Kreative næringer

Ressursgruppen Kreative kommersielle næringer (KKN) ble etablert 15. februar 2017. Hensikten er å øke kjennskap til næringen, øke kompetansen og synliggjøre verdiskapningen i bransjen. Ressursgruppen ønsker å kartlegge de kreative næringene i regionen, ha fokus på hvilke muligheter som finnes samt bidra til nettverksbygging på tvers.

Ressursgruppen vil blant annet:

  • Bidra til nyskaping i regionen gjennom tverrfaglig samarbeid.
  • Løfte fram og øke kunnskap om kreativ kommersiell næring i regionen.
  • Videreutvikle nettverk og underbygge gode synergier internt i bransjen.
  • Beholde og få nye kunder og prosjekter til regionen.
  • Bygge opp om den nasjonale satsning på kreative næringer med mål om å skape flere jobber.

Medlemmer:
Gabriel Schanche Gilje, HOLON Arkitektur (leder)
Anita Brekke, LINK Arkitektur (nestleder)
Camilla Songe Møller, LINK Arkitektur
Edvard Brygfjeld, Last Friday
Rune Fagermoen, Olavstoppen
Håvard Rosenberg, Sweet Music
Mari Hult, Stavanger Symfoniorkester
Trond Dagsland, EGGS Design
Svein Molaug, Vinterfilm
Andreas Melvær, Melvær&Co
Lars Urheim, Ope
Kristin Koll, Aldente (permisjon 2021)

Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre


Kontaktinformasjon:

Gabriel Schanche Gilje
Tlf: 913 00 924
Tlf: 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner