Sandnes

Sandnes

Ressursgruppen for Sandnes startet opp i desember 2002, etter at næringsforeningene i Sandnes og Stavanger slo seg sammen og ble Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Vi skal ivareta Sandnes sine interesser i et regionalt perspektiv, og bidra til utvikling av Sandnes som et attraktivt sted for næringsvirksomhet og folk generelt. 

Gruppen arrangerer medlemsmøter, gir næringspolitiske innspill til høringer og deltar aktivt i samfunnsdebatten. Ressursgruppen jobber aktivt med at Sandnes kommune skal videreutvikle seg som en næringsvennlig kommune, og ønsker å bidra til at Sandnes tiltrekker seg nye fremtidsrettede næringer som gir nye muligheter og økonomisk vekst. Vi mener også at det er viktig med et interkommunalt samarbeid i hele regionen for å kunne styrke vår konkurransekraft, både overordnet og får en rekke av våre medlemsbedrifter. 

Aktuelle saker: 

  • Ressursgruppen er en pådriver i det å få fart på fremdriften i infrastrukturprosjekter både i Sandnes, men også i regionen for øvrig i prosjekter som har stor betydning for Sandnes. 
  • Vi viser engasjement i forbindelse med kollektivtransporten som bussvei, Jærbanen og videre fremdrift av E39 gjennom Sandnes og Gjesdal. 
  • Ressursgruppen er hands-on på utvikling- og rulleringsplaner. 
  • Vi har stort fokus på at Sandnes kommune skal videreutvikle seg som en næringsvennlig kommune. Vi ønsker de beste rammebetingelsene for næringslivet, god tilgang på næringstomter og et attraktivt sentrum. 
  • Vi jobber tett på den administrative og politiske ledelsen i kommunen. 
  • Vi arrangerer Treffpunkt Sandnes hvert kvartal, hvor vi tar opp tema som er av interesse for næringen i Sandnes. 

 

Medlemmer:

Sjur Hana, Backe Rogaland (leder) 
Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen AS 
Tone Bakken, Opp Bakken
Egil Lillebø, Skjæveland gruppen / Multiblock
Helmer Steinsvåg, Kronengruppen 
Lars Kristiansen, Sandnes Sparebank
Bodil Skjørestad, Evan-Jones International
Edle Torkelsen, Sandnes Sentrum
Nina Othilie Høiland, Sandnes kommune
Anne Rugland, Figgjo
Mikal Tengesdal, Melkebaren
Fra administrasjonen: Tormod Andreassen og Hanne Hernes

Kontaktinformasjon:

Sjur Hana
Tlf: 982 60 045
Tlf: 905 63 663

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner