Risavika

Risavika

Ressursgruppen for Risavika ble opprettet i 2006 og skal skape forståelse for verdiskapning i Risavika og betydningen som regional/nasjonal næringsklynge. 

Vi mener at Transportkorridor Vest er en forutsetning for å kunne videreutvikle arbeidsplasser og lønnsomhet i Risavika. En forutsetning for etableringen av Risavika var nettopp etableringen av god, effektiv og funksjonell infrastruktur. Skal vi lykkes med å flytte mer gods over på sjø, må vi ha gode infrastrukturløsninger til og fra havneområdet. Dette har vi jobbet med siden oppstarten av gruppen, men har vært definert som hovedprioritet for gruppen siden 2011. 

Hovedfokusområder:

  • Arbeide for å realisere TKV, da TKV er en forutsetning for å kunne videreutvikle arbeidsplasser og lønnsomhet i Risavika. ​

  • Jobbe for å flytte mer gods over på sjø, og jobbe for gode infrastrukturløsninger til og fra havneområder.​

  • Bidra til at Risavika er et godt og attraktivt område for å drive næringsvirksomhet​.

  • Styrke fokus på helse, miljø og sikkerhet​.

  • Være en sterk høringspartner​.I tillegg jobber ressursgruppen Risavika etter FN´s bærekraftsmål, og har særskilt fokus på bærekraftsmål nr 9 (innovasjon og infrastruktur), nr 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og nr 17 (samarbeid). 

Medlemmer:

Geir Øvrebø, NorSea Group (leder)
Kurt Ommundsen, Westport
Terje Løland, Schlumberger
Cathrine Ogne, Logitrans
Bjørn Anders Dahle, Mento
Leif Vigre, Halliburton
Bjørn Røstad, SR Group
Kenneth Olsen, Gasum
Anne Høgalmen, ConocoPhillips
Magne Fjell / Hilde Frøyland, Stavangerregionen Havn IKS
Rune Veenstra, Sola kommune

Fra administrasjonen: Tormod Andreassen
 
Kontaktinformasjon:

Geir Øvrebø
Tlf: 900 79 096

Tormod Andreassen
Tlf: 905 63 663

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner