Risavika

Risavika

Ressursgruppen for Risavika ble opprettet i februar 2006 og skal skape forståelse for verdiskapning i Risavika og betydningen som regional/nasjonal næringsklynge. Ressursgruppen har siden 2011 hatt størst fokus på Transportkorridor Vest.

Vi mener at Transportkorridor Vest er en forutsetning for å kunne videreutvikle arbeidsplasser og lønnsomhet i Risavika. En forutsetning for etableringen av Risavika var nettopp etableringen av god, effektiv og funksjonell infrastruktur. Skal vi lykkes med å flytte mer gods over på sjø, må vi ha gode infrastrukturløsninger til og fra havneområdet.

Andre fokusområder:
•  Arrangere Risavikadagen årlig, for å gi gode foredrag tilknyttet utfordringer og muligheter i Risavika
•  Være en sterk høringspartner
•  Helse, miljø og sikkerhet
•  Bidra til at Risavika er et godt og attraktivt sted å drive næringsvirksomhet


Medlemmer:

Geir Øvrebø, NorSea Group (leder)
Cathrine Ogne, Logitrans
Bjørn Anders Dahle, Mento
Odd Fanuelsen, Jåsund Utviklingsselskap
Leif Vigre, Halliburton
Bjørn Røstad, SR Group
Heidi Schanke, Baker Hughes GE
Kenneth Olsen, Skangas
Arnstein Vik, Schlumberger
Runar Hatletvedt, ASCO
Anne Høgalmen, ConocoPhillips
Merete Eik, Stavangerregionen Havn IKS

Fra administrasjonen: Trude R. Hembre
 
Kontaktinformasjon:

Geir Øvrebø
Tlf: 900 79 096

Silje Finnskog Jensen
Tlf: 473 04 857

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner