Studenter

Studenter

Ressursgruppen for studenter ble etablert mars 2017 og skal være et bindeledd for aktive og næringslivs interesserte studenter. Det er et tverrfaglig nettverk hvor deltakerne skal få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner med hele bredden av næringslivet.

Ressursgruppen er et viktig bindeledd for å kunne planlegge og samkjøre aktiviteter gjennom året, i samarbeid med linjeforeningene og de ulike studentorganisasjonene.   Det er også et mål å få flere studenter inn i ulike ressursgrupper, og gruppens medlemmer har en viktig funksjon som bindeledd. Studenter kan delta i Næringsforeningens program på både norsk og engelsk.

www.naeringsforeningen.no (norsk) 

www.stavangerchamber.com (engelsk)

  • Nettverksbygging.
  • Innblikk i interessante tema på tvers av fagfelt.
  • Faglige og sosiale arrangement.
  • Tilgang til Næringsforeningen sine aktiviteter.

Studentmedlemskap koster 500 kroner per år. Studentmedlemmene vil motta alle invitasjoner til de ulike arrangement i regi av foreningen. Næringslivsmagasinet Rosenkilden ligger online på nettsiden. Faktura for medlemskap kommer som faktura.

Ved deltakelse i møter som har en kostnad, vil det være betaling med kort.  

 

Nettverksbygging: det lages alltid deltakerlister til arrangementene, og derfor er det viktig at man ved påmelding legger inn korrekt navn, post og bedrift. Hvis dere benytter navn@stud.uis.no   eller annet studie sted ved påmelding, så kommer bedriftsnavn automatisk opp, og det gir en bedre profil på deltakerlistene.


Medlemmer i gruppen:

  • Leder BIS
  • Leder STOR
  • Leder Start UIS
  • Leder Læringsmiljø
  • Leder Velferdstinget
  • Fra administrasjonen: Inger Tone Ødegård


Kontaktinformasjon:

Inger Tone Ødegård

Tlf. 458 54 130

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner