og mangfold.    

Gruppen skal jobbe spesielt med bærekraftsmål: 

4 Utdanning 
5 Likestilling 
9 Innovasjon og infrastruktur 

Prioriterte oppgaver fra oppstart:  

Øke andelen unge som studerer teknologi 
Kompetanseheving i eksisterende bedrifter (ulike bransjer)  
Digitalisering som konkurransefortrinn  

 

Medlemmer i gruppen:

Eva Johannesdottir, Futurum (leder for gruppen)
Kristin Dahle Larsen, Altibox
Geir Inge Davidsen, PST
Silje Bjelland, Efab
Vibekke Andersen, Bouvet
Rune Hauge, Digi Rogaland
Simen Malmin, Veni
Tom Ryen, Universitetet i Stavanger-regionen
Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen

Eva Johannesdottir
Tlf. 918 26 722

Inger Tone Ødegård
Tlf. 458 54 130

 

 

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner