Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Ressursgruppen for inkluderende arbeidsliv ble formelt etablert i oktober 2005. Medlemmene er ledere fra bedrifter som jobber med inkludering i arbeidslivet.

Visjon: Vi skal engasjere regionen i å skape et arbeidsliv for alle mennesker. 

Vi er konkurrenter som samarbeider med arbeid for alle. Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe folk ut i eller tilbake til arbeid. Vår felles oppgave er å øke kunnskapen og bevissthet om det viktige arbeidet vi gjør, og samarbeide med næringslivet på å bli den beste regionen på arbeidsinkludering.

Vi jobber etter FN's bærekraftsmål og har satt mål 8 "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle", og mål 10 "Redusere ulikhet i og mellom land" som våre viktigste bærekraftsmål å arbeide for.

Medlemmer

Kjetil Søyland, Avanti Ryfylke (leder)
Tone Scheie Gudmestad, BedriftsAkademiet (nestleder)
Ståle Johan Knutsen, Allservice 

Kari Kindervåg, AKS
Svein Axel Johannessen, Jæren Industripartner 
Jan Erik Jacobsen, Sandnes Pro-service
Jon-Andre Johansen, Attende
Henrik Einar Seglem, Uninor
Dag Atle Meinich-Bache, Fretex Jobb og oppfølging
Ingrid Landråk, A2G

Fra administrasjonen: Øystein Dahl Andersen

Kontaktinformasjon:

Kjetil Søyland
Tlf: 900 38 224

Tlf: 481 79 770

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner