Risavika

Risavika

Ressursgruppen for Risavika ble opprettet i 2006 og skal skape forståelse for verdiskapning i Risavika og betydningen som regional/nasjonal næringsklynge. Ressursgruppen har siden 2011 hatt størst fokus på Transportkorridor Vest.

Vi mener at Transportkorridor Vest er en forutsetning for å kunne videreutvikle arbeidsplasser og lønnsomhet i Risavika. En forutsetning for etableringen av Risavika var nettopp etableringen av god, effektiv og funksjonell infrastruktur. Skal vi lykkes med å flytte mer gods over på sjø, må vi ha gode infrastrukturløsninger til og fra havneområdet.

Andre fokusområder:

•  Bidra til at Risavika er et godt og attraktivt sted å drive næringsvirksomhet
•  Arrangere Risavikadagen årlig, for å gi gode foredrag tilknyttet utfordringer og muligheter i Risavika
•  Være en sterk høringspartner
•  Styrke fokus på helse, miljø og sikkerhet

I tillegg jobber ressursgruppen Risavika etter FN´s bærekraftsmål, og har særskilt fokus på bærekraftsmål nr 9 (innovasjon og infrastruktur), nr 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og nr 17 (samarbeid). 

Medlemmer:

Geir Øvrebø, NorSea Group (leder)
Kurt Ommundsen, Westport
Madhavi Vagle, Schlumberger
Cathrine Ogne, Logitrans
Bjørn Anders Dahle, Mento
Leif Vigre, Halliburton
Bjørn Røstad, SR Group
Kenneth Olsen, Skangas
Anne Høgalmen, ConocoPhillips
Merete Eik, Stavangerregionen Havn IKS
Rune Veenstra, Sola kommune

Fra administrasjonen: Silje F. Jensen
 
Kontaktinformasjon:

Geir Øvrebø
Tlf: 900 79 096

Silje Finnskog Jensen
Tlf: 473 04 857

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner