Grønn vekst

Ressursgruppen er en interessegruppe for grønn vekst som sanker gode ideer og lager kreative møteplasser for å fremme ideer og utvikling for å bidra til å nå FNs bærekrafts mål.

Gruppen jobber på tvers av flere fagområder, og vil jobbe tett i samarbeid med både faglige og geografiske ressursgrupper.  

Gruppen vil fremme R & D prosjekt, og være en medspiller for fremtidsrettede temaer i studieoppgaver på ulike nivå. Gruppen vil i tillegg bidra til svar i ulike høringer som angår fagområdet.

Hvis din bedrift har ideer og innspill til gruppen Grønn vekst, vennligst ta kontakt.


Medlemmer:

Brage Johansen, (leder)
Jan Helge Strømnes, Balcoo
Stephan Niderehe, Multiconsult
Solveig Emilie Espedal Sundsdal,  Nysnø Klimainvesteringer
Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune
Ånund Nerheim, Lyse
Lars Kindingstad, Equinor
Hilde Garlid, Validé
Helleik Syse, UiS
Elin Schanche, Prosjektil
Marie Koch Singelstad, Grønn By

Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård

 

Kontaktinformasjon:

Brage Johansen

Tlf: 911 81 129

Inger Tone Ødegård

Tlf: 458 54 130

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner