Sola

Sola

Ressursgruppen for Sola skal være et nettverk for, og bidra til,  næringsutvikling i Sola kommune. Ressursgruppen jobber aktiv for å bedre vilkår for næringsdrivende i kommunen, og samhandling på tvers av bransjer i kommunen såvel som mellom kommunene. 

Ressursgruppen deltar i den næringspolitiske debatten og er engasjert i utviklingen av kommunen. Sola kommune er en viktig jordbrukskommune, regionens lufthavn ligger i kommunen og kommunen har to sentrumsområder; Sola og Tananger. Gruppen dekker derfor alle bransjer og deler av kommunen, med unntak av Risavika der Næringsforeningen har en egen ressursgruppe.

Hovedfokuset til ressursgruppen er næringsutvikling i Sola.

  • Profilere Sola kommune som en attraktiv plass å drive og etablere næringsvirksomhet
  • Følge opp lokalpartiene sine programmer på hva deres plan er på eksisterende og nytt næringsliv
  • Skape et attraktivt sentrum, ift bolig, næring og kollektivtilbud
  • Samarbeid med ressursgruppen Risavika ifm logistikk, samferdsel, energi og innovasjon

Vi jobber etter følgende mål:

  • Jobbe etter FN’s bærekraftsmål nr 9 og 11.
  • Skape et attraktivt sentrum og positive møteplasser for å fremme vekst og utvikling i Sola
  • Jobbe for et forbedret kollektiv-/mobilitetstilbud og samferdsel/infrastruktur
  • Bidra til smarte løsninger og innovasjon ifm ny teknologi og brukeropplevelse i Sola
  • Støtte ressursgruppen i Risavika sitt arbeid med Transportkorridor Vest

 

Medlemmer:

Yngve Sørland, SpareBank 1 SR-Bank, leder
Geir Høiland, IKM Gruppen
Elisabeth Strømstad, Avinor
Lars Roalkvam, Quality Hotels Region Stavanger
Ingrid Iversen, Sola kommune
Anne-Grethe Vasbø, FLYT
Hilda Bådsvik, Atea 
Peter Schwarz, Lyse
Ole Petter Bakken, Norwegian Aviation & Defense Group
Rolf Hodne, Frøiland Bygg

Fra administrasjonen: Silje Finnskog Jensen


Kontaktinformasjon:

Yngve Sørland
Tlf. 941 44 471

Silje Finnskog Jensen
Tlf: 473 04 857

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner