Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner

Ressursgruppen skal organisere og utvikle aktiviteter som bygger opp om regionens konkurransekraft og kapitaliserer på sitt internasjonale nettverk, kulturforståelse og strategiske posisjoner.

Arbeidsgruppene skal arbeide for representasjon i internasjonale fora og organisasjoner, og bidra til nyttige kontakter og vekst for medlemsbedriftene.
Internasjonalt arbeid foregår på mange ulike nivåer, og skjer i nært samarbeid med foreningens øvrige ressursgrupper.

Mål:
Arbeidsgruppene skal:

- gjennom konkrete aktiviteter og prosjekt jobbe for at regionen når sine mål om å bli best i Skandinavia på å tiltrekke seg nyetableringer og globale talenter
- bidra til å være døråpner for norsk eksport gjennom regionens internasjonale nettverk

- være et bindeledd mellom bilaterale handelskamre, diplomatiet og internasjonale organisasjoner
- sørge for økt attraktivitet gjennom studentmobilitet (internasjonalisering ut- og innreise) ved å ha et godt tilbud til studenter som flytter til regionen

Medlemmer i de ulike arbeidsgruppene:

Eksport

Eksport henvendelser kan rettes direkte til Innovasjon Norge Rogaland.  Innovasjon Norge har tatt initiativ til et felles samarbeid i regionen for å styrke eksporten, og i det arbeidet deltar både Eksfin,  bankene, NHO, LO, Norwep, UiS, Høgskolen på Vestlandet, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og næringsforeningene på Haugalandet og Stavanger-regionen. For mer informasjon: 

Recruitment/ Global Talents/ Student mobility

 • Kjetil Kil Halvorsen, UiS
 • Kathrine Molde, UiS
 • Nina Runestad, Halliburton
 • Linda Ekholm, Stavanger Kommune
 • Gilliam Grimsmo, WintershallDea
 • Hege Høydal, Skretting
 • Marie Sivertsen, SSO
 • Ann Mari Risvold Winterhus Fjeld, NHO
 • Helen Christensen, EY
 • Cynthia Myrnes, Relocation
 • Gitte Jonassen, WintershallDea
 • Fra Næringsforeningen:  Inger Tone Ødegård

 

Diplomati, Brussel kontoret, delegasjoner og generelle spørsmål om internasjonalisering:

Helen Christensen, EY - leder for ressursgruppen
Troels Gyde Jacobsen, UIS
Jason Turflinger, AmCham
Per Morten Haarr, Region Stavanger
Arild Gjerde, Kverneland Group
Oscar Maaseide, Leder Consular Corps
Eirik Renli, Fishbones
Svein Skeie, SUS
Mette Fossan, Rogaland fylkeskommune
Linda Ekholm, Stavanger kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fra Næringsforeningen: Inger Tone Ødegård

 

 

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner