Rennesøy

Rennesøy

Ressursgruppen for Rennesøy ble etablert våren 2013, etter at Rennesøy Næringsforum gikk inn i Næringsforeningen.

Ressursgruppen har fokus på fire områder som er sentrale i Strategisk næringsplan for Rennesøy kommune. Den viktigste saken er å jobbe for ansettelse av en næringssjef som kan være bindeleddet mellom næringslivet og det offentlige i kommunen. Andre viktige saker er infrastruktur, bo- og næringsareal og livskvalitet. Det legges opp til medlemsmøter to ganger i året, med utdeling av næringsprisen Pilå på våren.

Medlemmer:

Cato Østerhus, Østerhus AS (leder)
Joar Gangenes, Rennesøy Marina
Tor Kristian Gyland , Green Mountain
Jostein Finnesand, Utstein Kloster Hotel
Gaute Dale, bonde
Egil Torgersen, Rennesøy Trafikk
Erling Vaula, Rennfast Center AS
Kate Elin Harestad, Harstad Maskin
Guttorm Gudmestad, Hodne Samdrift

Fra administrasjonen: Tormod Andreassen


Kontaktinformasjon:

Cato Østerhus
913 15 547

Tlf: 905 63 663

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner