Sola

Sola

Ressursgruppen for Sola skal være et nettverk for, og bidra til,  næringsutvikling i Sola kommune. Ressursgruppen jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunen, og samhandling på tvers av bransjer i kommunen såvel som mellom kommunene. 

Ressursgruppen deltar i den næringspolitiske debatten og er engasjert i utviklingen av kommunen. Sola kommune er en viktig jordbrukskommune, regionens lufthavn ligger i kommunen og kommunen har to sentrumsområder; Sola og Tananger. Gruppen dekker derfor alle bransjer og deler av kommunen, med unntak av Risavika der Næringsforeningen har en egen ressursgruppe.

Hovedfokuset til ressursgruppen er næringsutvikling i Sola.

  • Profilere Sola kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet
  • Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv
  • Skape et attraktivt sentrum, ift bolig, næring og kollektivtilbud
  • Samarbeid med ressursgruppen Risavika ifm logistikk, samferdsel, energi og innovasjon

Vi jobber etter følgende mål:

  • Jobbe etter FN’s bærekraftsmål nr 9 og 11.
  • Skape et attraktivt sentrum og positive møteplasser for å fremme vekst og utvikling i Sola
  • Jobbe for et forbedret kollektiv-/mobilitetstilbud og samferdsel/infrastruktur
  • Bidra til smarte løsninger og innovasjon ifm ny teknologi og brukeropplevelse i Sola
  • Støtte ressursgruppen i Risavika sitt arbeid med Transportkorridor Vest

 

Medlemmer:

Yngve Sørland, SpareBank 1 SR-Bank, leder

Mette Finnebråten, Seland Optikk, nestleder

Geir Høiland, IKM

Elisabeth Strømstad, Avinor

Lars Roalkvam, Quality Hotels Region Stavanger

Monica Oliversen, Solabladet

Ingrid Iversen, Sola kommune

Per Inge Hamre, Kielland AS

Anne-Grethe Vasbø, Flyt AS

Fra administrasjonen: Silje Finnskog Jensen


Kontaktinformasjon:

Yngve Sørland
Tlf. 941 44 471
Mette Finnebråten
Tlf: 975 63 892
Silje Finnskog Jensen
Tlf: 473 04 857

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner