Jæren

Jæren

Ressursgruppen startet opp i 2012 og har faste medlemsmøter i Jær-regionen. Ressursgruppen jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunene, og samhandling på tvers av bransjer i kommunene.

Ressursgruppen for Jæren skal være et nettverk for, og bidra til, næringsutvikling i Jærkommunene Hå, Time og Klepp. Vi deltar i den næringspolitiske debatten og alt vi jobber med skal handle om å skape muligheter, og bidra til utvikling og vekst, på Jæren. Vi jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunene, og samhandling på tvers av bransjer.

Vi jobber etter følgende mål:

  • Jobbe etter FN’s bærekraftsmål nr 4 og 9.
  • Sette fokus på ren energi og de forretningsmulighetene dette kan gi for næringen på Jæren
  • Jobbe for et forbedret kollektiv-/mobilitetstilbud og samferdsel/infrastruktur (E39, tverrforbindelsen og dobbeltspor på Jæren)
  • Jobbe for forbedringer av innovative anskaffelser
  • Nærere samarbeid med næringslivet ifm fremtidige utdanningsbehov
  • Jobbe for regional satsning på fiber, fjernvarme og data, for å sikre nye arbeidsplasser

 

Medlemmer:

Gisle Høyland, Jæren Kabelnett (leder)
Christian Stabel, Brynebyen
Erlend Aksnes, Risa AS
Annette Anfinnsen, Robotic Innovation
Siri Øksnevad Olsen, Jærhagen Kjøpesenter
Reidar Hebnes, Time kommune
Kåre Strand, Klepp kommune
Kjetil Storhaug Njærheim, Envirex
Fra administrasjonen: Tormod Andreassen


Kontaktinformasjon:

Gisle Høyland
Tlf: 415 13 585

Tlf: 905 63 663

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner