Kreative næringer

Ressursgruppen Kreative kommersielle næringer (KKN) ble etablert 15. februar 2017. Hensikten er å øke kjennskap til næringen, øke kompetansen og synliggjøre verdiskapningen i bransjen. Ressursgruppen ønsker å kartlegge de kreative næringene i regionen, ha fokus på hvilke muligheter som finnes samt bidra til nettverksbygging på tvers. KKN har fokus på bærekraftsmål nr 11,12 og 13.

Ressursgruppen vil blant annet:

  • Bidra til nyskaping i regionen gjennom tverrfaglig samarbeid.
  • Løfte fram og øke kunnskap om kreativ kommersiell næring i regionen.
  • Videreutvikle nettverk og underbygge gode synergier internt i bransjen.
  • Kartlegge bransjen og oppdatere bransjeoversikten på www.kreativtstavanger.no
  • Beholde og få nye kunder og prosjekter til regionen.
  • Bygge opp om den nasjonale satsning på kreative næringer med mål om å skape flere jobber.

Medlemmer:
Gabriel Schanche Gilje, HOLON Arkitektur (leder/nestleder)
Kristin Koll, Aldente (leder/nestleder)
Anita Brekke, LINK Arkitektur (permisjon)
Camilla Songe Møller, LINK Arkitektur
Edvard Brygfjeld, Last Friday
Håvard Rosenberg, Sweet Music
Trond Dagsland, Another Idea
Lars Urheim, Ope
Caroline Bjøreng, Hubify
Anita Hamremoen, Anita Hamremoen Photography

Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre


Kontaktinformasjon:

Gabriel Schanche Gilje
Tlf: 913 00 924
Tlf: 930 31 052
Tlf: 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner