Energi

Energi

Ressursgruppen for energi er satt sammen fra store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale med tilknytning til energibransjen.

Regionen lever av betydelige energiressurser. En viktig oppgave for gruppen er derfor å gi saklig informasjon om energi, nye energiformer og hvilke ressurser det fortsatt er på norsk sokkel med de positive ringvirkninger dette har på fremtidig sysselsetting.

Ressursgruppen vil være pådrivere for aktuelle møteplasser i energibransjen, for å sikre næringspolitiske diskusjoner og kompetanse. I tillegg skal gruppen jobbe med omdømmebygging for energisektoren og rekruttering til bransjen. I tillegg er det viktig med konkret samhandling mellom studenter, akademia og industrien for å sikre en best mulig idefangst og utvikling av kompetanse gjennom studentoppgaver både på bachelor og masternivå.
Ressursgruppen arrangerer ENERGIÅRET (Muligheter på norsk sokkel), leverandørmøter samt fagmøter knyttet til nyheter i bransjen etter behov.


Medlemmer:

Peter Vik, Subsea 7
Atle Blomgren, NORCE
Susann Jøraandstad, Schlumberger
Birger Haraldseid, Greater Stavanger
Steinar Aasland, MRC Global
Kjetil Visnes, Equinor
Merete Vadla Madland, UiS
Benedicte Solaas, Norsk Olje og Gass
Erik Axelsen, EY AS
Maiken Ims, Personlig medlem

Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård


Kontaktinformasjon:

Inger Tone Ødegård

Tlf: 458 54 130

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner