Mat

Ressursgruppen for mat har fokus på utfordringene i bransjen og å synliggjøre den sterke kompetansen i regionen.

Ressursgruppen har fokus på saker som gir kraft til vekst i matbransjen og drøfter saker blant annet: utfordringer i næringen, status for bransjen, næringspolitiske tema relatert til mat, rekruttering og kompetanse. Gruppen forsøker å sette fokus på de tema vi mener er viktigst for bransjen gjennom medlemsmøter og aktiviteter.

Ressursgruppen har tatt initiativ til en kartlegging av bransjen i fylket. Publikasjonen har vi kalt ”Takk for Maten” og viser både verdikjeden og verdiskapningen i vår næring og søkte Arena klyngeprogrammet i Innovasjon Norge i 2020. 

I 2022 vil ressursgruppen ta en pause til ny regional matstrategi er klar våren 2023.

Vi anbefaler å ta kontakt med følgende aktører for matrelaterte saker:

Gladmat
Blue Planet/Stiim
Rogaland Bondelag
Rogaland fylkeskommune/Delice-nettverket


Medlemmer:

Inger Lise Aarrestad Rettedal, Klostergarden (leder t.o.m 2021)
Bjørn Jakobsen, Lerøy Delico/Lerøy Sjømatgruppen
Eivind Helland, Blue Planet
Iver Jan Leren, Rogaland fylkeskommune
Sigve Skretting, iPax Mat
Olav Tandberg, Nortura
Marit Epletveit, Bondelaget
Maren Skjelde, GladMat
Sigurdur Ragnarsson, Spiseriet
Bent O. Hansen, Teal
Fra administrasjonen: Trude Refvem Hembre
Kontaktinformasjon:

Trude R. Hembre
Tlf: 920 68 898

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner