Jæren

Jæren

Ressursgruppen startet opp i 2012 og har faste medlemsmøter i Jær-regionen. Ressursgruppen jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunene, og samhandling på tvers av bransjer i kommunene.

Ressursgruppen for Jæren skal være et nettverk for, og bidra til, næringsutvikling i Jærkommunene Hå, Time og Klepp. Vi deltar i den næringspolitiske debatten og alt vi jobber med skal handle om å skape muligheter, og bidra til utvikling og vekst, på Jæren. Vi jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunene, og samhandling på tvers av bransjer.

Vi jobber etter følgende mål:

  • Jobbe etter FN’s bærekraftsmål nr 4 og 9.
  • Sette fokus på ren energi og de forretningsmulighetene dette kan gi for næringen på Jæren
  • Jobbe for et forbedret kollektiv-/mobilitetstilbud og samferdsel/infrastruktur (E39, tverrforbindelsen og dobbeltspor på Jæren)
  • Jobbe for forbedringer av innovative anskaffelser
  • Nærere samarbeid med næringslivet ifm fremtidige utdanningsbehov
  • Jobbe for regional satsning på fiber, fjernvarme og data, for å sikre nye arbeidsplasser

 

Medlemmer:

Marlin Jespersen, Secant AS (leder)
Gisle Høyland, Jæren Kabelnett 
Rolf Lauritzen, Simplicity 
Annette Anfinnsen, Robotic Innovation
Siri Øksnevad Olsen, Jærhagen Kjøpesenter
Kjetil Storhaug Njærheim, Envirex AS
Steinar Gulaker, Haugstad Møbel
Geir Magne Tjåland, Jæren Sparebank
Kate Mariann Lie, Lie Blikk
Anna Endresen, Hytech
Kenneth Lia, Brynebyen
Mons Skrettingland, Hå kommune
John-Erik Rørheim, Klepp kommune
Fra administrasjonen: Tormod Andreassen / Silje Finnskog Jensen


Kontaktinformasjon:

Marlin Jespersen
Tlf: 991 50 102

Tormod Andreassen
Tlf: 905 63 663

Silje Finnskog Jensen
Tlf. 473 04 857

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner