Gjesdal

Gjesdal

Ressursgruppen for Gjesdal jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i Gjesdal kommune, samtidig som har med et regionalt blikk. Ressursgruppen møtes jevnlig hvor det jobbes strategisk med aktuelle problemstillinger og muligheter.

Det jobbes med fire strategiske områder:

Nettverksbygging
•    Utvikle møteplasser for næringslivet i kommunen og på tvers av bransjer og kommunegrensen.

Samferdsel
•    Firefelts motorvei til Ålgård.
•    Jobber for et godt internveisystem i Ålgård sentrum
•    Gjenåpning av Ålgårdbanen

Dialog mot offentlige myndigheter
•    To faste møter med plan og økonomiutvalg (formannskap).
•    Være en sterk høringspartner
•    Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv.

Profilering – vår identitet
•    Arrangere minimum to næringstreff i året på Ålgård.
•    Profilere at Gjesdal kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet


Medlemmer:

Therese Oddsen, Kongeparken (leder)

Anniken Øgreid, Ålgård Landbrukssenter

Stig Brekke, Asko Rogaland 

Knut Mjølhus, Coop Gjesdal 

André Andreassen, Gjesdal kommune

Øystein Gilje, SR-Bank

Elin Gilje Jakobsen, Gilje Tre

Knut Arve Ravndal, Ravndal Stålbygg

Kjartan Søyland, Gjesdal Bondelag

Simmer Vikeså, Stangeland Mølle

Guro Espeland, Jæder

Fra administrasjonen: Hanne Hernes

Kontaktinformasjon:


Tlf: 919 16 749

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner