Gjesdal

Gjesdal

Ressursgruppen for Gjesdal jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i Gjesdal kommune, samtidig som har med et regionalt blikk. Ressursgruppen møtes jevnlig hvor det jobbes strategisk med aktuelle problemstillinger og muligheter.

Det jobbes med fire strategiske områder:

Nettverksbygging
•    Utvikle møteplasser for næringslivet i kommunen og på tvers av bransjer og kommunegrensen.

Samferdsel
•    Firefelts motorvei til Ålgård.
•    Jobber for et godt internveisystem i Ålgård sentrum
•    Gjenåpning av Ålgårdbanen

Dialog mot offentlige myndigheter
•    To faste møter med plan og økonomiutvalg (formannskap).
•    Være en sterk høringspartner
•    Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv.

Profilering – vår identitet
•    Arrangere minimum to næringstreff i året på Ålgård.
•    Profilere at Gjesdal kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet


Medlemmer:
Anniken Øgreid, Ålgård Landbrukssenter (leder)
Stig Brekke, Asko Rogaland 
Knut Mjølhus, Coop Gjesdal 
André Andreassen, Gjesdal kommune
Heidi Malmin, SR-Bank
Jon Harald Tune, Gilje Tre
Knut Arve Ravndal, Ravndal Stålbygg
Lena Skjæveland, Ålgård Handelsforening
Therese Oddsen, Kongeparken
Njål Helland, Gjesdal Bondelag

Fra administrasjonen: Tormod Andreassen

Kontaktinformasjon:
Tlf: 990 14 409

Tlf: 905 63 663

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner