Mangfold

Næringsforeningens ressursgruppe for Mangfold ble etablert i januar 2016, da som 50/50. Gruppen jobber for å øke andelen kvinner og mangfold i styrer og ledelse i regionens virksomheter. 

Ressursgruppen vil inspirere til styrket bunnlinje for selskaper som jobber med å balansere kjønnsfordelingen i leder- og styreverv. Vi vil inspirere til at flere kvinner griper muligheter knyttet til lederskap, styreverv og gründerskap. Det handler ikke om likestilling i seg selv, men om å utnytte talentmassen fullt ut og forstå markedet næringslivet opererer i. 

Ressursgruppen vil blant annet:

•    Arrangere nettverkstreff for kompetansepåfyll, nettverksbygging

•    Arrangere aktiviteter som fremmer lederkompetansen

•    Synliggjøre medlemmer for næringslivet i regionen 

•    Iverksette tiltak for nettverksbygging, erfaringsutveksling og forretningsutvikling

Medlemmer:
Mats Henriksen, Elleve (leder)
Ingveig Tveranger, Nye SUS
Gry Berit Lundal, DNB
Daniel Rennemo, PwC
Åge Westbø, Westknight
Chanda Sinha, Laerdal Medical
Thomas Bærheim, Miles
Janes Struweg, PwC
Ingrid Ringen, Nye SUS
Sofia Aarstad Igeh, IKM
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre

Kontaktinformasjon:
Tlf: 90769110

Trude R. Hembre
Tlf: 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner